English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2020-1 NumberEditor
Dr. Emine BERBEROĞLU

Assistant Editor


Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası  2020

 | Cover  | Table of contents  | EditorialResul GERÇEKCİOĞLU Nedim Gültekin, Yılmaz Uğur  
Chemical properties of outstanding featured walnut (Juglans regia L.) genotypes in selected from the Hekimhan region Ss, 1-8
Chemical properties of outstanding featured walnut (Juglans regia L.) genotypes in selected from the Hekimhan region
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4645
Summary | Abstract | Full Text |

Abdullah BEYAZ Dilara GERDAN, Abdullah BEYAZ, Mustafa VATANDAŞ  
Elma Çeşitlerinin Sınıflandırılması: H2O Tabanlı Kollektif Öğrenme ve Naive Bayes Algoritmalarının Karşılaştırılması Ss, 9-16
Classification of Apple Varieties: Comparison of Ensemble Learning and Naive Bayes Algorithms in H2O Framework
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4646
Summary | Abstract | Full Text |

Kadri YUREKLI  
Referans Evapotrasprasyonun Tahmin Edilmesinde ARIMA Yaklaşımı Ss, 17-22
ARIMA Approach to Forecasting Reference Evapotranspiration
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4680
Summary | Abstract | Full Text |

Sevtap DOKSÖZ BONCUKÇU Murat Emre Çelik, Naif Geboloğlu  
Besin ortamı, stres koşulları ve genotipin biberde androgenik başarı üzerine etkisi Ss, 23-29
Effect Of Media, Stress Conditions And Genotype On Androgenıc Performance Of Pepper
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4627
Summary | Abstract | Full Text |

Tarık BALKAN Kenan KARA  
Domates numunelerinde bazı Neonicotinoid Grubu İnsektisit Kalıntılarının saptanmasında QuEChERS ve LC-MS/MS ile Metot Validasyonu üzerine bir araştırma Ss, 30-37
A Study on Method Validation with QuEChERS and LC-MS / MS for the detection of some Neonicotinoid Group Insecticide Residues in Tomato Samples
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4662
Summary | Abstract | Full Text |

M. Necat İZGİ -  
Farklı Azot Dozu Uygulamalarının Çörekotu (Nigella sativa L.) Bitkisinde Etkileri: Bazı Bitkisel Değerler ve Yağ Oranı Ss, 38-43
Effects of Different Nitrogen Dose Applications on Black Cumin (Nigella sativa L.): Some Vegetative Values and Oil Ratio
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4647
Summary | Abstract | Full Text |

Cüneyt UYAK Adnan DOĞAN  
Üzüm Yaprak Rengini Belirlemede Farklı Bir Yaklaşım Ss, 44-52
A different approach for grape leaf color
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4657
Summary | Abstract | Full Text |

Şerife TOPKAYA  
Tokat ili patates alanlarinda bazı virüslerin serolojik ve moleküler olarak belirlenmesi Ss, 53-59
Serological and molecular determining of some viruses in potato areas in Tokat Province
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4685
Summary | Abstract | Full Text |

Süleyman AVCI Duygu YAMAN  
Tek Yıllık Çimde (Lolium multiflorum L.) azot gübrelemesi ve biçmenin tohum verimi ve çimlenme üzerine etkisi Ss, 60-67
Effect of nitrogen fertilization and mowing on seed yield and germination of Annual Ryegrass (Lolium multiflorum L.)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4671
Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri