English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2021-2 NumberEditor
Dr. Emine BERBEROĞLU

Assistant Editor


Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası  2021

 | Cover  | Table of contents  | EditorialYasin Bedrettin KARAN Güngör YILMAZ  
Bazı Melez Patates (Solanum tuberosum L.) Genotiplerinden Seçilen Üstün Özellikli Klonların Verim ve Stabilite Bakımından İncelenmesi Ss, 73-86
INVESTIGATION OF YIELD AND STABILITY OF SUPERIOR CLONES SELECTED FROM SOME HYBRID POTATO (Solanum tuberosum L.) GENOTYPES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4752
Summary | Abstract | Full Text |

Ebubekir ALTUNTAŞ Manoj Kumar MAHAWAR  
Doğrusal Regresyon Modelleri Kullanılarak Fiziksel Özelliklere Göre Karayemiş Genotiplerinin Kütle Tahmini Ss, 87-94
Mass Prediction of Cherry Laurel Genotypes Based on Physical Attributes Using Linear Regression Models
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4765
Summary | Abstract | Full Text |

Tamer KUŞAKSIZ Erol ÖZASLAN  
Farklı Azot Dozlarının Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Silaj Verimi Üzerine Etkileri Ss, 95-103
The Effects of Different Nitrogen Doses on Silage Yield of Maize (Zea mays L.) Cultivars
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4780
Summary | Abstract | Full Text |

Sinem ÖZTÜRK ERDEM Osman Aziz AKIN, Çetin ÇEKİÇ  
Karadut Odun Çeliklerinde Çelik Kalınlığının Köklenme ve Fidan Performansı Üzerine Etkisi Ss, 104-110
Effects of Thickness of Hardwood Black Mulberry Cuttings on Rooting and Sapling Performance
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4774
Summary | Abstract | Full Text |

Serap SAMSUN Naciye ERDOĞAN SAĞLAM  
Güneydoğu Karadeniz’deki (Ordu-Türkiye) Altı Balık Türünün Boy-Ağırlık İlişkisi ve Kondisyon Faktörü Ss, 111-116
Length-Weight Relationships and Condition Factors of Six Fish Species in the southern Black Sea (Ordu-Turkey)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4659
Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri