English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2018-Ek Sayı NumberEditor
Doç. Dr. İrfan OĞUZ

Assistant Editor


Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası  2018

 | Cover  | Table of contents  | EditorialKenan KAYNAŞ Fatih YALAV  
Pink Lady Elma Çeşidinde Hasat Sonrası 1- Methylcyclopropene Uygulaması ve Dinamik Atmosferde Depolamanın Uzun Dönem Depolamada Kaliteye Olan Etkileri Ss, 01-07
The Effects of Dynamic Controlled Atmosphere and 1- Methylcyclopropene Treatments on Quality of Pink Lady Apple Cultivar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4495
Summary | Abstract | Full Text |

Melike ÇETİNBAŞ Sinan BUTAR Yılmaz SESLİ Burcu YAMAN  
Armut Fidanı Üretiminde Farklı Çeşit/Anaç Kombinasyonlarının Bazı Fidan Özelliklerine Etkisi Ss, 8-12
Effects of Different Cultivar/Rootstock Combinations on the Some Seedling Characteristics for Pear Nursery Growing
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4499
Summary | Abstract | Full Text |

Aysen KOÇ Umut ERDOĞAN  
Bitki Büyümesini Teşvik Eden Rizobakteri Uygulamalarının Armut Fidanlarının Vejetatif Gelişim Özelliklerine Etkileri Ss, 13-22
Effect of Plant Growth Promoting Rhizobacteria Applications on Vegetative Development of Pear Seedlings
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4479
Summary | Abstract | Full Text |

Aysen KOÇ Hakan KELEŞ  
Yozgat ili Karanlıkdere Vadisinde Ayva Ön Seleksiyonu Ss, 23-29
Quince Pre-Selection in the Karanlıkdere Valley of Yozgat
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4480
Summary | Abstract | Full Text |

Ahmet ÖZTÜRK  
‘Granny Smith Challenger’ Elma Çeşidinin Biyoaktif İçeriği Üzerine Gölgeleme Uygulamalarının Etkisi Ss, 30-37
Effect of Different Shading Treatment on Bioactive Content of ‘Granny Smith Challenger’ Apple Cultivar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4505
Summary | Abstract | Full Text |

Hatice DUMANOĞLU Said Efe DOST  
Doğu Karadeniz Bölgesi Sahil Kuşağı Yerel Elma Çeşit Koleksiyonu’nda (Ankara) Ümitvar Sofralık Genotiplerin Belirlenmesi Ss, 38-46
Selection of the Promising Genotypes in the Local Apple Cultivar Collection of Eastern Black Sea Region Coastal Zone Maintained in Ankara
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4483
Summary | Abstract | Full Text |

Hatice DUMANOĞLU Shabnam ALİZADEH Gülüstan POLAT  
Old Home x Farmingdale 333 Armut Anacının in Vitro Köklenmesi Üzerine Oksin ve Polivinil Alkol Uygulamalarının Etkileri Ss, 47-53
Effects of Auxin and Polyvinyl Alcohol Treatments on in Vitro Rooting of Old Home x Farmingdale 333 Pear Rootstock
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4482
Summary | Abstract | Full Text |

Ahmet EŞİTKEN Muzaffer İPEK Şeyma ARIKAN Lütfi PIRLAK Metin TURAN Mesude Figen DÖNMEZ  
Bitki Büyümesini Artıran Rizobakteri (BBAR) Uygulamalarının Kireçli Toprak Şartlarında Yetiştirilen Deveci Armut Çeşidinin Bitki Gelişimi Üzerine Etkileri Ss, 54-56
The Effects of PGPR Treatments on Plant Growth of Deveci Pear Cultivar in Calcareous Soil Condition
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4481
Summary | Abstract | Full Text |

Muzaffer İPEK Şeyma ARIKAN Ahmet EŞİTKEN Lütfi PIRLAK Servet ARAS Ersin ATAY  
Armutta Ara Anaçlı Fidan Üretiminde Aynı Anda Yapılan Çift Aşılamanın ve Bazı Uygulamaların Aşı Başarısı ve Fidan Gelişimine Etkisi Ss, 57-62
The Effect of Double Grafting at The Same Time on Grafting Success and Sapling Development in Production of Pear Sapling with Interstock
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4500
Summary | Abstract | Full Text |

Yadigar AKIN Saim Zeki BOSTAN  
İlkadım (Samsun) İlçesi Yerel Armutları Ss, 63-68
LocalPears of İlkadımCounty of Samsun Province (Turkey)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4514
Summary | Abstract | Full Text |

Oğuzhan ÇALIŞKAN Kazim GÜNDÜZ Safder BAYAZİT  
Sarı Alıç (Crataegusazarolus L.) Genotipinin Morfolojik, Biyolojik ve Meyve Kalite Özelliklerinin İncelenmesi Ss, 69-74
Investigation of Morphological, Biological and Fruit Quality Characteristics of Sarı Alıç Hawthorn Genotype (Crataegusazarolus L.)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4504
Summary | Abstract | Full Text |

Saim Zeki BOSTAN Gülay ÇELİKEL ÇUBUKÇU  
Çaykara İlçesinde Yetiştirilen Yerel Armut (Pyrus spp.) Genotiplerinin Seleksiyon Yoluyla Islahı1: I-Meyve Özellikleri Ss, 75-88
Breeding by Selection of Local Pear (Pyrus spp.) Genotypes Grown in Çaykara County (Trabzon Province, Turkey): I-Fruit Traits
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4511
Summary | Abstract | Full Text |

Resul GERÇEKCİOĞLU Ayşe ERTÜR Öznur ÖZ ATASEVER  
Bitki Büyümesini Teşvik Edici Rizobakteri (PGPR) Uygulamasının Eşme Ayva Çeşidinde (Cydonia vulgaris L.) Bitki Gelişmesi Üzerine Etkileri Ss, 89-96
Effects of Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) on Plant Characteristics of Quince (cv. Eşme)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4506
Summary | Abstract | Full Text |

Dürdane YANAR Yusuf YANAR Mahmut ÇANKAYA  
Entomopatojen Beauveria bassiana Balls. (Vull.) İzolatlarının Kırmızı Gal Yaprakbiti (Dysaphis devecta Walk.) (Hemiptera: Aphididae) Üzerine Etkisi Ss, 97-101
Effect of Entomopathogenic Beauveria bassiana Isolates on Rosy Leaf Curling Aphids (Dysaphis devecta Walk.) (Hemiptera: Aphididae)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4485
Summary | Abstract | Full Text |

Zeliha Selcen ÖZMEN Çetin ÇEKİÇ  
Tokat Yöresinde Yetişen Yerel Elma Genotiplerinde Pomolojik Özelliklerin Tespiti Ss, 102-107
Pomological Characteristics of Local Apple Genotypes Grown in Tokat Province
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4516
Summary | Abstract | Full Text |

Yusuf YANAR Çiğdem ÖZYİĞİT Dürdane YANAR Abdurrahman ONARAN  
Ayvada Kahverengi Çürüklük (Monilinia fructigena Honey in Whetzel) Hastalığının Propolis Etanol Ekstraktı İle Kontrolü Ss, 108-113
Control of Brown Rot Disease of Quince Fruits (Monilinia fructigena Honey in Whetzel) by Ethanolic Propolis Extract Treatments
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4515
Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri