English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2018-3 NumberEditor
Doç. Dr. İrfan OĞUZ

Assistant Editor


Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası  2018

 | Cover  | Table of contents  | EditorialKübra ÖZDEMİR DİRİK Mehmet Ali SAKİN İsmail NANELİ  
Tokat-Kazova Koşullarında Bazı Makarnalık Buğday (Triticum durum L.) Çeşit ve Hatlarında Kışlık ve Yazlık Ekimin Verim ve Verim Unsurlarına Etkilerinin Belirlenmesi Ss, 182-192
Determination of Effects on Yield and Yield Components of Winter and Spring Sowing in the Some Durum Wheat (Triticum durum L.) Cultivars and Lines under Tokat-Kazova Conditions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4271
Summary | Abstract | Full Text |

Gökhan UNAKITAN Harun HURMA Zafer MAKARACI Burçin BAŞARAN Derya İLKAY ABDİKOĞLU Fatma SEREN SAĞIR  
Trakya Bölgesinde Sofralık Kiraz Üretiminde Farklı Tesis Yapılarına Ait Üretim Maliyetlerinin Belirlenmesi Ss, 193-202
Determination of cherry production costs belong to different facility structures in Thrace Region
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4386
Summary | Abstract | Full Text |

Cüneyt UYAK Adnan DOĞAN  
Şemdinli (Hakkâri)’de yetiştirilen üzüm çeşitlerinin göz verimliliklerinin belirlenmesi Ss, 203-208
Bud fertility of local grape cultivars grown in Şemdinli (Hakkâri)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4468
Summary | Abstract | Full Text |

Resul GERÇEKCİOĞLU Ayşe ERTÜRK Öznur ÖZ ATASEVER  
Bitki büyümesini teşvik edici rizobakteri (PGPR) uygulamasının eşme ayva çeşidinde (Cydonia vulgaris L.) verim ve meyve özellikleri üzerine etkileri Ss, 209-216
Effects of plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) on yield and fruit characteristics of quince (cv. Eşme)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4299
Summary | Abstract | Full Text |

Cüneyt UYAK Tuncer ARSLAN Adnan DOĞAN  
Yüksekova (Hakkari)’ yöresinde yetiştirilen üzüm çeşitlerinin ampelografik tanımlanması Ss, 217-226
Ampelographic identification of grape varieties grown in Yüksekova (Hakkâri) region
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4469
Summary | Abstract | Full Text |

Ali ÖZDEMİR  
Pazı bitkisinin halkalı tip trake elemanların geometrik modeli tanımı ve sayısal karşılaştırması Ss, 227-230
Geometric model definition of annular type tracheal elements of chard and nümerical comparison
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4534
Summary | Abstract | Full Text |

Arzu ÇIĞ Rukiye GEZER Nalan TÜRKOĞLU  
Siirt Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Farklı Glayöl Varyetelerinin (Gladiolus grandiflorus L.) Kesme Çiçek Verimi ve Kalitesi Üzerine Farklı Ekim Zamanlarının Etkisi Ss, 231-241
The effects of different planting times on cut flower yield and quality of some Gladiolus (Gladiolus grandiflorus L.) varieties grown in Siirt ecological conditions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4519
Summary | Abstract | Full Text |

Gül Ebru ORHUN  
Mısır (Zea mays L.) Populasyonlarında Yağ ve Doymuş Asitlerin Genetik Kontrolü Ss, 242-247
Genetic Control of Oil and Saturated Fatty Acids in Maize Populations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4388
Summary | Abstract | Full Text |

Olugbenga Omotayo ALABI Abdulazeez IBRAHEEM  
Economics of Maize(Zea mays) Production in Igabi Local Government Area of Kaduna State,Nigeria Ss, 248-257
English
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4434
Summary | Abstract | Full Text |

Safder BAYAZİT Kazim GÜNDÜZ Esved Özgür SEZGİN Oğuzhan ÇALIŞKAN  
Hatay ili Alıç Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu ve Geleceği Ss, 258-263
Current Situation and Future of Hawthorn Culture in Hatay Province
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4508
Summary | Abstract | Full Text |

Murat ŞEKER Engin GÜR Neslihan EKİNCİ Mehmet Ali GÜNDOĞDU  
Artvin Hurması (Diospyros lotus L.) Üzerine Aşılanmış Trabzon hurması (Diospyros kaki L.) Çeşitlerinin Peroksidaz Enzim Aktiviteleri Arasındaki Farklılıkların İncelenmesi Ss, 264-267
Investigation of Peroxidase Activity Differences of Persimmon (Diospyros kaki L.) Varieties Grafted on Caucasian Persimmon (Diospyros lotus L.)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4501
Summary | Abstract | Full Text |

Ali ERGÜL Ali Emre AKPINAR Serdar ALTINTAŞ Sümeyye ALTUNOK Mehmet Emin AKÇAY Merve Dilek GEBOLOĞLU  
Bazı Elma (Malus domestica Borkh.) Genotiplerinin SSR’lara (Simple Sequence Repeats) Dayalı Genetik Karakterizasyonu Ss, 268-277
Genetic Characterization of Some Apple (Malus x domestica Borkh.) Genotypes Based on SSRs (Simple Sequence Repeats)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4491
Summary | Abstract | Full Text |

Serap SAMSUN Naciye ERDOĞAN SAĞLAM  
Güneydoğu Karadeniz’deki (Türkiye) İskorpit Balığının (Scorpanea porcus, Linneaus 1758) Cinsiyet, Yaş ve Büyümesi Ss, 278-285
Sex, Age and Growth of Scorpion Fish (Scorpanea porcus, Linneaus 1758) from The Southeastern Black Sea (Turkey)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4464
Summary | Abstract | Full Text |

Murat ŞEKER Engin GÜR Neslihan EKİNCİ Mehmet Ali GÜNDOĞDU  
Trabzon Hurması (Diospyros kakiL.) ve Artvin Hurması (Diospyros lotusL.) Çöğür Populasyonlarının Genom Hacmi Farklılıklarının Hücre Akış Sitometrisi ile Karşılaştırılması Ss, 286-289
Comparison of Genome Sizes of Persimmon (Diospyros kaki) and Caucasian Persimmon (Diospyros lotus) Seedling Populations by Using Flow Cytometry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4502
Summary | Abstract | Full Text |

İbrahim Kürşat ÖZYURT Yaşar AKÇA Ercan KAPLAN  
Comparison of Some Local and Foreign Walnut Cultivars Ss, 290-296
Comparison of Some Local and Foreign Walnut Cultivars
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4449
Summary | Abstract | Full Text |

Osman Çağrı KILIÇOĞLU Yaşar AKÇA  
Geç Yapraklanan ve Yan Dallarda Meyve Veren Ceviz Genotiplerinin Seleksiyon Yoluyla Islahı Ss, 297-304
Study On The Selection of Superior Walnut Types With Lateral Bud Fruitfulness and High Nut Quality
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4441
Summary | Abstract | Full Text |

Shiva SADIGHFARD Reza AMIRNIA Mahdi GHIYASI Sina Siavash MOGADDAM  
Yapraktan makrobesinelement uygulamalarının, Boyotu (Trigonella foenum-graecum L.) bitkisinin verim ve kalite özellikleri üzerine etkisi Ss, 305-318
Effect of some macronutrients foliar application on the quantitative and qualitative traits of Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4446
Summary | Abstract | Full Text |

Bahattin AKDEMİR Beytullah AYDOĞDU Murat Gökçe ÜNGÖR Murtaza ATİK Nezihi SAĞLAM  
Diskli Gübre Dağıtma Makinaları İçin Değişken Oranlı Gübre Kontrol Sistemi Ss, 319-329
Variable Rate Fertilizer Control System for Centrifugal Fertilizer Spreaders
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4540
Summary | Abstract | Full Text |

İbrahim AYDIN Duygu ALGAN İbrahim AYDIN Mustafa OLFAZ Betül PAK  
Meralarda Üstten Tohumlama ve Makro Gübrelemenin Otun Mikro Element İçeriğine Etkisi Ss, 330-340
The Effect of Over-Seeding and Micro Fertilizing on Micro Element Content of Grass in Rangelands
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4281
Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri