English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2015-2 NumberEditor
Doç. Dr. İrfan OĞUZ

Assistant Editor
B GÖZENER D YANAR S KARAMAN Y KARADAĞ

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası  2015

 | Cover  | Table of contents  | EditorialSüleyman TEMEL Gülter OKTAY  
Otlatma idaresi açısından Ebu Cehil (Calligonum polygonoides L. ssp. comosum (L’Hér.)) çalısının fenolojik seyrinin belirlenmesi Ss, 1-6
Determination of the growth patterns of Ebu Cehil (Calligonum polygonoides L. ssp. comosum (L’Hér.) ) shrub in terms of grazing management
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag773
Summary | Abstract | Full Text |

Özlem AKAR İrfan OĞUZ Kadri YÜREKLİ  
İkikara Havzasının Kurak ve Islak Dönemlerinin Bazı Kuraklık İndisleri Yardımıyla Karşılaştırılması Ss, 7-13
Comparision of Dry and Wet Periods with the Help of Some Drought Indexes in İkikara Watershed
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag794
Summary | Abstract | Full Text |

Esen ORUÇ Filiz ÇİVİ YALÇIN  
Tokat İli Merkez İlçede Arıcılık Yapan İşletmelerde Bal ve Diğer Arı Ürünlerinin Organik Üretim Potansiyeli Ss, 14-23
Potantıal of Organıc Productıon of Honey and Other Bee Products and in the Enterprıses Engaged in Beekeepıng in the Central Dıstrıct of Tokat Provınce
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag815
Summary | Abstract | Full Text |

Hüseyin GÜNGÖR Erdal GÖNÜLAL Süleyman SOYLU  
Mısırda (Zea mays L.) Kısıtlı Sulama İle Farklı Tane Şekil Ve İriliklerinin Verim ve Bazı Verim Unsurları Üzerine Etkisi Ss, 24-31
Effect of Seed Sizes and Shapes with Restrıcted Irrigation on Grain Yield and Some Parameters of Maize (Zea mays L.)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag842
Summary | Abstract | Full Text |

Özer ÇALIŞ Yusuf YANAR  
Tokat Yöresinde Kiraz ve Vişne Ağaçlarında Ölümlere Neden Olan Hastalık Etmenlerinin Belirlenmesi Ss, 32-40
Identification of Sudden Death Diseases On Sweet and Sour Cherry Orchards in Tokat Province
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag803
Summary | Abstract | Full Text |

Selahattin ÇINAR Rüştü HATİPOĞLU Feyza Döndü GÜNDEL İlker İNAL Arif AKTAŞ  
Çukurova’da Bazı Çokyıllık Sıcak Mevsim Buğdaygil Yem Bitkilerinin Verim ve Kalitelerinin Belirlenmesi Ss, 41-54
Determination of Yield and Quality Characteristics of Some Warm Season Perennial Grasses Under Cukurova Ecological Conditions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag843
Summary | Abstract | Full Text |

İsmail GÜL  
Diyarbakır koşullarında bazı çayır salkım otu çeşitlerinin çim alan performansları Ss, 55-63
Turfgrass perfonmances of some Kentucky bluegrass in Diyarbakır Conditions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag830
Summary | Abstract | Full Text |

Erdal SIRAY Fatih ÖZDEMİR Ömür DUYAR Halil EROL Murat SAYILI Yaşar AKÇAY  
Fındık Yetiştiren İşletmelerin Ekonomik Analizi: Giresun İli Örneği Ss, 64-78
Economic Analysis of Farms Growing Hazelnut: Sample of Giresun Province
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag824
Summary | Abstract | Full Text |

Albert OFUOKU  
Examination of Urban-Rural Migration in Delta State, Nigeria: Implications for the Agricultural Extension Service Ss, 79-85
Examination of Urban-Rural Migration in Delta State, Nigeria: Implications for the Agricultural Extension Service
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag745
Summary | Abstract | Full Text |

Nuray KIZILASLAN Cevdet HANEDAR Tayfur ÜNAL  
GOÜ Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Bakış Açısıyla Kırsal Turizm Ss, 86-99
Rural Tourism Within Point of Wiev of the Students of Gaziosmanpaşa University Faculty of Agriculture
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag809
Summary | Abstract | Full Text |

Hüseyin GÜNGÖR Ali ÜSTÜN  
Konya Ekolojisinde İki Farklı Sıra Aralığının Bazı Soya (Glycine max. (L.) Merill) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi Ss, 100-106
The Effect of Two Diffirent Row Spaces on Yield and Some Yield Components of Some Soybean (Glycine max. (L.) Merill) Genotypies in Konya Conditions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag841
Summary | Abstract | Full Text |

Seyithan SEYDOŞOĞLU Veysel SARUHAN Kağan KÖKTEN  
Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Burçak (Vicia ervilia L.) Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi Ss, 107-115
Researches on Determination Yield and Yield Components of Some Bitter Vetch (Vicia sativa L.) Genotypes in Ecological Conditions of DiyarbakırAbstract
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag844
Summary | Abstract | Full Text |

Alaaddin YÜKSEL Vedat AVCI  
Coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama ile Yamaç Havzası’nın (Bingöl) erozyon duyarlılık analizi Ss, 116-128
Erosion sensitivity analysis of Yamac Watershed using geographical information system and remote sensing
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag879
Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri