English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2019-1 NumberEditor
Dr. Emine BERBEROĞLU

Assistant Editor


Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası  2019

 | Cover  | Table of contents  | EditorialTekin ÖZTEKİN Mustafa ALKAN  
En Küçük Kareler Tesviye Projeleme Yönteminin Microsoft Excell Programında Kullanımı Üzerine Bir Araştırma Ss, 1-9
A Research on the Usage of Least Squares Land Grading Design Method in Microsoft Excel
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4461
Summary | Abstract | Full Text |

Volkan Arif YILMAZ  
Çeşitli Tahıl Ürünlerinin Biyoaktif Bileşenleri ve Antioksidan Kapasitelerinin Araştırılması Ss, 10-22
Investigation of Bioactive Compounds and Antioxidant Capacity of Various Cereal Products
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4544
Summary | Abstract | Full Text |

Özge Doğanay ERBAŞ KÖSE Hatice BOZOĞLU Zeki MUT  
Mercimek Genotiplerinin Kimyasal, Fizikokimyasal özellikleri ile Mineral Madde İçeriklerinin Değerlendirilmesi Ss, 23-29
Evaluation of Chemical, Physicochemical Properties and Mineral Contents of Lentil Genotypes
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4391
Summary | Abstract | Full Text |

Ayşe YEŞİLAYER Sabriye BELGÜZAR Hande Nur ASLAN  
Domates Bakteriyel Benek ve Domates Bakteriyel Solgunluk Hastalıklarına Karşı Origanum onites L.’in Antibakteriyal Etkisi Ss, 30-35
Antibacterial Activity of Essential Oil and Extract of Origanum onites L. Against Bacterial Speck of Tomato and Tomato Bacterial Wilt Disease
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4549
Summary | Abstract | Full Text |

Ufuk TÜRKER Babak TALEPBOUR, Mehmet Metin ÖZGÜVEN  
Sıralı Değişken Oranlı Gübre Makinelerinin Geliştirilmesi ve Performansı Ss, 36-44
Development of a Row Type Variable Rate Fertilizer Machine and its Performance
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4575
Summary | Abstract | Full Text |

Kübra YAZICI Onur Sefa ALKAÇ  
Erbaa (Tokat) Ekolojik Koşullarında Bazı Gerbera (Gerbera sp.) Çeşitlerinde GA3 Uygulamalarının Verim ve Kalite Üzerine Etkileri Ss, 45-54
The Effects of GA3 Applications on the Yield and Quality of Gerbera (Gerbera Sp.) Cultivars ın Erbaa (Tokat) Ecological Conditions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4573
Summary | Abstract | Full Text |

Güngör YILMAZ Hatice ORUÇ  
Seçilmiş Bazı Aspir (Carthamus tinctorius L.) Hatlarından Tokat Şartlarında Kışlık ve Yazlık Ekimlerde Üstün Olanların Belirlenmesi Ss, 55-66
The Determination of the Promising Candidate Varieties Among Some Selected Safflower (Carthamus tinctorius L.) Lines in Winter and Summer Sowing at Tokat Conditions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4473
Summary | Abstract | Full Text |

Onur TEKİN Nalan TÜRKOĞLU Muttalip GÜNDOĞDU Akgül TAŞ Selma BERK  
Van Ekolojisinde Yetiştirilen Bazı Böğürtlen Genotiplerinin Fitokimyasal Özellikleri Ss, 67-73
Phytochemical properties of some blackberry genotypes grown in Van ecology
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4529
Summary | Abstract | Full Text |

Tuğba GÜLEÇ Ahmet YILDIRIM Mehmet KOYUNCU Abdulvahit SAYASLAN  
Türkiye’de Yetiştirilen Bazı Tescilli ve Yerel Makarnalık Buğday Çeşitlerinin HMW-Glutenin Allelleri Bakımından Karakterizasyonu Ss, 74-80
Analysis of Some Turkish Durum Wheat Cultivars and Landraces for HMW-Glutenin Subunits
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4467
Summary | Abstract | Full Text |

Leyla SEZEN TANSI Elnaz SAMADPOURRIGANI Nesibe EBRU KAFKAS  
Stevia rebaudiana B.'nin verim ve kalitesi üzerine bitki sıklığı ve biçim zamanlarının etkisi Ss, 81-90
The Effects of planting density and cutting time on yield and quality of Stevia rebaudiana B.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4266
Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri