English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2017-3 Number



Editor
Doç. Dr. İrfan OĞUZ

Assistant Editor


Gaiosmanpaşa Üniversitesi Matbaası  2017

 | Cover  | Table of contents  | Editorial



İbrahim Kürşat ÖZYURT Yaşar AKÇA  
Su Stresinin Mahlep (Prunus mahaleb L.) Anaçlarında Biyokimyasal Değişimler Üzerine Etkileri Ss, 1-10
Effects of Water Stress on Biochemical Changes in Prunus mahaleb L. Rootstocks
Doi Number :http://dx.doi.org/
Summary | Abstract | Full Text |

Mercy Funke SALAMI Omotesho Olubunmi ABAYOMI Muhammed Lawal AZEEZ Oko Nkama ONYEKWERE  
Effect of Quality Attributes on meat demand in Ilorin metropolis, Kwara State, Nigeria Ss, 11-18
Effect of Quality Attributes on meat demand in Ilorin metropolis, Kwara State, Nigeria
Doi Number :http://dx.doi.org/
Summary | Abstract | Full Text |

Melekşen AKIN Sadiye PERAL EYDURAN  
Zaman Serisi Analiz Yöntemlerini Kullanarak Türkiye’deki Çilek Hasat Alanı ve Üretiminin Tahminlenmesi Ss, 19-27
Forecating Harvest Area and Production of Strawberry Using Time Series Analyses
Doi Number :http://dx.doi.org/
Summary | Abstract | Full Text |

Rüveyda KIZILOĞLU Halil KIZILASLAN Hümeyra Zeliha EREN  
Tıbbi ve Aromatik Amaçlı Kullanılan Bitkilerde Tüketici Davranışlarının İncelenmesi (Kahramanmaraş İli Örneği) Ss, 28-36
Investigating Consumer Behaviors Towards Plants Used for Medicinal and Aromatic Purposes (The Case of Kahramanmaraş City)
Doi Number :http://dx.doi.org/
Summary | Abstract | Full Text |

Nur KOBAL BEKAR Dilek KANDEMİR Ahmet BALKAYA  
Aşılı Hıyar Yetiştiriciliğinde Kullanılan Bal Kabağı Anaçlarının Meyve Kalitesi ve Verim Unsurları Üzerine Etkileri Ss, 37-46
Effects of Pumpkin Rootstocks on Fruit Quality and Yield Components in Grafted Cucumber Cultivation
Doi Number :http://dx.doi.org/
Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet Ali SAKİN Özgür AZAPOĞLU  
Şeker Mısırında (Zea mays saccharata Sturt.) Azot ve Fosforun Tokat-Kazova Koşullarında Bazı Verim ve Kalite Özelliklerine Etkileri Ss, 47-56
Effects of Nitrogen and Phosphorous on Some Yield and Quality Components of Sweet Corn (Zea mays saccharata Sturt.) in Tokat-Kazova Conditions
Doi Number :http://dx.doi.org/
Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet Metin ÖZGÜVEN Mustafa TAN  
Design of Pedometer with Radio Frequency (RF) Ss, 57-64
Design of Pedometer with Radio Frequency (RF)
Doi Number :http://dx.doi.org/
Summary | Abstract | Full Text |

Melekşen AKIN Sadiye PERAL EYDURAN  
Türkiye’deki Üzüm Hasat Alanı ve Üretiminin Zaman Serisi Analiz Yöntemleriyle Tahminlenmesi Ss, 65-74
Projecting Grape Harvest Area and Production inTurkey Using Time Series Analysis
Doi Number :http://dx.doi.org/
Summary | Abstract | Full Text |

Muharrem Arap KAMBEROĞLU Mohamed HUSSEIN  
Higher growth induced upon Potato Virus X invasion in Messenger treated tomato plants Ss, 75-82
Higher growth induced upon Potato Virus X invasion in Messenger treated tomato plants
Doi Number :http://dx.doi.org/
Summary | Abstract | Full Text |

Türker SARAÇOĞLU  
Seçilmiş Fiziksel Özellikleriyle Erik Meyvesinin Kütlesinin Matematiksel Modeller ile Tahminlenmesi Ss, 83-91
Mathematical Models for Estimating the Mass of Plum Fruit by Some Physical Properties
Doi Number :http://dx.doi.org/
Summary | Abstract | Full Text |

Emine Kaya Altop Hüsrev MENNAN Doğan ISIK Kianoosh HAGHNAMA  
Asetolaktat sentetaz (ALS) İnhibitörü Herbisitlere Galium aparine L. (Yapışkan otu) Dayanıklılığı Ss, 92-100
Resistance to acetolactate synthase (ALS) inhibitors herbicides of Galium aparine L. (Catchweed bedstraw)
Doi Number :http://dx.doi.org/
Summary | Abstract | Full Text |

Ramazan Şadet GÜVERCİN  
Clonal Production of Cotton by T-Budding Method Ss, 101-105
Clonal Production of Cotton by T-Budding Method
Doi Number :http://dx.doi.org/
Summary | Abstract | Full Text |

Hilal BEKTAŞ Gülçin ALTINTAŞ Engin ÖZGÖZ Başak ÖZYILMAZ Yalçın KAYA Erhan ÖZER Rasim KOÇYİĞİT  
Kazova Yöresinde Buğday-Ayçiçeği Münavebesinde Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Ekonomik Yönden Karşılaştırılması Ss, 106-113
The Comparision Of Economic Aspect Of Different Tillage Methods İn Kazova Region
Doi Number :http://dx.doi.org/
Summary | Abstract | Full Text |

Sezai GÖKALP Levent YAZICI Necda ÇANKAYA Kadir İSPİRLİ  
Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Çeşitlerinin Tokat-Kazova Ekolojik Koşullarında Ot Verimi ve Kalite Performanslarının Belirlenmesi Ss, 114-127
Determination of Forage Yield And Quality Performance of Some Alfalfa (Medicago sativa L.) Cultivars in Tokat-Kazova Ecological Conditions
Doi Number :http://dx.doi.org/
Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements















  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 34 (2)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 34 (2)



  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 34 (2)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 34, No 2, 2017, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2016)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.



Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri