English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2013-2 NumberEditor
Prof.Dr. Ebubekir ALTUNTAŞ

Assistant Editor
S.KARAMAN, R.KOÇYİĞİT, Y.KARADAĞ, A.DEMİRDÖVEN , H.S.G. BAL

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası  2013

 | Cover  | Table of contents  | EditorialDürdane YANAR Hüseyin ERDOĞAN Yusuf YANAR  
Tydeid’lerin (Acari: Tydeoidea) Beslenme Alışkanlıkları Ss, 1-5
Feeding Behaviors of The Tydeid Mites
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag301
Summary | Abstract | Full Text |

Tayfun KORUCU Fatih Cihat YURDAGÜL  
Toprak Yüzeyindeki Anız Miktarının Belirlenmesinde Yeni Bir Yaklaşım Olarak Görüntü İşleme Yönteminin Kullanılması Ss, 6-17
Using the Image Processing Method as a New Approach to Obtain the Residue Cover on the Soil Surface
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag179
Summary | Abstract | Full Text |

Hakan Mete DOĞAN Orhan Mete KILIÇ Doğaç Sencer YILMAZ  
Tokat İli Büyük Toprak Grupları, Erozyon Sınıfları ve Arazi Yetenek Sınıfları Tematik Harita Katmanlarının CBS ile Hazırlanması ve Analizi Ss, 18-29
Preparing and Analyzing the Thematic Map Layers of Great Soil Groups, Erosion Classes and Land Capability Classes of Tokat Province by GIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag358
Summary | Abstract | Full Text |

Onur TAŞKIN Tayfun KORUCU  
İki Farklı Tohumluk Mısır Kurutma Tesisine Ait Brülörlerin Yanma Verimliliğinin Karşılaştırılması Ss, 30-36
Comparison of Burner Combustion Efficiency of Two Different Seed Corn Drying Firm’s
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag440
Summary | Abstract | Full Text |

Derya KOÇTÜRK Ayten ONURBAŞ AVCIOĞLU  
Benzin-Biyoetanol Karışımlarının Motor Yakıtı Olarak Kullanılmasında Performans ve Ekonomikliğinin İncelenmesi Ss, 37-44
Performance and Economical Investigation of Using Gasoline-Bioethanol Mixtures as Motor Fuel
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafgu306
Summary | Abstract | Full Text |

Omid Sofalian Maryam Behi  
Moleküler Markörler ve Fizyolojik Özellikler Kullanılarak Arpa (Hordeum Vulgare L.) Genotiplerinde Kış Canlılığının Değerlendirilmesi Ss, 45-54
Assessment of winter survival in barley (Hordeum vulgare L.) genotypes using molecular markers and some physiological traits
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag357
Summary | Abstract | Full Text |

Sefa ALTIKAT  
Agregat Büyüklüğü ve Sıkıştırma Düzeylerinin CO2 Yayılımı ve Mikrobiyal Popülasyona Etkileri Ss, 55-61
Effects of Aggregate Size and Compaction Level on CO2-C Fluxes and Microbial Populations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag300
Summary | Abstract | Full Text |

Ümran ÇİÇEK Şeniz KARABIYIKLI, Duygu ÇABUK, Berna İYİEKMEKÇİ, Hoşgeldi KURBANDURDİYEV, Hande CEVAHİROĞLU  
Dana Etinin Bazı Fizikokimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri Üzerine Farklı Ambalajlama Yöntemleri ve Depolama Süresinin Etkisi Ss, 62-70
The Effects of Packaging Methodologies and Storage Period on Some Physicochemical and Microbiological Properties of Beef Meat
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag575
Summary | Abstract | Full Text |

Osman KARKACIER Selma KARABAŞ  
İyi Tarım Uygulamaları ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi) Ss, 71-79
Good Agricultural Practices and Consumer Behavior (Logit Regression Analysis)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag566
Summary | Abstract | Full Text |

Rüveyda KIZILOĞLU Halil KIZILASLAN  
Maden Suyu Talebini Etkileyen Faktörlerin Tobit Modeli İle Analizi: Beypazarı İlçesi Örneği Ss, 80-85
A Tobit Analysis of Factors Affecting Mineral Water Demand: The Case of Beypazarı District
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag303
Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet ÜNLÜER Erdoğan GÜNEŞ  
Tarımsal Kredilerin Geri Ödenmesinde Etkili Faktörlerin Analizi Ss, 86-93
An Analysis of Factors Affecting Repayment of Agricultural Credits
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag304
Summary | Abstract | Full Text |

Hakan KİBAR Turgut ÖZTÜRK  
Farklı Standartlara Göre Silo Cidarı Üzerindeki Gerilme Değişimlerinin ANSYS ile İncelenmesi Ss, 94-110
The Investigation with ANSYS of Stress Changes on Silo Wall According to Different Standards
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag637
Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri