English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2014-1 NumberEditor
Prof.Dr. Ebubekir ALTUNTAŞ

Assistant Editor
İrfan OĞUZ

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası  2014

 | Cover  | Table of contents  | EditorialGülay KARAHAN Sabit ERŞAHİN Hasan Sabri ÖZTÜRK  
Toprak Koşullarına Bağlı Olarak Tarla Kapasitesi Dinamiği Ss, 1-11
Field Capacity Dynamics Affected by Soil Properties
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag177
Summary | Abstract | Full Text |

Cafer EKEN Sancar BULUT, Tuba GENÇ, Ali ÖZTÜRK  
Farklı Gübre Kaynakları ve Ekim Sıklığının Organik Buğdayda Kök ve Kök Boğazı Çürüklüğü Etmenlerine Etkisi Ss, 12-18
Effects of different fertilizer sources and sowing density on root and crown rot disease agents of organic wheat
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag617
Summary | Abstract | Full Text |

Yaşar KARADAĞ Mahir ÖZKURT  
İkinci Ürün Olarak Yetiştirilebilecek Silajlık Sorgum (Sorghum Bicolor (L).Moench) Çeşitlerinde Farklı Sıra Aralıklarının Verim ve Kalite Üzerine Etkisi Ss, 19-24
Effect of different row spacings on the yield and quality of silage sorghum (Sorghum Bicolor (L).Moench) cultivars to be second crop grown
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag680
Summary | Abstract | Full Text |

Milivoje UROŠEVIC Milivoje UROŠEVIC, Darko DROBNJAK, Delcho KONCAKOV, .... , Mijo FURY, Dragutin MATARUGIC  
Bulgar izci kopoylarının temel dış özellikleri Ss, 25-28
Basic exterior characteristics of Bulgarian scent hound
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag683
Summary | Abstract | Full Text |

Ünal ASAV İzzet KADIOĞLU Yusuf YANAR  
Trabzon İli ve İlçelerindeki Mera Alanlarındaki Önemli Yabancı Ot Türleri ile Bunların Dağılımları ve Yoğunluklarının Belirlenmesi Ss, 29-36
Determination of important weed species, their distributions and densities in grasslands of Trabzon province, Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag687
Summary | Abstract | Full Text |

Yusuf DOĞAN  
Mardin Kızıltepe Ekolojik Koşullarında Kışlık Olarak Yetiştirilebilecek Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerin Belirlenmesi Ss, 37-46
Determining of winter chickpea (Cicer arietinum L.) cultivars in Mardin Kızıltepe ecological conditions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag682
Summary | Abstract | Full Text |

Hakan Mete DOĞAN Orhan Mete KILIÇ, Doğaç Sencer YILMAZ  
Tokat ili bitki yoğunluk sınıflarının LANDSAT-7 ETM+ uydu görüntüleri ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile araştırılması Ss, 47-53
Researching plant density classes of Tokat province by LANDSAT-7 ETM+ satellite images and Geographic Information Systems
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag686
Summary | Abstract | Full Text |

Ümran ÇİÇEK Şeniz Karabıyıklı, Fatma Nur Kılınçer, Ahmet Talha Yıldırım, Hande Cevahiroğlu  
Vakum Ambalajlı Olarak Soğukta Muhafaza Edilen Dana, Kuzu ve Tavuk Etlerinin Bazı Fizikokimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri Ss, 54-62
Some Physicochemical and Microbiological Evolution of Vacuum Packaged Beef, Lamb and Chicken Meat during Refrigerated Storage
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag702
Summary | Abstract | Full Text |

Tanzer ERYILMAZ Murat Kadir YEŞİLYURT, Cüneyt CESUR, Hasan YUMAK, Emine AYDIN, Sadiye Ayşe ÇELİK, Adil Koray YILDIZ  
Yozgat İli Şartlarında Yetiştirilen Aspir (Carthamus tinctorius L.) Dinçer Çeşidinden Üretilen Biyodizelin Yakıt Özelliklerinin Belirlenmesi Ss, 63-72
Determination of fuel properties of biodiesel produced from safflower (Carthamus tinctorius L.) Dincer species grown in Yozgat province conditions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag703
Summary | Abstract | Full Text |

Nihat YEŞİLAYER Mahfuz ELMASTAŞ, Şenol AKIN, Nusret GENÇ, Hüseyin AKŞİT  
Farklı Düzeylerde ?- tokoferol asetat ve Defne Ekstratı İçeren Antioksidantlı Yemlerin Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss) Büyüme Parametreleri Ve Fileto Yağ Asitlerine Etkileri Ss, 73-84
The effects of various antioxidants diets containg ?-tocopherol acetate and daphne leave extract on growth parameters and fatty asit compositions of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag724
Summary | Abstract | Full Text |

Murat YILMAZ Sezer ŞAHİN  
Yeşil gübrelemede kullanılan bakla (Vicia faba L.) bitkisinin brokoli verimi üzerine etkilerinin belirlenmesi Ss, 85-93
Assesment of effect of faba bean(Vicia faba L.) using as green manure on yield of broccoli
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag727
Summary | Abstract | Full Text |

Murat KÜLEKÇİ  
Antepfıstığı Üretiminde Kâr Etkinliğinin Belirlenmesi; Veri Zarflama Analizi Uygulaması Ss, 94-103
The determination of profit efficiency in pistachio production; application of data envelopment analysis
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag737
Summary | Abstract | Full Text |

Şenay OZGEN Saziye SEKERCI, Recep KORKUT  
Honeydew Yetiştiriciliğinde Organik ve İnorganik Gübre Kaynaklarının Fitokimyasal Değişimler Üzerine Etkisi Ss, 104-110
The effect of organic and ınorganic fertilizer sources on phytochemical content of the Honeydew production
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag731
Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri