English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2016-Ek Sayı NumberEditor
Doç. Dr. İrfan OĞUZ

Assistant Editor


Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası  2016

 | Cover  | Table of contents  | EditorialAbdullah BEYAZ  
Labview Platformunda Video Analizi ile Tarımsal Ürün Boyutu Belirleme Ss, 1-9
Agricultural Product Dimension Determination by Using Video Analysis at Labview Platform

Summary | Abstract | Full Text |

Metin GÜNER Refi Ratip ÖZLÜ  
Farklı Nem Düzeylerinde Kanola Tohumlarının Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi Ss, 10-24
Determination of the Physical Properties of the Canola Seeds in Different Moisture Content Levels

Summary | Abstract | Full Text |

Tunç DOĞACI Ahmet Kamil BAYHAN  
Batı Akdeniz Bölgesindeki Bazı Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Sağımcı Hatalarının Araştırılması Ss, 25-34
Investigate of Milker False at Some Dairy Farming Enterprise in Western Mediterranean District

Summary | Abstract | Full Text |

M. Barış EMİNOĞLU Uğur YEGÜL Caner KOÇ Ali İhsan ACAR Ramazan ÖZTÜRK  
Meyve Hasat Platformu Makas Kollarının Bilgisayar Ortamında Yapısal Analizi Ss, 35-41
Structural Analysis ofan Orchard Harvest Platform’s Scissors Lift Arms in Computer Environment

Summary | Abstract | Full Text |

Nihat OLÇAY Ahmet Kamil BAYHAN Osman GÖKDOĞAN  
Karaman İlinde Kuru Fasulye Yetiştiriciliğinde Mekanizasyon Girdileri ve Maliyet Ss, 42-51
Mechanization Inputs and Costs of Bean Production in Karaman Province

Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet Ali DAYIOĞLU Furkan UĞUR Ufuk TÜRKER  
SeralardaNesnelerin İnterneti Teknolojisinin Uygulanması: Tasarım ve Prototip Geliştirme Ss, 52-60
Implementation of Internet of ThingsTechnologyinGreenhouses: Design and Prototyping

Summary | Abstract | Full Text |

Ufuk TÜRKER Mehmet Ali DAYIOĞLU Uğur YEGÜL  
Hassas Tarım için Tarım Makinalarında ISO 11783 Standardı ve Elektronik Kontrolü Ss, 61-69
ISO 11783 Standardsand Electronic Control in AgriculturalMachineryfor PrecisionAgriculture

Summary | Abstract | Full Text |

Sefai BİLGİN Abdülkadir KOÇER Hasan YILMAZ Mustafa ACAR Mahmut DOK  
ÇayFabrikası Atıklarınının Peletlenmesi ve Pelet Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi Ss, 70-80
Pelleting of the Tea Factory Wastes and Determination of Pellet Physical Properties

Summary | Abstract | Full Text |

Muhammed Cemal TOROMAN Ali BAYAT  
Farklı Su Kaynakları İle Hazırlanan Yayıcı ve Yapıştırıcı Karışımlarının Püskürtme ve Damla Tutunma Parametreleri Üzerindeki Etkilerinin Saptanması Ss, 81-90
DeterminingtheImpact of Spray and DripRetentionParametersof Prepared withDifferentWaterResourcesMixture of Spreader and Adhesives

Summary | Abstract | Full Text |

Metin GÜNER  
Biçerdöverlerde Tasarım Parametreleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Ss, 91-100
Investigation of Relationship Between Design Parameters in Combine Harvesters

Summary | Abstract | Full Text |

Osman GÖKDOĞAN  
Adıyaman İlinde Mercimek Üretiminde Enerji Bilançosunun Belirlenmesi Ss, 101-107
Determination of Energy Balance of Lentil Production in Adıyaman Province

Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet Metin ÖZGÜVEN Mustafa TAN Cemil KÖZKURT Muzaffer Hakan YARDIM Mustafa ÖZSOY Eray SABANCI  
Çok Amaçlı Tarım Robotunun Geliştirilmesi Ss, 108-116
Development of Multi-PurposeAgriculture Robot

Summary | Abstract | Full Text |

Cevdet SAĞLAM Necati ÇETİN  
Kayseri İli Tarım Makinaları İmalat Sanayisinin Mevcut Durumu ve Sorunları Ss, 117-125
Present Status and Problems of Agricultural Tool and Machinery Manufacturing Industry in Kayseri Province

Summary | Abstract | Full Text |

Nazmi İZLİ Ahmet POLAT  
Dondurarak Kurutma Yönteminin Zencefilin Kurutma Karakteristikleri, Renk, Mikroyapı ve Rehidrasyon Özellikleri Üzerine Etkisi Ss, 126-136
Effect of Freeze Drying Method on Drying Characteristics, Colour, Microstructure and Rehydration Properties of Ginger

Summary | Abstract | Full Text |

Hakan POLATCI Adil Koray YILDIZ  
Güneş Takip Sistemli Bir Güneş Enerjili Pişirici Geliştirilmesi ve Performansının Belirlenmesi Ss, 137-142
Development of a SolarCookerwithSolar Tracking Systemand Determination of Performance

Summary | Abstract | Full Text |

Murat Gökçe ÜNGÖR Bahattin AKDEMİR  
Meyve Bahçelerin için Değişken Miktarlı Tarımsal Girdi Uygulama Programının Geliştirilmesi Ss, 143-151
Development of Prescription MapSoftware to apply variable rate agricultural inputs in orchards

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri