English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2014-3 NumberEditor
Doç.Dr. İrfan OĞUZ

Assistant Editor
Hayriye Sibel Gülse BAL, Kenan YILDIZ, Sedat KARAMAN, Yaşar KARADAĞ

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası  2014

 | Cover  | Table of contents  | EditorialEmine BERBEROGLU Ebubekir ALTUNTAS, Emre DULGER  
Development of Adequate Mathematical Models to Predict the Mass of Potato Varieties From Their Some Physical Attributes Ss, 1-9
Development of Adequate Mathematical Models to Predict the Mass of Potato Varieties From Their Some Physical Attributes

Summary | Abstract | Full Text |

Feyza D.GÜNDEL Yaşar KARADAĞ Selahattin ÇINAR  
Çukurova Ekolojik Koşullarında Bazı Sıcak Mevsim Baklagil Yem Bitkilerinin Verim, Kalite ve Adaptasyonu Üzerine Bir Araştırma Ss, 10-19
Research on Yield, Quality and Adaptation of Some Warm Season Perennial Legumes Under Çukurova Ecological Conditions

Summary | Abstract | Full Text |

Mahmut KAPLAN Rukiye KARA  
Silaj Sorgum’da Bazı Fizyolojik Özelliklerin Verim Üzerine Etkileri Ss, 20-31
Effects of Physiological Characteristics on yield of silage sorghum

Summary | Abstract | Full Text |

Müge KİRMİKİL İsmet ARICI  
Sulama Proje Alanlarında Arazi Toplulaştırmasının Kırsal Çevre Üzerine Olan Etkiler Ss, 32-40
Effects Of Land Consolidation At Irrigation Project Areas On Rural Area

Summary | Abstract | Full Text |

Sevinç KIRAN Fatma ÖZKAY, Şebnem KUŞVURAN, Ş. Şebnem ELLİALTIOĞLU  
Tuz Stresine Tolerant ve Duyarlı Domates Genotiplerinin Kuraklık Stresi Koşullarında Bazı Özelliklerinde Meydana Gelen Değişimler Ss, 41-48
Changes In Some Characteristics Of Tomato Genotypes Tolerant And Susceptible To Salt Stress Under Drought Stress Conditions

Summary | Abstract | Full Text |

Hasan Gökhan DOĞAN Arslan Zafer GÜRLER, Bekir AYYILDIZ  
Üretim Fiyat İlişkisinde Almon Polinomial Tekniği Yaklaşımı (Samsun İli Çeltik Örneği) Ss, 49-55
Almon Polynomial Technique Approach of Product-Price Relationship (Paddy of Samsun Province Case)

Summary | Abstract | Full Text |

Bilge GÖZENER Murat SAYILI  
Adana İli Çukurova İlçesinde Yaşayan Ailelerin Salça Tüketim Tercihleri ve Tüketimi Etkileyen Faktörler Ss, 56-66
Families living in Adana Çukurova District of Tomato Consumption Preferences and Factors That Affecting Consumption

Summary | Abstract | Full Text |

Özgür KAHRAMAN  
Topraksız tarım yöntemiyle sera koşullarında Lilium candidum yetiştirme olanağı. Ss, 67-71
The possibility of Lililum candidum cultivation by soilless culture under greenhouse conditions.

Summary | Abstract | Full Text |

Alpay ALTUNTAŞ Bülent GÜLÇUBUK  
Yerel Kalkınmada Yaygınlaşan Bir Araç Olarak Geleneksel Gıdalar Ve Geleneksel Gıda Mevzuatının Yaygınlaştırılabilirliği Ss, 72-80
Traditional Foods Widespread As a Means of Local Development and Dissemination of Traditional Food Legislation

Summary | Abstract | Full Text |

Adem AKSOY İrfan Okan GÜLER, Mustafa TERİN  
Erzurum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye Olan ve Olmayan Üreticilerin Ekonomik Açıdan Karşılaştırılması Ss, 81-89
An Economic Comparison Between The Cattle Breeders Who are Members of Erzurum Province Cattle Breeders Association (EPCBA) and Those Who are not Members

Summary | Abstract | Full Text |

Burçak İŞÇİ Ahmet ALTINDIŞLİ  
Bazı Kültürel Uygulamaların Organik (Vitis vinifera L.) cv. Alphonse Lavalleé ve Trakya İlkeren Sofralık Üzümlerinde Verim ve Kalite Üzerine Etkileri Ss, 90-99
Effect of Some Cultural Applications on Yield and Quality of Organic Table Grapes (Vitis vinifera L.) cv. Alphonse Lavalleé and Trakya İlkeren

Summary | Abstract | Full Text |

Adewale FATUASE Igbekele AJIBEFUN  
Perception and Adaptation to Climate Change among Farmers in Selected Communities of Ekiti State, Nigeria. Ss, 100-113
Perception and Adaptation to Climate Change among Farmers in Selected Communities of Ekiti State, Nigeria.

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri