English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2016-3 NumberEditor
Doç. Dr. İrfan OĞUZ

Assistant Editor


Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası  2016

 | Cover  | Table of contents  | EditorialEkin SUCU Ismail FILYA  
Asit bazlı bir koruyucunun başaklanma döneminde hasat edilen buğday silajlarının mikrobiyal özellikleri ve besleme değeri üzerine etkisi Ss, 1-9
Hygienic profile and nutritive value of boot stage wheat silage treated with acid-based preservative
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag974
Summary | Abstract | Full Text |

Taner YILDIZ  
Samsun ili Çarşamba ilçesinde buğday üretiminde enerji girdi-çıktı analizi Ss, 10-20
An input-output energy analysis in wheat production in Çarşamba district of Samsun province
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag1076
Summary | Abstract | Full Text |

Kemi OMOTESHO Israel OGUNLADE Muhammad Abdulazeez LAWAL Foluke Beatrice KEHINDE  
Determinants of Level of Participation of Farmers in Group Activities in Kwara State, Nigeria Ss, 21-27
Determinants of Level of Participation of Farmers in Group Activities in Kwara State, Nigeria
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag887
Summary | Abstract | Full Text |

Ünal ŞİRİN Bahar KOCAMAN  
Erzurum ve Çevresinde Süt Sığırcılığı İşletme Binalarının Optimum Tasarımı Ss, 28-38
Optımum Desıgn Of Daıry Cattle Barns In Erzurum Provınce
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag1003
Summary | Abstract | Full Text |

Eminur ELÇİ Tuğçe HANÇER  
Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşitlerinde Erkencilik Geninin Moleküler Markörler ile Tespiti Ss, 39-45
Determination of Photoperiodism Gene in Some Bread Wheat (Triticum aestivum L.) Varieties by Molecular Markers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag978
Summary | Abstract | Full Text |

İsmail TAŞ Fatma ÖZKAY Tugba YETER Ceren GÖRGİŞEN Belgin COŞGE  
Bor İçeriği Yüksek Sulama Sularının Fesleğen (Ocimum Basilicum L.) Bitki Özelliklerine Etkisi Ss, 46-54
Effects of High Boron Containing Irrigation Waters on Plant Characteristics of Basil (Ocimum Basilicum L.)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag1121
Summary | Abstract | Full Text |

O. Mete KILIÇ Hakan Mete DOGAN Ekrem BUHAN  
Modeling and Mapping Temperature, Secchi Depth, and Chlorophyll-a Distributions of Zinav Lake by Using GIS and LANDSAT-7 ETM+ Imagery Ss, 55-60
Modeling and Mapping Temperature, Secchi Depth, and Chlorophyll-a Distributions of Zinav Lake by Using GIS and LANDSAT-7 ETM+ Imagery
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag1050
Summary | Abstract | Full Text |

Numan KILIÇALP Mustafa AVCI Hatice HIZLI  
Meraya Uygulanan Farklı Azot Dozlarının Rumende Organik Madde ve Ham Proteinin Parçalanabilirlik Özelliklerine Etkisi Ss, 61-68
Effects of Different Doses of Nitrogen Application on In- Situ Rumen Degradability Characteristics of Organic Matter and Crude Protein of Rangeland
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag953
Summary | Abstract | Full Text |

Tamer MARAKOĞLU Kazım ÇARMAN Kazım GÜR  
Alternatif Toprak İşleme Uygulamalarının Rüzgar Erozyonuna Etkisi Ss, 69-79
The Effect on Wind Erosion of Alternative Soil Tillage Applications
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag1074
Summary | Abstract | Full Text |

Mustafa Gökalp BOYDAŞ  
Toprak Kanalında Ekici Ayakların Oluşturduğu Çizi Profilinin belirlenmesi için Ultrasonik ölçüm Sistemi geliştirilmesi Ss, 80-91
Development of Ultrasonic Measuring System for Evaluating Furrow Profile under Indoor Soil Bin Conditions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag1036
Summary | Abstract | Full Text |

Onur SARAÇOĞLU Yemliha EDİZER Onur GÖKÇEK  
Karadut’un (Morus nigra) Odun Çelikleriyle Çoğaltılmasında Hormon Uygulamalarının Etkileri Üzerine Bir Çalışma Ss, 92-96
A Study on the Effects of Hormone Application on Propagation with Hardwood Cuttings of the Black Mulberry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag1073
Summary | Abstract | Full Text |

Cem Tufan AKÇALI Cenk Burak ŞAHİN  
Farklı miktardaki bitkisel yağ çeşitlerinin cin mısırının (Zea mays everta Sturt.) patlama kalitesine etkileri Ss, 97-104
Effects of vegetable oil types in different amounts on popping quality of popcorn (Zea mays everta Sturt.)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag1047
Summary | Abstract | Full Text |

Aydemir BARIŞ Sultan ÇOBANOĞLU  
Kavun sineği [Myiopardalis pardalina (Bigot, 1891) (Diptera: Tephritidae)]’e Karşı Zehirli Yem Kısmi Alan Uygulaması Ss, 105-110
Partial Field Application of Toxic The Ready Bait Formulation Against Melon fly [Myiopardalis pardalina (Bigot, 1891) (Diptera: Tephritidae )]
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag872
Summary | Abstract | Full Text |

Ömer YILDIRIM Tekin SUSAM Servet YAPRAK Ahmet DELEN Sanet İNYURT  
UAV Sistemlerinin Tarımsal Amaçlar İçin Kullanılabilirliği Ss, 111-120
The Availability of UAV Systems for Agricultural Purposes
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag1127
Summary | Abstract | Full Text |

Emine İKİKAT TÜMER Bülent MİRAN Avni BİRİNCİ  
Atatürk Üniversitesi Öğrencilerinin Fakülte Tercih Amaçlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi Ss, 121-129
An Analysis into the Factors Influencing Ataturk University Students' Faculty Preference Goals
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag964
Summary | Abstract | Full Text |

Murat KÜLEKÇİ Rıfkı DÖNMEZ Mustafa GÜLER  
Elazığ İli Kayısı Üretiminde Etkinliğin Belirlenmesi Ss, 130-136
Determination of Efficiency in Apricot Production in Elazığ Province
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag967
Summary | Abstract | Full Text |

Tekin ÖZTEKİN Çağlar Özkan SEZER  
A Sınıfı Buharlaşma Kabından olan Günlük Buharlaşmanın Penman ve Linacre Modelleri ile Tahmini Ss, 137-147
Prediction of Daily Evaporation From Class A Evaporation Pan with the Use of Penman and Linacre Models
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag1055
Summary | Abstract | Full Text |

Şeniz ÖZİŞ ALTINÇEKİÇ Mehmet KOYUNCU  
Saanen x Kıl Melez Keçilerinde Linear Meme Özellikleri ve Somatik Hücre Sayısı Arasındaki İlişkiler Ss, 148-156
Relationships Between Number of Somatic Cells and Linear Udder Characteristics in Saanen x Hair Crossbred Goats
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag1012
Summary | Abstract | Full Text |

Sebahattin YILMAZ Yaşar AKÇA  
Farklı ceviz (Juglans regia L.) çeşitlerinden elde edilen çöğürlerde önemli çöğür özelliklerinin ve ilişkilerinin belirlenmesi Ss, 157-166
Determination of main seedling parameters and evaluation of relations obtained from different walnut varieties
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag950
Summary | Abstract | Full Text |

Abdulvahit SAYASLAN Rüveyda EROL MERCAN Ahmet DUMAN Mehmet Ali SAKİN  
Wet-Milling Qualities of Dent Corn (Zea mays indentata L.) Hybrids Grown as Main Crop in Adana and Sakarya Ss, 167-180
Wet-Milling Qualities of Dent Corn (Zea mays indentata L.) Hybrids Grown as Main Crop in Adana and Sakarya
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag1144
Summary | Abstract | Full Text |

Belgin ÇAKMAK Melih DEMİRCİOĞLU  
Ziraat bankasının basınçlı sulama destek sisteminin değerlendirilmesi Ss, 181-188
Evaluation of pressurized irrigation support system of Ziraat Bank
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag985
Summary | Abstract | Full Text |

Selin Tuğba VAROĞLU Şule TURHAN  
Organik Ürünlerde Tüketici Eğilimlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Sakarya İli Örneği Ss, 189-196
Consumption Trend of Organic Product and Determination of Consumer Profile: A Case Study of Sakarya
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag923
Summary | Abstract | Full Text |

Ahmet KINAY Güngör YILMAZ  
Bazı Keten (Linum usitatissimum L.) Çeşitlerine Ait Tohumlarda Yağ Oranı ve Yağ Asitlerinin Belirlenmesi Ss, 197-202
Determination of Oil Ratio and Fatty Acid Composition in the Seeds of Some Flax (Linum usitatissimum L.) Varieties
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag987
Summary | Abstract | Full Text |

Arif SEMERCİ  
Tarımsal Verimlilik Göstergeleriyle Avrupa Birliği-Türkiye Tarımı Ss, 203-213
EU-Turkey Agriculture with Agricultural Efficiency Indicators
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag1046
Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet GÜNEŞ Ümit DÖLEK Mahfuz ELMASTAŞ  
Olgunlaşma süresince bazı kuşburnu meyvelerinde meydana gelen fiziksel ve kimyasal değişimler Ss, 214-222
Physical and pomological changes in some rose hip species fruit during ripening
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag1139
Summary | Abstract | Full Text |

Rifat AKIŞ  
Bitki artığı yakmanın yarı kurak tarımsal üretim sistemlerinde toprak fiziksel ve hidrolojik özelliklerine etkileri Ss, 223-235
Effects of crop residue burning on soil physical and hydrological properties in semi-arid agricultural production systems
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag1105
Summary | Abstract | Full Text |

Sezen DOĞRAMACI Neşet ARSLAN  
Milli çeşit listesindeki haşhaş çeşit ve melezlerinin verim öğeleri üzerine Ss, 236-244
Investigate the effect heterobeltiosis and heterosis on yield components of poppy cultivars and their reciprocal crosses in the national list
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag840
Summary | Abstract | Full Text |

Adem YAĞCI Kürşat Alp ASLAN Gökhan SÖYLEMEZOĞLU  
Hatun Parmağı Üzüm Çeşidinde Klon Seleksiyonu (1. Aşama) Ss, 245-253
Clonal Selection in Hatun Parmagi Grape Cultivar (1st Stage)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag1039
Summary | Abstract | Full Text |

Aytül UÇAK KOÇ Mete KARACAOĞLU  
Türkiye’de Ege Bölgesi’nde arıcılığın yapısı, sorunları ve koloni kayıpları Ss, 254-258
Beekeeping structure, problems and colony losses in the Aegean region of Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag1119
Summary | Abstract | Full Text |

Naciye ERDOĞAN SAĞLAM Gizem ÖZBEK Ertuğ DÜZGÜNEŞ  
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Balıkçıların Sosyo-Ekonomik Yapısı Ss, 259-270
Socio-economic Structure of Fishermen Eastern Black Sea (Turkey)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag986
Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri