English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2017-2 NumberEditor
Doç. Dr. İrfan OĞUZ

Assistant Editor


Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası  2017

 | Cover  | Table of contents  | EditorialBilge Hilal CADIRCI İhsan YAŞA  
Katı Kültür Fermantasyon Tekniği ile Streptomyces sp. TEM 25’ten Ksilanaz Üretimi Ss, 1-9
Xylanase Production from Streptomyces sp. TEM 25 by Solid State Fermentation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag1064
Summary | Abstract | Full Text |

Belgin ÇAKMAK Seda CİN  
Ankara Beypazarı Başören Sulama Kooperatifi’nde Sulama Performansının Değerlendirilmesi Ss, 10-19
Assesment of Irrigation Performance in Başören Irrigation Cooperative Area of Beypazarı, Ankara
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4211
Summary | Abstract | Full Text |

Başar ALTUNTAŞ Hasan Gökhan DOĞAN  
Kırşehir İli Kentsel Alanda Tüketicilerin Kanatlı Et Tüketim Profilinin Ortaya Konulması ve Hane Halkının Kanatlı Et Tüketim Kararını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Ss, 20-28
Determination of the Poultry Consumption Habits and the Factors Affecting the Poultry Purchasing Decision of Households in Kırşehir Province
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag1143
Summary | Abstract | Full Text |

Fatma KOYUNCU Seda SEVİNÇ ÜZÜMCÜ  
Hasat Öncesi AVG Uygulamalarının ‘Angeleno’ Erik Çeşidinde Meyve Kalitesi Ve Hasat Zamanı Üzerine Etkisi Ss, 29-35
Response of Maturity and Fruit Quality of ‘Angeleno’ Plum to Pre-Harvest AVG Applications
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4302
Summary | Abstract | Full Text |

Sevil KARAHAN YILMAZ Günay ESKİCİ  
Erzincan İlinde Üretilen Balların Biyokimyasal Özellikleri Ss, 36-42
Biochemical Aspects Of Honey Produced In Erzincan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag1120
Summary | Abstract | Full Text |

Metin GÜNER Ahmet Şeyhim AKYÜZ  
Koruyucu Yapı Tipinin Traktör Gürültü ve Titreşim Karakteristikleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi Ss, 43-53
Determination of The Effect of Protective Structure Type on Tractor Noise and Vibration Characteristics
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4246
Summary | Abstract | Full Text |

Mustafa KAN Murat KÜÇÜKÇONGAR Alexey MORGOUNOV Mesut KESER Fatih ÖZDEMİR Hafız MUMINJANOV Calvin QUALSET  
Türkiye’de Yerel Buğday Popülasyonlarının Durumu ve Yerel Buğday Üreten Üreticilerin Üretim Kararlarında Etkili Olan Faktörler Ss, 54-64
The General Situation of Wheat Landrace Populations and Factors Affecting Production Decisions of Wheat Landrace Producers in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4225
Summary | Abstract | Full Text |

Kerim KARATAŞ Bekir Bülent ARPACI Nihal BUZKAN Ayşe Gül TEKİK  
pvr Lokusu İçeren Biberlerde Patates Y Virüs (Potato virus Y, PVY) Reaksiyonlarının Araştırılması Ss, 65-73
Investigation for Reactions of Peppers with pvr LOCI TO Potato virus Y (PVY)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag900
Summary | Abstract | Full Text |

Yaşar AKÇA Sebahattin YILMAZ  
Yeni ceviz genotiplerinin kimyasal içerikleri ve yağ asitleri bileşenlerinin belirlenmesi Ss, 74-80
Determination of biochemical properties and fatty acid composition of new walnut (Juglans regia l.) genotypes
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4203
Summary | Abstract | Full Text |

Chris CAVALARIS Bahattin AKDEMİR Chris KARAMOTIS Theofanis GEMTOS  
Farklı gübre uygulama normlarında ayçiçeği ve mısır bitki örtüsünün lidar ve yaklaşım sensörleri ile izlenmesi Ss, 81-90
Monitoring sunflower and maize canopy under alternative nitrogen regimes with lidar and proximity sensors
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4267
Summary | Abstract | Full Text |

Gülruh ALBAYRAK Emre YÖRÜK Aylin GAZDAĞLI  
Üreme Koşullarının Fusarium culmorum’da tri4 Gen Anlatımı Üzerine Etkisi Ss, 91-97
Effects of Growth Conditions on tri4 Gene Expression in Fusarium culmorum
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag1079
Summary | Abstract | Full Text |

Sola Emmanuel KOMOLAFE Gbolagade Benjamin ADESIJI Ibrahim Salihu TYABO Mohammed IBRAHIM Haruna Muhammad USMAN  
Towards Food Safety: Hand washing and Environmental Hygiene Practices of Farming Houshold in North-Central Nigeria Ss, 98-107
Towards Food Safety: Hand washing and Environmental Hygiene Practices of Farming Houshold in North-Central Nigeria
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag1123
Summary | Abstract | Full Text |

Oğuz PARLAKAY Asuman ARSLAN DURU Yüksel AKIN  
Tüketicilerin Yumurta Tüketim Tercihlerinin Belirlenmesi: Uşak İli Örneği Ss, 108-115
Determination of Egg Consumption Preferences of Consumers: The Case of Uşak Province, Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4289
Summary | Abstract | Full Text |

Gülçin ALTINTAŞ Atila ALTINTAŞ Erol ÇAKMAK  
Yem Bitkisi Desteklerinin Yem Bitkisi Üretimine Etkisi (Sivas İli Örneği) Ss, 116-127
Effects on feed plant production of feed plants support (Sivas province example)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4286
Summary | Abstract | Full Text |

İlknur DURSUN  
Farklı Toprak İşleme ve Ekim Yöntemlerinin Erozyon Yönünden Karşılaştırılması Ss, 128-137
Comparison of Different Soil Tillage and Seeding Methods in Terms of Erosion
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4217
Summary | Abstract | Full Text |

Ömer EREN Oğuz PARLAKAY Murat HİLAL Burcu BOZHÜYÜK  
Ziraat Fakültesi akademisyenlerinin ekolojik ayak izinin belirlenmesi: Mustafa Kemal Üniversitesi örneği Ss, 138-145
Determination of the ecological footprint of the Agricultural Faculty academicians: the case of Mustafa Kemal University
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4315
Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri