English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2019-3 NumberEditor
Dr. Emine BERBEROĞLU

Assistant Editor


Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası  2019

 | Cover  | Table of contents  | EditorialYalçın TAHTALI Lütfi BAYYURT Samet Hasan ABACI  
Süt Üretimini Etkileyen Faktörler için Bir Path Analizi Ss, 171-176
A Path Analysis of Factors Affecting 305-Day Milk Production in Jersey Cows
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4622
Summary | Abstract | Full Text |

Duran KATAR Murat OLGUN Nimet KATAR Doğan AYDIN  
Determination of Relationship between Yield Components in Rosemary (Rosmarinus officinalis L.) Ss, 177-186
Determination of Relationship between Yield Components in Rosemary (Rosmarinus officinalis L.)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4542
Summary | Abstract | Full Text |

Hakan KARADAĞ Kenan YILDIZ, Hakan Mete DOĞAN  
Determination of Suitable Organic Grape Production Areas in Kelkit Basin and Mapping by Geographical Information Systems Ss, 187-196
Determination of Suitable Organic Grape Production Areas in Kelkit Basin and Mapping by Geographical Information Systems
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4605
Summary | Abstract | Full Text |

Rasim KOÇYİĞİT Emine GÜLER İrfan OĞUZ  
Farklı Arazi Kullanımlarında Organik Karbon Mineralizasyonun Sıcaklık ve Neme Duyarlılığının Belirlenmesi Ss, 198-205
Dependency of Soil Organic Carbon Mineralization to Moisture and Temperature under Different Land Uses
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4543
Summary | Abstract | Full Text |

Kadri YUREKLI  
Mevsimsel Referans Evapotranspırasyon Verisinde Değişim-Noktası Tespiti Ss, 206-210
Detecting Change-point in Seasonal Reference Evapotranspiration (ETo) datasets
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4595
Summary | Abstract | Full Text |

Cuma ARIK Ahmet ALTINDİŞLİ  
İki farklı aşı yönteminin Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidi ile farklı anaçların çeliklerinin oluşturduğu aşı kombinasyonlarında bazı aşı özellikleri üzerine etkileri Ss, 211-219
The effects of two different grafting methods on some graft properties of the graft combinations consisted of the steels of Sultani Seedless grape variety and different American rootstocks
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4606
Summary | Abstract | Full Text |

Nurhan Keskin Adem YAĞCI Birhan KUNTER Rüstem CANGİ Seda SUCU Neval TOPÇU ALTINCI  
Mineral Content of Berries in Native Grape Cultivars Grown in Mid-Black Sea Zone Ss, 220-229
Mineral Content of Berries in Native Grape Cultivars Grown in Mid-Black Sea Zone
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4596
Summary | Abstract | Full Text |

Emine İKİKAT TÜMER Emine IKIKAT TUMER Cuma AKBAY  
Kahramanmaraş İlinde Hanehalkı Ekmek İsrafını Etkileyen Faktörler Ss, 230-235
FACTORS AFFECTING BREAD WASTAGE BY HOUSEHOLDS IN KAHRAMANMARAS PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4582
Summary | Abstract | Full Text |

Saniye DEMİR Kadri YÜREKLİ Müberra ERDOĞAN  
Maksimum 6 saatlik Yağışlara Göre Fırat-Dicle Havzasının Bölgesel Frekans Analizi Ss, 236-242
Regional Frequency Analysis of 6 h Maximum Rainfall over the Upper Euphrates–Tigris basin, Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4553
Summary | Abstract | Full Text |

Safder BAYAZİT Oguzhan CALIŞKAN Derya KILIÇ  
Bazı Ceviz Genotiplerinin Orta Anadolu Koşullarındaki Pomolojik ve Kimyasal Özellikleri Ss, 243-249
Pomological and Chemical Properties of Some Walnut Genotypes in Central Anatolia
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4583
Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri