English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2014-2 NumberEditor
Prof. Dr. Ebubekir ALTUNTAŞ

Assistant Editor
Doç.Dr. İrfan OĞUZ

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası  2014

 | Cover  | Table of contents  | EditorialYaşar KARADAĞ Zeynep DÜNDAR, Mahir ÖZKURT  
Tokat-Kazova Ekolojik Koşullarında Bazı Yemlik Pancar (Beta Vulagaris L. Var. Rapacea Koch.) Çeşitlerinin Verim Ve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi Ss, 1-6
The Determinatıon of the Yield and Yield Characteristics of Some Fodder Beet (Beta Vulagaris L. Var. Rapacea Koch.) Cultivars Under Tokat-Kazova Ecological Conditions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag679
Summary | Abstract | Full Text |

Dursun KURT Ali Kemal AYAN  
Organik Tütün (Nicotiana tabacum L.) Üretiminde Farklı Gübre Kaynakları ve Dozlarının Verim Üzerine Etkileri Ss, 7-14
Effect of the Different Fertilizer Sources and Doses on Yield in Organic Tobacco (Nicotiana tabacum L.) Production
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag593
Summary | Abstract | Full Text |

Hüseyin ÖNEN Ebubekir ALTUNTAŞ, Engin ÖZGÖZ, Mustafa BAYRAM, Selçuk ÖZCAN  
Madımak tohumunun (Polygonum cognatum Meissn.) fiziksel özelliklerine nem içeriğinin etkisi Ss, 15-22
Moisture Effect on Physical Properties of Knotweed (Polygonum cognatum Meissn.) seeds
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag670
Summary | Abstract | Full Text |

Rüstem CANGİ Yusuf YANAR, Adem YAĞCI, Neval TOPÇU, Seda SUCU, Yağmur DÜLGEROĞLU  
Salamuralık asma yaprağı üretiminde fungusit kalıntı miktarı üzerine hasat zamanı ve salamura uygulamalarının etkisi Ss, 23-30
The Effect Of Picking Period And Brining Applications On Fungicide Residue Levels In Brined Vine Leaves Production
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag685
Summary | Abstract | Full Text |

Yusuf DOĞAN Enver KENDAL, Turan KARAHAN, Vahdettin ÇİFTÇİ  
Diyarbakır Koşullarında Bazı Arpa Genotiplerinde Verim ve Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Ss, 31-40
Determination Of Yield And Some Quality Characterıstics İn Some Barley (Hordeum Vulgare L.) Genotypes İn Diyarbakır Conditions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag722
Summary | Abstract | Full Text |

Murat SAYILI Metin SEZER, Arzu KOÇAK, Bilge GÖZENER  
Tokat İli Kentsel Alanda Bıldırcın Ürünleri Tüketim Düzey ve Alışkanlıklarının Belirlenmesi Ss, 41-51
Quail Products Consumption Levels and Habits in Urban Area of Tokat Province
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag331
Summary | Abstract | Full Text |

Selahattin ÇINAR Rüştü HATİPOĞLU, Mustafa AVCI, İlker İNAL, Celal YÜCEL, Arife AVAĞ  
Hatay ili Kırıkhan ilçesi taban meralarının vejetasyon yapısı üzerine bir araştırma Ss, 52-60
A research on the vegetation structures of the pastures in district Kırıkhan, Hatay
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag678
Summary | Abstract | Full Text |

Mustafa GÜLER Tekin KARA  
Comparison of Different Interpolation Techniques For Modelling Temperatures In Middle Black Sea Region Ss, 61-71
Comparison of Different Interpolation Techniques For Modelling Temperatures In Middle Black Sea Region
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag714
Summary | Abstract | Full Text |

Aydemir BARIŞ Aydemir BARIŞ, Sultan ÇOBANOĞLU  
Kavun sineği [Myiopardalis pardalina (Bigot, 1891) (Diptera: Tephritidae)]’nin Morfolojik Özellikleri Ss, 72-79
Morphological characteristics of melon fly [Myiopardalis pardalina (Bigot, 1891) (Diptera: Tephritidae)]
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag728
Summary | Abstract | Full Text |

Pervin ERDOĞAN Numan BABAROĞLU  
Life Table of the Tomato Leaf Miner, Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) Ss, 80-89
Domates güvesi, Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)'in hayat tablosu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag723
Summary | Abstract | Full Text |

Bedrettin SELVİ Şinasi YILDIRIMLI  
Kirişli Dağı (Isparta)’ nın Endemik ve Nadir Bitkileri Ss, 90-97
The Endemic and Rare Non-Endemic Plants of Kirişli Mountain (Isparta-Turkey)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag704
Summary | Abstract | Full Text |

Muhammet KARASAHIN  
Çeşit ve gübrelemenin silajlık mısırın bitki ve silaj ham protein içeriği üzerine etkileri Ss, 98-104
Cultivar and fertilization effects on plant and silage crude protein contents of forage maize
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag725
Summary | Abstract | Full Text |

Cihan BÜLBÜL Tarık YARILGAÇ  
Soma Termik Santrali Civarında Yetiştirilen Zeytin (Olea europaea L.) Çeşitlerinin Yaprak ve Meyve Özellikleri Ss, 105-112
The Leaf and Fruit Features of Olive Varieties (Olea europaea L.) Cultivated Around Soma Thermal Plant
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag740
Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri