English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2012-1 NumberEditor
Prof.Dr. Mehmet Ali SAKİN

Assistant Editor
E.ALTUNTAS, K.YILDIZ, M.SAYILI, A.YILDIRIM, R.KOÇYİĞİT

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası  2012

 | Cover  | Table of contents  | EditorialHalil Kızılaslan Ahmet Olgun  
Türkiye’de Organik Tarım ve Organik Tarıma Verilen Desteklemeler Ss, 1-12
Organic Agriculture and Supports Given to Organic Agriculture in Turkey

Summary | Abstract | Full Text |

Nuray KIZILASLAN Faruk ADIGÜZEL  
Tokat İli Merkez İlçede Arı Yetiştiricileri Birliği Üyelerinin Birliğe Örgütsel Bağlılıklarının Analizi Ss, 13-47
Analysis of Organizational Commitment of Members of Tokat Central Beekeepers Union to General Association

Summary | Abstract | Full Text |

Selahattin ÇINAR -  
Çukurova Bölgesinde Bazı Kamışsı Yumak (Festuca arundinaceae Schreb.) Çeşit ve Populasyonlarının Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Ss, 29-33
Determination of Yield and Quality Characteristics of Some Cultivars and Populations of Tall Fescue (Festuca arundinaceae Schreb.) in Çukurova Region

Summary | Abstract | Full Text |

İbrahim Kürşat ÖZYURT Yemliha EDİZER  
Yeni Bir Elma Anaç Aday Tipinin Ara Anaç Özelliklerinin Belirlenmesi Ss, 35-39
Indentifying the Interstock Specifications of a New Apple Rootstock Candidate Type

Summary | Abstract | Full Text |

Çiğdem AYDOĞAN Ece TURHAN  
Su Basması Stresi ve Geri Kazanım Uygulamasının Bazı Taze Fasulye Genotipleri Üzerine Etkileri Ss, 41-51
The Effects of Waterlogging Stress and Recovery Treatment on Some Common Bean Genotypes

Summary | Abstract | Full Text |

Semih KESİM Ebubekir ALTUNTAŞ  
Hasat Sonrası Isıl İşlem ve Depolama Uygulamalarının Patatesin Fiziko-Mekanik Özellikleri ve Kalitesi Üzerine Etkileri Ss, 53-63
The Effects of Post Harvest Heat Processing and Storage on Physico-mechanical Properties and Tuber Quality of Potatoes

Summary | Abstract | Full Text |

İlker AVCI Metin AKAY  
Tokat İli Pazar İlçesi Tarla Arazilerinde Kapitalizasyon Oranının Tespiti Ss, 65-74
Determining The Capitalization Rate in The Field Lands of Pazar District in Tokat Province

Summary | Abstract | Full Text |

Ali Safi KIRAL Aynur ÇELİK  
Tokat- Kazova Koşullarında Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin (Triticum aestivum) Verim ve Diğer Özelliklerine Ekim Zamanının Etkisi Ss, 75-79
The Effect of Sowing Date on Determining Yield And Yield Components of Some Bread Wheat Varieties (Cultivars) in Tokat- Kazova Ecological Conditions

Summary | Abstract | Full Text |

İlyas ÇETİN Kemal ESENGÜN  
Amasya İlinde Kuru Soğan Yetiştiren İşletmelerin Risk Davranışına Göre Sosyo-Ekonomik Analizi Ss, 81-92
Socio-economic Analysis Of Dry Onion Growing Farms According To Risk Attitude In Amasya Province

Summary | Abstract | Full Text |

Ertuğrul FİLİZ -  
Oryza rufipogon Griff. Mitokondri Genomunun (mtDNA) In silico SSR Analizi Ss, 93-98
In silico SSRs Analysis of Mitochondrial Genome (mtDNA) of Oryza rufipogon Griff.

Summary | Abstract | Full Text |

Hüseyin ÖNEN Engin ÖZGÖZ Zeki ÖZER  
Toprak İşleme Yöntemlerinin Buğdayda Yabancı Otlanmaya ve Verime Etkileri Ss, 99-104
The Effect of Tillage Systems on Weed Density and Yield in Wheat Cultivation

Summary | Abstract | Full Text |

Yusuf DOĞAN Enver KENDAL  
Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Genotiplerinin Tane Verimi ve Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Ss, 113-121
Determination of Grain Yield and Some Quality Traits of Bread Wheat (Triticum aestivum l.) Genotypes

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements    [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 35 (2)

    [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 35 (2)    Call for papers

    To Researcher:

    I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

    I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


    AIMS and SCOPE

    Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


    Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

    Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

    The journal is open access.

    The journal has both online and printed publishing.

    The journal has a manuscript submisson system.

    There are no page charges.


    INDEXING

    ACADEMIC JOURNALS DATABASE

    AGRICOLA

    ARASTIRMAX

    CAB ABSTRACTS

    CROSSREF

    DIRECTORY OF SCIENCE

    DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

    DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

    EBSCO

    EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

    ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

    FAO- AGRIS

    GENAMICS JOURNALSEEK

    GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

    GOOGLE SCHOLAR

    INDEX COPERNICUS

    JOURNAL INDEX

    JOUR INFORMATICS

    OPEN ACCESS LIBRARY

    OPEN J-GATE

    RESEARCH BIBLE

    ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

    SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

    SCIENCE CENTRAL

    THE GROVE ONLINE LIBRARY

    TUBITAK-ULAKBIM

    ULRICHSWEB

    WORLDCAT


    [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 35 (2)
    Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 35, No 2, 2018, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

    ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

    We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

    Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri