English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2010-2 NumberEditor
Prof.Dr. Mehmet Ali SAKİN

Assistant Editor
K.YILDIZ,E.ALTUNTAŞ,M.SAYILI,R.KOÇYİĞİT,A.YILDIRIM,D.YANAR

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası  2010

 | Cover  | Table of contents  | EditorialCelal YÜCEL Tugay Ayaşan  
Çukurova Koşullarında Yetiştirilen Bazı Yaygın Fiğ (Vicia sativa L) Çeşitlerinin İn Vitro Yem Sindirilebilirliği Üzerine Farklı İnkubasyon Zamanlarının Etkisi Ss, 1-8
The Effect of Different Incubation Times on In Vitro Digestibility of Some Common Vetch (Vicia Sativa L.) Cultivars Grown Under Cukurova Conditions

Summary | Abstract | Full Text |

Ayşe YEŞİLAYAR Sultan Çobanoğlu  
Türkiye Karantina Listesinde Yer Alan Yazıcı Böcekler Ss, 9-19
The printer insects in quarantine list of Turkey

Summary | Abstract | Full Text |

Aydın APAYDIN Hayati Kar, Onur Karaağaç  
Samsun İli Şartlarında Bazı Örtü Sistemlerinin Biberin Verim ve Erkenciliği Üzerine Etkisi Ss, 21-24
21 Effect of Some Cover Systems on Total and Early Season Yields of Pepper Under The Samsun Province Conditions of Turkey

Summary | Abstract | Full Text |

Faruk AKYAZI Osman Ecevit  
Tokat İli Erbaa ve Niksar Ovası Sebze Alanlarında Bulunan Meloidogyne incognita (Kofoid & White, 1919) (Nemata: Meloidogynidae) Irklarının Belirlenmesi Ss, 25-30
Determination of Meloidogyne incognita (Kofoid & White, 1919) (Nemata:Meloidogynidae) Races in Vegetable Fields in Erbaa and Niksar plains in Tokat

Summary | Abstract | Full Text |

Yusuf ARSLAN Duran Katar, İlhan Subaşı  
Ankara Ekolojik Koşullarında Japon Nanesi (Mentha arvensis L.) Bitkisinde Uçucu Yağ ve Bileşenlerinin Ontogenetik Varyabilitesinin Belirlenmesi Ss, 39-43
Determination of Ontogenetic Variability Of Essential oil Content and Components in Menthol Mint (Mentha arvensis L.) in Ankara Ecological Conditions

Summary | Abstract | Full Text |

M. Akif IRMAK Hasan Yılmaz  
Farklı Peyzaj Karakter Alanlarına Göre Doğal ve Kültürel Kaynak Değerlerinin Görsel Analizi: Erzurum Örneği Ss, 45-55
Visual Analysis of Natural and Cultural Source Values Considering Different Landscape Character Sites; The Sample of Erzurum

Summary | Abstract | Full Text |

Aydın APAYDIN İlyas Deligöz, Hayati Kar, Beyhan Kibar, Onur Karaağaç  
Karadeniz Bölgesinde Lahana Kök Ur Hastalığının Irkları (Plasmodiophora brassicae Wor.) Üzerinde Bir Araştırma Ss, 57-60
An Investigation on Clubroot Disease (Plasmodiophora brassicae Wor.) Races in The Black Sea Region of Turkey

Summary | Abstract | Full Text |

Derya ÖZTÜRK Yaşar Akçay  
Güney Marmara Bölgesinde Çeltik Üretiminin Genel Bir Değerlendirmesi Ss, 61-70
A General Evaluation of Rice Production in Southern Marmara Region

Summary | Abstract | Full Text |

Zeki GÖKALP Dwaine S. Bundy  
Trapez Kesitli Çelik Silo Duvarlarında Yanal Basınç, Sürtünme Kuvveti ve Eğilme Gerilmesi Analizi Ss, 71-79
Analysis of Lateral Design Pressures, Vertical Frictional Forces and Bending Stresses on Horizontally Corrugated Steel Silo Wall Panels

Summary | Abstract | Full Text |

Servet ARSLAN Bayram Hamgir  
Ana Arı Üretiminde Farklı Koloni Populasyonuna Sahip Analı ve Anasız Başlatma Kolonileri İle Üretim Mevsiminin Ana Arı Kalitesi ve Yetiştiricilik Parametreleri Üzerine Etkileri Ss, 81-88
The Effects of Different Colony Population Sized Quennright & Queenless Starting Colonies and Rearing Season on Queen Bee (Apis mellifera L.) Quality and Rearing Parameters

Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet Metin ÖZGÜVEN Ufuk Türker, Abdullah Beyaz  
Türkiye’nin Tarımsal Yapısı ve Mekanizasyon Durumu Ss, 89-100
Agricultural Structure and Mechanization Level of Turkey

Summary | Abstract | Full Text |

G. Duygu SEMİZ Engin Yurtseven  
Orta Anadolu Koşullarında Aşılı ve Aşısız Domateste (Lycopersicon esculentum) Damla ve Karık Yöntemlerinin Toprakta Tuz Dağılımı, Meyve Verimi ve Su Kullanım Etkinliği Üzerine Etkileri Ss, 101-111
Salinity Distrubution, Water Use Efficiency and Yield Response of Grafted and Ungrafted Tomato (Lycopersicon esculentum) Under Furrow and Drip Irrigation with Moderately Saline Water in Central Anatolian Condition

Summary | Abstract | Full Text |

Turgut ÖZTÜRK  
Türkiye’de Volkanik Tüf Kaya Depolarda Patates Depolaması Ss, 113-120
The Potato Storage in The Volcanic Tuff Storages in Turkey

Summary | Abstract | Full Text |

Kadir EKİNCİ Murat Sayılı  
Tarım Arazilerinin Parçalanmasını Önlemeye Yönelik Mevzuat Üzerine Bir İnceleme Ss, 121-129
A Review of Legislation to Prevent Fragmentation of Agricultural Land

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri