English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2011-1 NumberEditor
Prof.Dr. Mehmet Ali SAKİN

Assistant Editor
E.ALTUNTAS, K.YILDIZ, M.SAYILI, S.KARAMAN, A.YILDIRIM, R.KOÇYİĞİT

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası  2011

 | Cover  | Table of contents  | EditorialHalil Kızılaslan Hayati GÖNÜLTAŞ  
Bilişim Teknolojisinin Tarım Ürünlerinin Pazarlamasındaki Konum ve Önemi (E-Pazarlama) Ss, 1-11
The Importance and the Place of Agriculture Products Marketing of Data Processing Technology (E-Marketing)

Summary | Abstract | Full Text |

Emine KÜÇÜKER Yakup ÖZKAN Kenan YILDIZ  
Farklı Terbiye Sistemlerinin M9 Anacına Aşılı ‘Granny Smith’ Elma Çeşidinde (Malus domestica Borkh.) Ağaç Gelişimi, Verim ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri Ss, 13-19
The Effects of Different Training Systems on Tree Growth, Yield and Fruit Quality in ‘Granny Smith’ Apple Cultivar on M9 Rootstock

Summary | Abstract | Full Text |

Meral AKALIN Yusuf YANAR Cevdet AKDAĞ  
Nohut Yanıklık Etmeni Ascochyta rabiei (Pass.) Labr.’ya Karşı Bazı Nohut Genotiplerinin Reaksiyonlarının Belirlenmesi Ss, 21-26
Reaction of Chickpea Genotypes against Ascochyta rabiei (Pass.) Labr. Causal Agent of Ascochyta blight Disease

Summary | Abstract | Full Text |

Ahu BOLSU Yaşar AKÇA  
Farklı Anaçların 0900 Ziraat Kiraz Çeşidinde Vejetatif Gelişim, Meyve ve Verim Özellikleri Üzerine Etkileri Ss, 37-43
Effects of Rootstocks On Growth, Fruit And Yielding Characters Sweet Cherry Cultivar 0900

Summary | Abstract | Full Text |

Serdar BAYTEKİN Yaşar AKÇA  
M9 Elma Anacı Üzerine Aşılı Farklı Elma Çeşitlerinin Performanslarının Belirlenmesi Ss, 45-51
Determination of Performance Different Apple Cultivars on M9 Apple Rootstock

Summary | Abstract | Full Text |

Süleyman ALICI Güngör YILMAZ Ahmet KINAY  
Tokat-Erbaa İlçesinde Sözleşmeli Tütün ( Nicotiana tabacum L.) Tarımı ve Üretici Davranışlarının İrdelenmesi Ss, 53-59
Investigation of Contracted Tobacco Farming and Grower Behaviour in Tokat-Erbaa

Summary | Abstract | Full Text |

Alper Serdar ANLI Fazlı ÖZTÜRK  
Ankara’da Ölçülen Yıllık Maksimum Yağışların Bölgesel Frekans Analizi Ss, 61-71
Regional Frequency Analysis for Annual Maxima Precipitation Data Measured in Ankara Province

Summary | Abstract | Full Text |

Fatma Sezer TURALIOĞLU -  
Bitkilere Zararlı Olan Ozon, Azot Dioksit ve Kükürt Dioksit’in Erzurum Atmosferindeki Değişimleri Ss, 73-77
The Variations of Ozone, Nitrogen Dioxide and Sulphur Dioxide Being Harmful on Plants in Atmosphere of Erzurum

Summary | Abstract | Full Text |

Sultan KIYMAZ Vedat GÜNEŞ Murat ASAR  
Standartlaştırılmış Yağış İndeksi İle Seyfe Gölünün Kuraklık Dönemlerinin Belirlenmesi Ss, 91-102
Determination of Drought Periods for Seyfe Lake by Standardized Precipitation Index

Summary | Abstract | Full Text |

İsmail TAŞ Halil KIRNAK  
Damla Sulama Yöntemiyle Sulanan Şanlıurfa Biberinin (Capsicum annum L.) Sulama Programı Ss, 103-112
Scheduling Şanlıurfa Pepper (Capsicum annum L.) Irrigation with Drip Irrigation

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri