English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2017-3 NumberEditor
Doç. Dr. İrfan OĞUZ

Assistant Editor


Gaiosmanpaşa Üniversitesi Matbaası  2017

 | Cover  | Table of contents  | Editorialİbrahim Kürşat ÖZYURT Yaşar AKÇA  
Su Stresinin Mahlep (Prunus mahaleb L.) Anaçlarında Biyokimyasal Değişimler Üzerine Etkileri Ss, 1-10
Effects of Water Stress on Biochemical Changes in Prunus mahaleb L. Rootstocks
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4253
Summary | Abstract | Full Text |

Mercy Funke SALAMI Omotesho Olubunmi ABAYOMI Muhammed Lawal AZEEZ Oko Nkama ONYEKWERE  
Effect of Quality Attributes on meat demand in Ilorin metropolis, Kwara State, Nigeria Ss, 11-17
Effect of Quality Attributes on meat demand in Ilorin metropolis, Kwara State, Nigeria
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4262
Summary | Abstract | Full Text |

Melekşen AKIN Sadiye PERAL EYDURAN  
Zaman Serisi Analiz Yöntemlerini Kullanarak Türkiye’deki Çilek Hasat Alanı ve Üretiminin Tahminlenmesi Ss, 18-26
Forecating Harvest Area and Production of Strawberry Using Time Series Analyses
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4298
Summary | Abstract | Full Text |

Rüveyda KIZILOĞLU Halil KIZILASLAN Hümeyra Zeliha EREN  
Tıbbi ve Aromatik Amaçlı Kullanılan Bitkilerde Tüketici Davranışlarının İncelenmesi (Kahramanmaraş İli Örneği) Ss, 27-35
Investigating Consumer Behaviors Towards Plants Used for Medicinal and Aromatic Purposes (The Case of Kahramanmaraş City)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag1029
Summary | Abstract | Full Text |

Nur KOBAL BEKAR Dilek KANDEMİR Ahmet BALKAYA  
Aşılı Hıyar Yetiştiriciliğinde Kullanılan Bal Kabağı Anaçlarının Meyve Kalitesi ve Verim Unsurları Üzerine Etkileri Ss, 36-45
Effects of Pumpkin Rootstocks on Fruit Quality and Yield Components in Grafted Cucumber Cultivation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4269
Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet Ali SAKİN Özgür AZAPOĞLU  
Şeker Mısırında (Zea mays saccharata Sturt.) Azot ve Fosforun Tokat-Kazova Koşullarında Bazı Verim ve Kalite Özelliklerine Etkileri Ss, 46-55
Effects of Nitrogen and Phosphorous on Some Yield and Quality Components of Sweet Corn (Zea mays saccharata Sturt.) in Tokat-Kazova Conditions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4275
Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet Metin ÖZGÜVEN Mustafa TAN  
Radyo Frekanslı (RF) Pedometre Tasarımı Ss, 56-63
Design of Pedometer with Radio Frequency (RF)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4258
Summary | Abstract | Full Text |

Melekşen AKIN Sadiye PERAL EYDURAN  
Türkiye’deki Üzüm Hasat Alanı ve Üretiminin Zaman Serisi Analiz Yöntemleriyle Tahminlenmesi Ss, 64-73
Projecting Grape Harvest Area and Production inTurkey Using Time Series Analysis
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4297
Summary | Abstract | Full Text |

Muharrem Arap KAMBEROĞLU Mohamed HUSSEIN  
Higher growth induced upon Potato Virus X invasion in Messenger treated tomato plants Ss, 74-81
Higher growth induced upon Potato Virus X invasion in Messenger treated tomato plants
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4329
Summary | Abstract | Full Text |

Türker SARAÇOĞLU  
Seçilmiş Fiziksel Özellikleriyle Erik Meyvesinin Kütlesinin Matematiksel Modeller ile Tahminlenmesi Ss, 82-90
Mathematical Models for Estimating the Mass of Plum Fruit by Some Physical Properties
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4304
Summary | Abstract | Full Text |

Emine Kaya Altop Hüsrev MENNAN Doğan ISIK Kianoosh HAGHNAMA  
Asetolaktat sentetaz (ALS) İnhibitörü Herbisitlere Galium aparine L. (Yapışkan otu) Dayanıklılığı Ss, 91-99
Resistance to acetolactate synthase (ALS) inhibitors herbicides of Galium aparine L. (Catchweed bedstraw)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag3144
Summary | Abstract | Full Text |

Ramazan Şadet GÜVERCİN  
Clonal Production of Cotton by T-Budding Method Ss, 100-104
Clonal Production of Cotton by T-Budding Method
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4288
Summary | Abstract | Full Text |

Hilal BEKTAŞ Gülçin ALTINTAŞ Engin ÖZGÖZ Başak ÖZYILMAZ Yalçın KAYA Erhan ÖZER Rasim KOÇYİĞİT  
Kazova Yöresinde Buğday-Ayçiçeği Münavebesinde Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Ekonomik Yönden Karşılaştırılması Ss, 105-113
The Comparision Of Economic Aspect Of Different Tillage Methods İn Kazova Region
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4265
Summary | Abstract | Full Text |

Sezai GÖKALP Levent YAZICI Necda ÇANKAYA Kadir İSPİRLİ  
Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Çeşitlerinin Tokat-Kazova Ekolojik Koşullarında Ot Verimi ve Kalite Performanslarının Belirlenmesi Ss, 114-127
Determination of Forage Yield And Quality Performance of Some Alfalfa (Medicago sativa L.) Cultivars in Tokat-Kazova Ecological Conditions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4332
Summary | Abstract | Full Text |

Ali CİNGÖZ Özlem AKPINAR Abdulvahit SAYASLAN  
Farklı kepek fraksiyonlarının fonksiyonel özellikleri ve hamur reolojik özelliklerine etkisi Ss, 128-138
Functional properties of different wheat bran fractions and their effect on dough rheological properties
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4236
Summary | Abstract | Full Text |

Hasan Burak AĞIR Cuma AKBAY  
Adana İlinde Sözleşmeli ve Sözleşmesiz Besi Sığırcılığı İşletmelerinin Ekonomik Analizi Ss, 139-147
Economic Analysis of Contracted and Non-Contracted Beef Cattle Farms in Adana Province
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4348
Summary | Abstract | Full Text |

Rüstem CANGİ Neval TOPCU  
Tokat İli Bağ Alanlarında Sorun Olan Yabancı Ot Türleri Ss, 148-158
Weeds Infesting The Vineyards of Tokat Province
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag1061
Summary | Abstract | Full Text |

Özlem GÜVEN İlker CIRBIN Özlem GÜVEN İsmail KARACA  
Entomopatojen Fungus İzolatlarının Spodoptera littoralis (Boisd.) (Lep: Noctuidae) Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Ss, 159-165
Effects of Entomopathogenic Fungi on Spodoptera littoralis (Boisd.) (Lep: Noctuidae)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4278
Summary | Abstract | Full Text |

Emine BERBEROĞLU Yalçın TAHTALI  
Siyah Alaca Buzağılarında Doğum Ağırlığı Üzerinde Etkili faktörlerin Belirlenmesi İçin Regresyon Ağacı Analizi Ss, 166-171
Regression Tree Analysis for Determination of the Effective Factors on Birth Weight in Holstein Calves
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4320
Summary | Abstract | Full Text |

Kemi OMOTESHO Oluwafemi Peter OLABANJI Debora Adedoyin OLABODE Israel OGUNLADE  
Analysis of University Students’ Perception on Agricultural Entrepreneurship Option Towards Tackling Unemployment among Educated Youths Ss, 172-181
Analysis of University Students’ Perception on Agricultural Entrepreneurship Option Towards Tackling Unemployment among Educated Youths
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4324
Summary | Abstract | Full Text |

Fırat ARSLAN Hasan DEĞİRMENCİ Rengin TONÇER Emine YOĞUN  
Niğde Misli Ovası Tırhan Köyü Arazi Toplulaştırma Projesinin Değerlendirilmesi Ss, 182-189
Evaluation of Land Consolidation Project: A Case Study of Tırhan Village in Niğde Misli Plain
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4356
Summary | Abstract | Full Text |

Muhammed ÇUKADAR  
Helal Gıda Konusunda Tüketici Davranışları Ss, 190-200
Consumer Behaviours about Halal Food
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4291
Summary | Abstract | Full Text |

Arif SEMERCİ Ahmet Duran ÇELİK  
Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Sermaye Yapısı: Hatay İli Örneği Ss, 201-209
Capital Structure of Diary Cattle Enterprises: A Case Study of Hatay Province
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4224
Summary | Abstract | Full Text |

Hayriye Sibel GÜLSE BAL Güngör KARAKAŞ Bahar TEKE  
Factors Affecting Awareness of Recycling Symbol; the Case of Ankara Ss, 210-216
Factors Affecting Awareness of Recycling Symbol; the Case of Ankara
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4292
Summary | Abstract | Full Text |

Şerafettin EKİNCİ  
Effect of lug angles of rigid wheel on the tractive performance on hard soil terrain Ss, 217-227
Effect of lug angles of rigid wheel on the tractive performance on hard soil terrain
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4380
Summary | Abstract | Full Text |

Fatih KAHRIMAN Muhammet AKGÜL İsmail ÖLMEZ Cem Ömer EGESEL  
Seleksiyon Altındaki Yüksek Yağlı Bir Mısır Popülasyonunda Bazı Kalite ve Agronomik Özelliklerdeki Değişim Ss, 228-236
Variability in Some Quality and Plant Traits in a High Oil Maize Population under Selection
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4219
Summary | Abstract | Full Text |

O. Mete KILIÇ Ekrem BUHAN Hakan Mete DOĞAN Doğaç Sencer YILMAZ Saliha Dirim BUHAN  
Köyceğiz Gölü'ndeki Tilapia (Tilapia spp.) sayılarının LANDSAT-5 TM ve LANDSAT-7 ETM + Uydu Görüntülerinin Termal Bantları İle İzlenmesi Ss, 237-244
Monitoring Tilapia (Tilapia spp.) Population in Köyceğiz Lake of Turkey by Thermal Bands of LANDSAT-5 TM and LANDSAT-7 ETM+ Satellite Images
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4316
Summary | Abstract | Full Text |

Kemi OMOTESHO Olumuyiwa Joseph BABASOLA Gbolagade Benjamin ADESIJI Ibukun James OLAOYE  
Factors Associated with Catfish Farmers’ Attitude towards Value Addition in Kwara State, Nigeria Ss, 245-252
Factors Associated with Catfish Farmers’ Attitude towards Value Addition in Kwara State, Nigeria
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4326
Summary | Abstract | Full Text |

Neşe Nuray TOPRAK Nuray KAHYA Sündüz Sezer KIRALAN Rabia ALBAYRAK DELİALİOĞLU Aydan YILMAZ  
Palm Yağ Asitlerinin Kalsiyum Tuzu ve Farklı Yağ Kaynaklarının Etlik Piliçlerde Karkas Oranı ve Ette Yağ Asitleri Profili Üzerine Etkileri Ss, 253-260
Effects of Calcium-Palm Fatty Acid and Some Oil Sources on Carcass Yields and Meat Fatty Acid Profile of Broilers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4366
Summary | Abstract | Full Text |

Opeyemi Eyitayo AYINDE  
Risk Analysis in Innovation System: A Case - Study of Production of Vitamin A Cassava Variety among Farmers in Nigeria Ss, 261-268
Risk Analysis in Innovation System: A Case - Study of Production of Vitamin A Cassava Variety among Farmers in Nigeria
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4190
Summary | Abstract | Full Text |

Saniye DEMİR İrfan OĞUZ Rasim KOÇYİĞİT  
Farklı Arazi Kullanma Türlerinde Donma Uygulamalarının Toprakların Bazı Fiziksel Özelliklerine Etkisi Ss, 269-279
Effect of Freezing on Some Soil Physical Properties in Different Land Uses
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4213
Summary | Abstract | Full Text |

Nevin DEMİRBAŞ Özge Can NİYAZ Harun DAYSAL  
Evaluation of Self-Sufficiency in Lentil Production in Turkey Ss, 280-289
Evaluation of Self-Sufficiency in Lentil Production in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4341
Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri