English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2013-1 NumberEditor
Prof.Dr. Ebubekir ALTUNTAŞ

Assistant Editor
S.KARAMAN, A.DEMİRDÖVEN, E.BUHAN, A.YILDIRIM

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası  2013

 | Cover  | Table of contents  | EditorialSevda SAFİ Hüseyin ŞİMŞEK Ali ÜNLÜKARA  
Su ve Tuzluluk Stresinin Mürdümük’te (Lathyrus sativus L.) Bitki Büyüme, Gelişme, Verim ve Su Tüketimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Ss, 1-12
Determining the effects of water and salinity stress on plant growth, development, yield and water consumption in grasspea (Lathyrus sativus L.)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafgu180
Summary | Abstract | Full Text |

Umut GÜLEÇ Ebubekir ALTUNTAŞ  
Farklı Kültivatör Uç Demirlerinin Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi Ss, 13-24
Determination of the material properties of the different cultivator shares
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag181
Summary | Abstract | Full Text |

Ümran ÇİÇEK Aliye BULGAN  
Et ve Et Ürünlerinde Heterosiklik Aminler Ss, 25-32
Heterocyclic amines in meat and meat products
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag182
Summary | Abstract | Full Text |

Ebubekir ALTUNTAŞ Esra Nur GÜL Mustafa BAYRAM  
Muşmula (Mespilus germanica L.) meyvesinin hasat ve yeme olumu dönemlerindeki fiziksel, mekanik ve kimyasal özellikleri Ss, 33-40
The Physical, Chemical and Mechanical Properties of Medlar (Mespilus germanica L.) During Physiological Maturity and Ripening Period
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag183
Summary | Abstract | Full Text |

Nihat YEŞİLAYAR H.Muhittin GÖREN  
Tokat’ ta Alabalık Yetiştiriciliği Yapan Karasal İşletmelerin Yapısal ve Biyo-Teknik Analizi Ss, 41-51
Structural and bio-technical analysis of terrestrial trout farms in Tokat province
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag184
Summary | Abstract | Full Text |

Burhan ÖZTÜRK Salih KESKİN Kenan YILDIZ Özkan KAYA Kemal KILIÇ Mutlu UÇAR  
Erzincan Koşullarında Yetiştirilen ‘Ak Sakı’ Elma Çeşidinin Depolama Performansı Üzerine Hasat Öncesi Naftalen Asetik Asit ve Aminoetoksivinilglisin Uygulamalarının Etkileri Ss, 52-60
The effects of pre-harvest napthalene acetic acid and aminoethoxyvinylglycine treatments on storage performance of ‘ Ak Sakı’ apple cultivar grown in Erzincan conditions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag185
Summary | Abstract | Full Text |

Zeynep EKMEKCİ BAL Murat SAYILI Bilge GÖZENER  
Tokat İli Merkez İlçede Ailelerin Ekmek Tüketimleri Üzerine Bir Araştırma Ss, 61-69
A research on bread consumption of families living in the central district of Tokat province
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag186
Summary | Abstract | Full Text |

Abdullah KASAP İlknur DURSUN  
Nohut Tarımında Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Ürün Verimi ve Bazı Verim Unsurlarına Etkilerinin Belirlenmesi Ss, 70-83
Assessment the effects of different tillage methods on chickpea yield and some yield components
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag187
Summary | Abstract | Full Text |

Murat SAYILI Bilge GÖZENER Gözde KALPAKLIOĞLU  
Ordu İli Merkez İlçede Ailelerin Fındık Yağı Tüketim Durumları Ss, 84-90
Hazelnut oil consumption of families in the central town of Ordu province
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag188
Summary | Abstract | Full Text |

Mustafa KOÇKAYA Yusuf Ziya OĞRAK Milivoje UROŠEVIC  
Kangal Irkı Türk Çoban Köpeklerinin Bazı Fizyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Ss, 91-95
Determination of some physiological characteristics in Kangal breed of Turkish shepherd dogs
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag299
Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri