English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2021-1 NumberEditor
Dr. Emine BERBEROĞLU

Assistant Editor


Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası  2021

 | Cover  | Table of contents  | EditorialCafer GENÇOĞLAN Serpil GENÇOĞLAN, Selçuk USTA  
Programlanabilir Lojik Kontrol (PLC) Tabanlı A Sınıfı Pan Otomasyon Sistemi (CAPAS)' nin Tasarımı ve Test Edilmesi Ss, 1-10
Designing Class A Pan Automation System (CAPAS) Based on Programmable Logic Control (PLC) And Testing
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4738
Summary | Abstract | Full Text |

Levent ŞEN Nurten Türkaslan  
Türkiye'nin Farklı Bölgelerinden Multifloral Balların Bazı Fizikokimyasal Özellikleri ve Şeker Bileşimi Ss, 11-19
Some Physicochemical Properties and Sugar Composition of Multifloral Honeys from Different Regions of Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4732
Summary | Abstract | Full Text |

Chiemeka Promise Njoku T. Ayasan, O. A. Adeyemi, O.S. Akinola, O. O. Mobolaji, T. R. Ayano and F. M. Arazi  
Effect of weight asymmetry on serological parameters, tibia bone characteristics and gut morphology of pigs Ss, 20-27
Effect of weight asymmetry on serological parameters, tibia bone characteristics and gut morphology of pigs
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4704
Summary | Abstract | Full Text |

Şerife Evrim ARICI Aslı KARA  
Etil Metansülfonat Tarafından İndüklenen Mutant Patatesin Rhizoctonia solani'ye Karşı Dayanıklılığının Belirlenmesi Ss, 28-37
Determination of Resistance of Mutant Potato Indued by Ethyl Methanesulfonate to Rhizoctonia solani
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4683
Summary | Abstract | Full Text |

Melih YILAR Yusuf Bayar, Ahu Alev Abacı Bayar  
Kırşehir ili’nde doğal yayılış gösteren Salvia türleri ve toprak özelliklerinin belirlenmesi Ss, 38-45
Determination of Salvia Species and Soil property Naturally Distributed in Kırşehir provinces
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4742
Summary | Abstract | Full Text |

Ömer Gökberk NARİN Ömer Faruk NOYAN, Saygin ABDİKAN  
BBCH ÖLÇEĞİNDE SENTİNEL-2 GÖRÜNTÜLERİ İLE AYÇİÇEĞİ VE BUĞDAY BİTKİLERİNİN VEJETATİF AŞAMALARININ İZLENMESİ Ss, 46-52
MONITORING VEGETATIVE STAGES OF SUNFLOWER AND WHEAT CROPS WITH SENTINEL-2 IMAGES ACCORDING TO BBCH-SCALE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4681
Summary | Abstract | Full Text |

Adile TATLIYER TUNAZ  
Farklı Parametre Tahmin Yöntemleriyle En İyi Varyans-kovaryans Yapısının Karışık Modelde (SAS Proc Mixed) Belirlenmesi Ss, 53-59
Determination of Best Variance-Covariance Structure in Mixed Model (Sas Proc Mixed) with Various Parameter Estimation Methods
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4734
Summary | Abstract | Full Text |

OKAN LEVENT  
Gün kurusu kayısılardan üretilen kayısı chutney örneklerinin bazı fizikokimyasal özellikler, renk, antioksidan aktivite ve toplam fenolik madde üzerine farklı haşlama sıcaklığının etkisi Ss, 60-64
Effect of different blanching temperature on some physicochemical properties, color, antioxidant activity and total phenolic contents of apricot chutney produced from sun dried apricots
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4764
Summary | Abstract | Full Text |

Cuma ARIK Ahmet ALTINDİŞLİ  
Aşılı asma çeliklerinin histolojik incelenmesinde farklı fiksasyon ve boyama yöntemlerinin etkileri Ss, 65-72
The effects of fixation and staining methods in histological investigation on the grafted cuttings of grapevine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4762
Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri