English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2015-1 NumberEditor
Doç. Dr. İrfan OĞUZ

Assistant Editor
Y. KARADAĞ, A. YILDIRIM, D. YANAR, K. YILDIZ, S. KARAMAN

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası  2015

 | Cover  | Table of contents  | Editorialİsmail GÜL  
Diyarbakır Koşullarında Bazı Yumak Türlerinin Çim Alan Performansları Ss, 1-9
Turfgrass Perfonmances of Some Fescue Species in Diyarbakır Conditions.

Summary | Abstract | Full Text |

Şenol ÇELİK Orhan YILMAZ, Füsun COŞKUN  
Çeşitli Yaşlardaki Türk Alaca Atlarının Vücut Ölçülerinin Çok Değişkenli Varyans Analizi (MANOVA) İle İncelenmesi Ss, 10-16
A Study of Body Measurements by Using Multivariate Analysis of Variance in Turkish Spotted Horses in Various Ages

Summary | Abstract | Full Text |

Ünal ASAV İzzet KADIOĞLU; Yusuf YANAR  
Trabzon İli Mera Alanlarındaki Önemli Yabancı Ot Türleri Üzerinde Bulunan Fungal Etmenlerin Belirlenmesi Ss, 17-22
Determination of Fungal Pathogens on Important Weed Species in Grasslands of Trabzon Province, Turkey

Summary | Abstract | Full Text |

Ahmet ÖZTÜRK Emine YAZICIOĞLU  
Aşı Zamanı ve Yöntemlerinin Kivide (Actinidia deliciosa, A. Chev) Aşı Başarısı ve Fidan Gelişimine Etkileri Ss, 23-29
The Effects of Grafting Times and Methods on Graft Success and Plant Growth in Kiwifruit (Actinidia deliciosa, A. Chev)

Summary | Abstract | Full Text |

Süleyman TEMEL Gülter OKTAY  
Türkiye’de endemik olarak yetişen Ebu Cehil (Calligonum polygonoides L. ssp. comosum (L’Hér.) çalısının yıllık potansiyel yem değerinin belirlenmesi Ss, 30-36
Determination of annual potential fodder value of Ebu Cehil (Calligonum polygonoides L. ssp. comosum (L’Hér.)) shrub growing as endemic in Turkey

Summary | Abstract | Full Text |

Hakan KİBAR Kürşat MAMAN, Alper GÜLBE, Çağlar CAN  
Iğdır İline Uygun Mısır Depolama Yapısı ve Havalandırma Sistem Tasarımı Ss, 37-46
DESIGN OF CORN STORAGE STRUCTURE AND VENTILATION SYSTEM FOR IGDIR PROVINCE

Summary | Abstract | Full Text |

Tuncay KAYA Mehmet Fikret BALTA, Hüseyin KIRKAYA, Orhan KARAKAYA  
Kumru (Ordu) Yöresinde Yetiştirilen Mahalli Elma Genotiplerinin Bazı Ağaç ve Meyve Özelliklerinin Belirlenmesi Ss, 47-56
Determination of Some Tree and Fruit Characteristics of Local Apple Genotypes Grown in Kumru (Ordu) District

Summary | Abstract | Full Text |

Alpaslan KUSVURAN Mahmut KAPLAN Recep İrfan NAZLI Veysel SARUHAN Yasar KARADAĞ  
Orta Kızılırmak Havzası ekolojik koşullarında bazı mısır (Zea mays L.) çeşitlerinin silajlık olarak yetiştirilme olanaklarının belirlenmesi Ss, 57-67
Determination of possibilities to grow some maize (Zea mays L.) cultivars for silage production under Middle Kizilirmak Basin ecological conditions

Summary | Abstract | Full Text |

Burhan ÖZTÜRK Yakup ÖZKAN, Kemal KILIÇ, Mutlu UÇAR, Orhan KARAKAYA, Medeni KARAKAYA  
Braeburn Elmasının (Malus domestica Borkh.) Hasat Önü Dökümü ve Meyve Kalitesi Üzerine Hasat Öncesi Bitki Gelişim Düzenleyici Uygulamalarının Etkisi Ss, 68-76
The effects of pre-harvest plant growth regulators treatments on pre-harvest drop and fruit quality of Braeburn apple (Malus domestica Borkh.)

Summary | Abstract | Full Text |

Ebubekir ALTUNTAŞ Cengizhan YILDIRIM  
Tokat İlinde Traktör Ve Tarım Makinaları Kullanımından Kaynaklanan İş Kazalarının İş Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi Ss, 77-90
Evaluation the Work Accidents Depending on the Work Safety Happened by Using Tractor and Agricultural Machinery in Tokat Province

Summary | Abstract | Full Text |

İsmail NANELİ Mehmet Ali SAKİN, Ali Safi KIRAL  
Tokat-Kazova Şartlarında Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşitlerinin Verim ve Kalitelerinin Belirlenmesi Ss, 91-103
Determination of Yield and Quality Of Some Bread Wheat (Triticum aestivum L.) Varieties at Tokat-Kazova Conditions

Summary | Abstract | Full Text |

Muhammet KARASAHIN  
Silajlık mısır çeşitlerinde kimyasal ve tavuk gübresi uygulamalarının azot ve sulama suyu kullanım randımanı üzerine etkileri Ss, 104-111
The effects of chicken manure and inorganic fertilizer applications on nitrogen and irrigation water use efficiency in forage corn cultivars

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri