English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2017-1 NumberEditor
Doç. Dr. İrfan OĞUZ

Assistant Editor


Gaziosmanpasa University Press  2017

 | Cover  | Table of contents  | EditorialNuray KIZILASLAN Rüveyda KIZILOĞLU Tayfur ÜNAL Tubanur ÇAKIR Cevdet HANEDAR Halil KIZILASLAN  
Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Meslekten Beklentilerinin Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneğinde İncelenmesi Ss, 1-14
Studying The Expectations of Agricultural Faculty Students from Their Profession: The Case of Gaziosmanpaşa University
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag956
Summary | Abstract | Full Text |

Atilla ÇAKIR Nesrin KARACA SANYÜREK Ersin KARAKAYA Şilan AY  
Nusaybin (Mardin) İlçesi Bağcılığı Sorunları ve Çözüm Önerileri Ss, 15-25
Present Status of Viticulture in Mardin, Nusaybin Province, its Problems and Possible Solutions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag975
Summary | Abstract | Full Text |

Adewale FATUASE Olubukola Omotinuke EHINMOWO Sylvester Oluwadare OJO  
Empirical Analysis of Poverty Status of Small Scale Cassava Processors in Nigeria Ss, 26-32
Empirical Analysis of Poverty Status of Small Scale Cassava Processors in Nigeria
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag847
Summary | Abstract | Full Text |

Kadri YUREKLI  
Türkiye’de Yeşilırmak Havzasından Elde Edilen Akımın Su kalitesi Üzerine Değişkenlik Analizi Ss, 33-37
Variability Analysis on Water Quality of Streamflow From Yesilirmak Basin In Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag1100
Summary | Abstract | Full Text |

Tarık DAL Mehmet AYDIN Ekrem BUHAN Uğur KARADURMUŞ Şenol AKIN  
Almus Baraj Gölünde Kullanılan Uzatma Ağlarının Av Verimliliği Üzerine Bir Araştırma Ss, 38-45
A Research on the Catch Efficiency of Gillnets in the Almus Dam Lake
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag1031
Summary | Abstract | Full Text |

Semra TOPUZ Mehmet GÜLDANE Mustafa BAYRAM Cemal KAYA Hatice Burcu GÖK Murat BÜLBÜL Merve KOÇ  
Beyaz, Siyah ve Yeşil Çay Kullanılarak Üretilen Kombuchaların Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi Ss, 46-56
Determination of Some Properties in Kombucha Produced with White, Black and Green Tea
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag1101
Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet ÜNLÜER  
Eskişehir İli Tarım İşletmelerinin Sermaye Yapısının İncelenmesi Ss, 57-63
Analyses of Observing Capital Structure of Farms in Eskişehir Province
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag1057
Summary | Abstract | Full Text |

Mahmut REİS Hurem DUTAL Nursen ŞEN Gamze SAVACI  
ICONA ve GIS Kullanılarak Erozyon Riskinin Değerlendirilmesi: Kahramanmaraş Örneği, Türkiye Ss, 64-75
Soil Erosion Risk Assessment Using GIS and ICONA: A Case Study in Kahramanmaras, Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4208
Summary | Abstract | Full Text |

Duran KATAR Nimet KATAR  
Farklı Sıra Aralıkları ve Bitki Sıklığının Ketencik (Camelina sativa (L.) Crantz) Bitkisinin Verim ve Verim Komponentleri Üzerine Etkisi Ss, 76-85
Effect of Different Row spacings and Plant Densities on The Yield and Yield Components of False Flax (Camelina sativa (L.) Crantz)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag962
Summary | Abstract | Full Text |

Lawrence Olusola OPARINDE Adewale Isaac FATUASE Taiwo Timothy AMOS  
Gender Differentials in Accessing Forest Products as Means of Livelihood in Ondo State, Nigeria Ss, 86-93
Gender Differentials in Accessing Forest Products as Means of Livelihood in Ondo State, Nigeria
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag1080
Summary | Abstract | Full Text |

Caner KOÇ  
Tarımda Pestisit Uygulama Amacıyla Ekonomik Bir Drone Tasarımı ve İmalatı Ss, 94-103
Design and Development of a Low-cost UAV for Pesticide Applications
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4274
Summary | Abstract | Full Text |

Gökhan UNAKITAN Başak AYDIN M.Ömer AZABAĞAOĞLU Harun HURMA Celal DEMİRKOL Fuat YILMAZ  
Bitkisel Üretimde Çiftçilerin Girdi Kullanım Bilinç Düzeylerinin Analizi: Trakya Bölgesi Örneği Ss, 104-117
Analysis of Farmers' Input Usage Conscious Levels in Vegetative Production: Thrace Region Sample
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag1054
Summary | Abstract | Full Text |

Hilal İŞLEROĞLU İzzet TÜRKER  
Kuşburnu Pulpunun Kızılötesi Işınım İle İnce Tabaka Kurutulması Ss, 118-128
Thin Layer Infrared Drying of Rose Hip Pulp
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4179
Summary | Abstract | Full Text |

Muzaffer KIRPIK Gokhan BUYUK Memet INAN Ahmet CELIK  
Otoyol Kenarında bulunan Toprak ve Bitkilerde Bazı Metal Elementlerin İçerikleri Ss, 129-136
Elemental Component of Soils and Plants near Highway
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag1138
Summary | Abstract | Full Text |

Turgut ATAY  
Batı Karadeniz Bölgesi’nden Türkiye Tachinidae (Diptera) faunası için yeni bir kayıt ve ilave bilgiler Ss, 137-145
Contribution to the knowledge of the Tachinidae (Diptera) fauna of Turkey from Western Blacksea Region of Turkey with one new record
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag1125
Summary | Abstract | Full Text |

Erman BEYZİ Adem GÜNEŞ  
Kişniş (Coriandrum sativum L.) Bitkisinin Uçucu Yağ Bileşenleri Üzerine Bor Uygulamasının Etkileri Ss, 146-152
The Effects of Boron Application on Essential Oil Components of Coriander Plant (Coriandrum sativum L.)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4205
Summary | Abstract | Full Text |

Sertaç GÜNGÖR  
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Bahçelerinin Peyzaj Tasarımı ve Alan Kullanımları Bakımından İncelenmesi: Selçuklu İlçesi Örneği Ss, 153-163
Examination of Pre-School Educational Institutions' Gardens in terms of Landscape Design and Space Usage: Example of Selçuklu District
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4193
Summary | Abstract | Full Text |

Kenan YILDIZ Yaşar AKÇA Hülya ÜNVER H. İbrahim OĞUZ  
Seçilmiş Ceviz Genotiplerine Ait Bazı Meyve Özelliklerinin Değerlendirilmesi Ss, 164-169
Evaluation of fruit characteristic of some selected walnut genotypes
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag1040
Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet GÜNEŞ Serkan GÜNEŞ Ümit DÖLEK  
“Yıldız” kuşburnu (Rosa canina) çeşidinin bazı fenolojik, pomolojik ve morfolojik özellikleri Ss, 170-178
Phenological, pomological and morphological characteristics of “Yıldız” rosehip (Rosa canina) cultivar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4195
Summary | Abstract | Full Text |

Halil SAMET Yakup ÇIKILI Nuray Çiçek ATİKMEN  
Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Bitkisinde Kadmiyum Toksisitesinin Önlenmesinde Potasyumun Rolü Ss, 179-188
Role of Potassium in Alleviation of Cadmium Toxicity in Sunflower (Helianthus annuus L.)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4197
Summary | Abstract | Full Text |

Yener ATASEVEN Bülent GÜLÇUBUK Özdal KÖKSAL Umut GÜL Mustafa KAN  
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Tarafından Desteklenen Projelerin İstihdam Yaratma Açısından Değerlendirilmesi Ss, 189-200
Evaluation of projects supported by Agriculture and Rural Development Support Institution in terms of employment creation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag1126
Summary | Abstract | Full Text |

Özlem ÇAĞINDI Aslı TALAY  
Ege Bölgesi’nde satılan üzüm, erik ve kayısı pestillerinin aflatoksinler ve okratoksin A düzeylerinin belirlenmesi Ss, 201-208
Determination of aflatoxins and ochratoxin A levels of grape, plum and apricot pestils sold in Aegean Region
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4187
Summary | Abstract | Full Text |

Süleyman KARAMAN Asaf ÖZALP  
Türkiye Tarım Sektörü Bölgesel Toplam Faktör Verimliliğinin Malmquist Endeks ile Belirlenmesi Ss, 209-217
Regional Agriculture Sector in Turkey: Total Factor Productivity Determination by Malmquist Index
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4200
Summary | Abstract | Full Text |

Ali KAHRAMAN  
Humik Asit Uygulamalarının Nohutta Verim Bileşenleri Üzerine Etkileri Ss, 218-222
Effect of Humic Acid Applications on the Yield Components in Chickpea
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4147
Summary | Abstract | Full Text |

Abolfazl NASSERI Ali SALEK ZAMANI, Abolfazl NASSERI  
Precipitation Water Use Efficiency and Productivity of Dryland Safflower Cultivars under Different Intra-row Spacings Ss, 223-228
Precipitation Water Use Efficiency and Productivity of Dryland Safflower Cultivars under Different Intra-row Spacings
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag826
Summary | Abstract | Full Text |

Chris CAVALARIS Odysseas MERKOURIS Chritos KARAMOUTIS Serap AKDEMİR Diomidi MAMMA Dimitrios KEKOS Theofanis GEMTOS  
Sıra arası mesafenin tatlı sorgumun gelişimi, verimi ve kalite parametreleri üzerinde etkisi Ss, 229-237
Effects of Row Spacing on Sweet Sorghum Growth, Yield and Quality Parameters
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4215
Summary | Abstract | Full Text |

Kubilay YILDIRIM  
Stevia Rebaudiana Bertoni Bitkisinin İnvitro Üretim Potansiyeli ve Tokat Şartlarına Adaptasyonu Ss, 238-251
In Vitro Propagation Potential of Stevia Rebaudiana Bertoni and Its Adaptation to Tokat Province
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag1103
Summary | Abstract | Full Text |

Hakan Mete DOĞAN Nusret ZENCİRCİ Özer ÇALIŞ Çisem Nildem DOĞAN  
Türkiye`de Yabani Çilek (Fragaria vesca) için Külleme (Podosphaera aphanis var. aphanis) Risk Alanlarının Coğrafi Bilgi Sistemleriyle Belirlenmesi Ss, 252-263
Determining Powdery Mildew (Podosphaera aphanis var. aphanis) Risk Areas for Wild Strawberry (Fragaria vesca) of Turkey by Geographic Information Systems
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4194
Summary | Abstract | Full Text |

Ahmet Konuralp ELİÇİN  
Mikroalg üretimi için Haematococcus pluvialis türünün flashing yöntemi ile incelenmesi Ss, 264-270
Investigation of Haematococcus pluvialis for microalgae cultivation using the flashing light method
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4272
Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri