English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2019-2 NumberEditor
Dr. Emine BERBEROĞLU

Assistant Editor


Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası  2019

 | Cover  | Table of contents  | EditorialNuman KILIÇALP Hatice HIZLI  
Kilis ve Siyah Alaca Kilis Melezi Sığırların Bazı Döl ve Süt Verim Özellikleri Ss, 91-96
Some Progeny and Milk Yield Characteristics of Kilis and Holstein Friesian x Kilis Crossbred Cattle
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4590
Summary | Abstract | Full Text |

Adewale OLUTUMISE Igbekele AJIBEFUN  
Evaluation of Poverty Status and Time-Taken to Exit Poverty among Food Crop Farmers in Nigeria Ss, 97-106
Evaluation of Poverty Status and Time-Taken to Exit Poverty among Food Crop Farmers in Nigeria
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4471
Summary | Abstract | Full Text |

Zeynep DEMİR Doğan IŞIK  
Tınlı ve Killi Tekstürlü Meyve Bahçelerinde DTPA ile Ekstrakte Edilebilir Mikroelementler Üzerine Farklı Örtücü Bitkilerin Karşılaştırılması Ss, 107-116
Comparison of Different Cover Crops on DTPA-Extractable Micronutrients in Orchards with Loam and Clay Soils
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4472
Summary | Abstract | Full Text |

Ramazan Şadet GÜVERCİN Betül GÜRKAN Tolga GÜRKAN  
Bazı Yeni Pamuk Genotiplerinin (F7) Meloidogyne incognita Chitwood ve Meloidogyne javanica Chitwood Kök-Ur Nematodları’na Reaksiyonlarının Belirlenmesi Ss, 117-123
Determination of Reactions of Some New Cotton Genotypes (F7) to Meloidogyne incognita Chitwood and Meloidogyne javanica Chitwood Root-Knot Nematodes
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4518
Summary | Abstract | Full Text |

Yalçın TAHTALI Reha İLERİ  
Siyah Alaca Sığırlarında Farklı Laktasyon Modellerinin Karşılaştırılması Ss, 124-128
Comparison of Different Lactation Models for Holstein Friesian Cows
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4568
Summary | Abstract | Full Text |

İsmail NANELİ  
Bazı Çeltik Genotiplerinin (Oryza sativa L.) Verim ve Kalite Parametrelerinin Korelasyon Analizi ile Belirlenmesi Ss, 129-134
Determination of Yield and Quality Parameters of Some Paddy Genotypes (Oryza sativa L.) by Correlation Analysis
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4644
Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet Ali SAKİN Abdulvahit SAYASLAN  
Bazı Yeni Şeker Mısırı (Zea mays saccharata Sturt.) Tiplerinin Tokat Kazova Koşullarında Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Ss, 135-144
Quality Traits of Some New Sweet Corn (Zea mays saccharata Sturt.) Types in Tokat/Kazova Conditions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4640
Summary | Abstract | Full Text |

Neval TOPCU ALTINCI Rüstem CANGİ  
In Vitro Koşulları Altında Bazı Şaraplık Üzüm Çeşitlerinin Kuraklığa Toleransı Ss, 145-152
Drought Tolerance of Some Wine Grape Cultivars Under in Vitro Conditions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4633
Summary | Abstract | Full Text |

Esra KAPLAN Hakan Mete DOĞAN Ekrem BUHAN Çisem Nildem DOĞAN  
Tokat İli'nin Ekonomik Olarak Önemli Tıbbi ve Aromatik Bitki Potansiyelinin Araştırılması Ss, 153-162
Researching the Potential of Economically Important Medicinal and Aromatic Plants of Tokat Province
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4585
Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet GÜNEŞ Ayşegül EROĞLU Onur Sefa ALKAÇ  
Yalova İlinde Dış Mekan Süs Bitkilerinin Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri Ss, 163-171
Outdoor Ornamental Plants Produced in The Province of Yalova of Turkey: Status, Problems and Solutions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4616
Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri