English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2012-2 NumberEditor
Prof.Dr. Ebubekir ALTUNTAŞ

Assistant Editor
K.YILDIZ, M.SAYILI, S.KARAMAN, A.YILDIRIM, R.KOÇYİĞİT

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası  2012

 | Cover  | Table of contents  | EditorialYemliha EDİZER Mehmet Akif DEMİREL  
Bazı Klon Meyve Türlerinde Klon Anaçlarının Yeşil Çeliklerinin Sisleme Ünitesinde Köklendirilmeleri Üzerine Bir Çalışma Ss, 1-8
A study on the some characteristics of rooting of green cuttings of the some clonal rootstock in mist propogation

Summary | Abstract | Full Text |

Erdal SIRAY Ömür DUYAR Fatih ÖZDEMİR Ferah ERTEKİN  
Batı Karadeniz Bölgesinde Fındık Yetiştiriciliğinde Eğitim ve Yayım Altyapı İhtiyacının Belirlenmesi Ss, 9-18
Determination of Need for Education, Extension and Laboratory Infrastructure on Hazelnut Farming in Western Black Sea Region

Summary | Abstract | Full Text |

Selçuk MEMİŞ İbrahim ÖRÜNG  
Öğütülmüş Atık Plastik (PET) Katkılı Sıvaların Tarımsal Yapılarda Kullanılabilirliği Ss, 19-27
A Study of Used Ground Waste Plastics (PET) Containing an Additive the Plasters on Agricultural Structures

Summary | Abstract | Full Text |

Sedat KARAMAN Zafer ULUTAŞ Emre ŞİRİN Yüksel AKSOY  
Tokat Yöresindeki Ağılların Yapısal Ve Çevre Koşulları Yönünden Durumu Ve Geliştirme Olanakları Üzerine Bir Araştırma Ss, 29-41
Constructional and Environmental Characteristics of Sheep Barns In Tokat and Possible Improvements

Summary | Abstract | Full Text |

Aziz ŞAHİN Arda YILDIRIM  
Mandalarda Çiğ Süt Kompozisyonu ve Somatik Hücre Sayısı Ss, 43-48
Somatic Cell Count and Raw Milk Composition in Water Buffaloes

Summary | Abstract | Full Text |

Servet ARSLAN  
Bal Arısı (Apis mellifera L.) Kolonilerinde Polen Toplama Sıklığının Koloni Gelişimi ve Bal Üretimi Üzerine Etkisi Ss, 49-54
The Effects of Pollen Collection Frequency on Colony Development and Honey Production in Honey Bee Colonies

Summary | Abstract | Full Text |

Arda YILDIRIM Ergin ÖZTÜRK  
Japon Bıldırcını Rasyonlarında Soya Küspesi Yerine Pamuk Tohumu Küspesi İkamesinin Büyüme Performansı ve Karkas Özellikleri Üzerine Etkisi Ss, 55-62
Effect of Cottonseed Meal As Substitute for Soybean Meal in Japanese Quail Diets On Performance and Carcass Characteristics

Summary | Abstract | Full Text |

Saniye DEMİR Kenan Kılıç, Mustafa Aydın  
Farklı Kullanım Altındaki Toprakların Kıvam Limitleriyle Bazı Toprak Özellikleri Arasındaki İlişki Ss, 63-71
The Relationship between Viscosity Limits and Some Soil Properties of Soil under Different Soil Use

Summary | Abstract | Full Text |

Halil Kızılaslan Erol Çakmak  
Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi Kapsamında Tarım Danışmanlığı Sisteminin Değerlendirilmesi: Tokat İli Örneği Ss, 73-84
Evaluation of agricultural consultancy system with in the scope of agricultural extension development project: An example of Tokat province

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri