English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2016-1 NumberEditor
Doç. Dr. İrfan OĞUZ

Assistant Editor


Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası  2016

 | Cover  | Table of contents  | EditorialMustafa TERİN Faik GENÇDAL İbrahim YILDIRIM  
Tarımsal Kalkınma Kooperatif Ortağı Olan ve Olmayan Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Belirli Kriterler Açısından Karşılaştırılması: Van İli Gevaş İlçesi Örneği Ss, 1-8
A Comparative Study of Dairy Farms Associated and None-Associated with Agricultural Development Cooperatives Using Certain Criterias: A Case Study of Van Province of Gevaş District
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag905
Summary | Abstract | Full Text |

Esra KADANALI Vedat DAĞDEMİR  
Tüketicilerin Yöresel Gıda Ürünleri Satın Alma İstekliliği Ss, 9-16
Consumers Willingness to Purchase Local Food Products
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag851
Summary | Abstract | Full Text |

İlhami KARATAŞ Lokman ÖZTÜRK Yener OKATAN  
Karanlıkla Teşvik Edilen Yaprak Senesensi Sürecinde Gibberellik Asit ve 6-Benzilaminopürinin Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi Ss, 17-24
Effects of Gibberellic Acid and 6-Benzylaminopurine on Some Biochemical Parameters During Dark-Induced Leaf Senescence
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag911
Summary | Abstract | Full Text |

Sedat KARAMAN Harun AVAN  
Tokat İlinde Hayvansal Atıklardan Elde Edilen Biyogaz Potansiyelinin (Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Kullanılarak Değerlendirilmesi Ss, 25-32
Assessment of Biogas Production Potential of Livestock Wastes In Tokat Province by Geographic Information Systems (GIS) Technologies
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag903
Summary | Abstract | Full Text |

Murat SAYILI Kemal ÖZBEK  
Amasya İli Suluova İlçesinde Kiraz Üretimi Yapan İşletmelerin Üretim ve Pazarlama Sorunları Ss, 33-46
Production and Marketing Problems of Cherry Farm in the Suluova District of Amasya Province
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag882
Summary | Abstract | Full Text |

Saadettin YILDIRIM Sefa TARHAN  
Kayısı çekirdeğinin aerodinamik özelliklerinin belirlenmesi Ss, 47-55
Aerodynamic Properties of Apricot Pits
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag904
Summary | Abstract | Full Text |

Turgut ATAY Nezir LEKİN Kenan KARA  
Tachinidae (Diptera) species from some uplands in Tokat provinces (Turkey) Ss, 56-63
Tachinidae (Diptera) species from some uplands in Tokat provinces (Turkey)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag895
Summary | Abstract | Full Text |

Murat GÜNERİ Hülya AKAT Bülent YAĞMUR İbrahim YOKAŞ  
Farklı Fosfor ve Potasyum Düzeylerinin Kamkat (Fortunella margarita (Lour.) Swing)’ın Büyüme ve Gelişimine Etkileri Ss, 64-74
Effect of Phosphorus and Potassium Aplications on Growth of Kumquat (Fortunella margarita (Lour.) Swing) Plant
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag906
Summary | Abstract | Full Text |

Şeniz KARABIYIKLI Seher DAŞTAN  
Geleneksel ve fonksiyonel bir gıda olan kefirin mikrobiyolojik profili Ss, 75-83
Microbiologic profile of kefir which is a traditional and functional food
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag919
Summary | Abstract | Full Text |

Nilgün ATAY Fatma KOYUNCU, Ersin ATAY,Mesut ALTINDAL, Bilal YALÇIN  
Bitki Büyüme Düzenleyici Uygulamalarının ‘Golden Delicious’ Elmasının Mineral Madde İçeriğine Etkisi Ss, 84-91
Effects of Plant Growth Regulators on Nutrient Content of ‘Golden Delicious’ Apple
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag908
Summary | Abstract | Full Text |

Deniz YILMAZ Mehmet Emin GÖKDÜMAN  
Biberiye Bitkisinin (Rosmarinus Officinalis) Fiziko-Mekanik Özelliklerine Nem İçeriğinin Etkisi Ss, 92-98
Moisture Effect on Physico-Mechanical Properties of Rosemary (Rosmarinus Officinalis)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag867
Summary | Abstract | Full Text |

Burhan BAŞARAN  
Trabzon’da Yaşayan Tüketicilerin Geleneksel Gıda Algıları Ss, 99-110
The Traditional Food Perceptions of the Consumers in Trabzon
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag930
Summary | Abstract | Full Text |

Güngör YILMAZ Ahmet KINAY  
Goji Beri (Lycium barbarum L.) Fidesi Üretimine Farklı Ortamların Etkileri Ss, 111-115
Effects of Different Growing Media on Growing in Wolfberry (Lycium barbarum L.) Seedlings
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag845
Summary | Abstract | Full Text |

Ferat UZUN Fatih ALAY Kadir İSPİRLİ Selahattin ÇINAR İbrahim AYDIN Necda ÇANKAYA  
Uzun Süreli Serbest Otlatmanın Doğal Meralar Üzerine Etkileri Ss, 116-124
Effects of Long-Term Free Grazing on Natural Rangelands
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag929
Summary | Abstract | Full Text |

Duygu BAŞKAYA SEZER Kader ERDOĞAN TOKATLI Aslıhan DEMİRDÖVEN  
Çakal Eriği ve Yonuz Eriği Marmelatları Ss, 125-131
Bullace Plum and Yonuz Plum Marmalades
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag899
Summary | Abstract | Full Text |

Ebru ONURLUBAŞ Arslan Zafer GÜRLER  
Gıda Güvenliği Konusunda Tüketicilerin Bilinç Düzeyini Etkileyen Faktörler Ss, 132-141
The Factors Affecting Level of Consumers About Food Safety
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag925
Summary | Abstract | Full Text |

Ümran ÇİÇEK  
Biogenic Amine Levels of Traditional Fermented Sausage -Bez Sucuk –from the Perspective of Good Manufacturing Practice Ss, 142-148
Biogenic Amine Levels of Traditional Fermented Sausage -Bez Sucuk –from the Perspective of Good Manufacturing Practice
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag942
Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet Ali SAKİN İsmail NANELİ Samet ŞAHİNTER Kübra ÖZDEMİR  
Tokat-Zile Koşullarında Bazı Makarnalık Buğday (Triticum durum L.) Çeşit ve Hatlarının Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi* Ss, 149-161
Determination of Yield and Quality Characteristics of Some Durum Wheat (Triticum durum L.) Cultivars and Lines under Tokat-Zile Conditions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag977
Summary | Abstract | Full Text |

İlker KEPENEKCİ  
Serada yetiştirilen domates bitkilerinde zararlı Kök-ur nematodu (Meloidogyne javanica)‘na karşı entomopatojen nematodların ve simbiyont bakterilerinin etkinliği üzerine çalışmalar Ss, 162-172
Effect of Entomopathogenic Nematodes and Mutualistic Bacteria of Root-Knot Nematode (Meloidogyne javanica) on Greenhouse Tomato
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag909
Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet Murat CÖMERT Tekin ÖZTEKİN  
İşlenmiş ve İşlenmemiş Arazi Koşullarında İkinci Ürün Karnabaharın (Brassica oleraceae var. botrytis) Bitki Su Tüketimi Ss, 173-181
Evapotranspiration of Second Crop Cauliflower (Brassica oleraceae var. botrytis) Under Tillage and No-Tillage Land Conditions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag918
Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri