English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2009-2 NumberEditor
Prof.Dr. Kemal ESENGÜN

Assistant Editor
S.GÖKMEN, G.ERGÜNEŞ, Z.YILDIRIM, M.SEZER

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası  2009

 | Cover  | Table of contents  | EditorialSerkan ÖZER Ömer ATABEYOĞLU, Murat ZENGİN  
“Prunus spinosa L.” (Çakal Eriği)’nin Peyzaj Mimarlığı Çalışma Sahasında Kullanım Olanakları Ss, 1-7
Use potentials of Blackthorn Prunus spinosa L. in the Work Field of Landscape Architecture

Summary | Abstract | Full Text |

Nefise Yasemin EMEKLİ Mehmet TOPAKCI  
Hassas Uygulamalı Tarım Teknolojilerinin Sulama Alanında Kullanımı Ss, 9-17
Precision Agriculture Technologies Using in Irrigation

Summary | Abstract | Full Text |

Ünal ASAV İzzet Kadıoğlu  
Solarizasyon ve Solarizasyonun Tavuk Gübresi ile Kombinasyonunun Bazı Yabancı Otlar ile Buğdayın Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi Ss, 19-25
Effect of Soil Solarization and Poultry Manure Combination with Solarization on some Weeds, Wheat Yield and Yield Components

Summary | Abstract | Full Text |

Tugay AYASAN Tugay Ayaşan  
Süt İneklerinin Beslenmesinde Süt Üre Nitrojenin Önemi Ss, 27-33
Importance of Milk Urea Nitrojen in Dairy Cow Nutrition

Summary | Abstract | Full Text |

Faruk ADIGÜZEL Onur Civelek, Murat Sayılı, Esen Oruç Büyükbay  
Tokat İli Almus İlçesinde Ailelerin Balık Tüketim Durumu Ss, 35-43
Fish Consumption of Households in Almus County of Tokat Province

Summary | Abstract | Full Text |

Bilge GÖZENER Esen Oruç Büyükbay, Murat Sayılı  
Gıda Güvenliği Konusunda Öğrencilerin Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi Ss, 45-53
Investigating Knowledge Level of Students about the Term of Food Safety

Summary | Abstract | Full Text |

Emin YILMAZ Ayşe GÜL  
Topraksız Ortama Arbusküler Mikoriza Aşılamanın Patlıcan (Solanum melongena L.) Yetiştiriciliği Üzerine Etkileri Ss, 55-61
The Effects of Mycorrhizal Fungi Inoculation to Soilless Medium on Eggplant Production

Summary | Abstract | Full Text |

Aynur ÖZBAHÇE Ali Fuat TARI  
Farklı Damlatıcı Aralıklarının ve Sulama Düzeylerinin Salçalık Domatesin Verim ve Kalite Bileşenleri Üzerine Etkisi Ss, 63-70
Effects of Different Emitter Spaces and Irrigation Levels on Yield and Yield Components of Processing Tomato

Summary | Abstract | Full Text |

H. Eylem POLAT Metin OLGUN  
Hayvancılık İşletmelerindeki Atık Yönetimi Uygulamalarının Su Kirliliği Üzerine Etkileri Ss, 71-80
Effects of Livestock Waste Management Practices on Water Pollution

Summary | Abstract | Full Text |

Şenay SARICA Ümit Karataş, Raziye Gözalan  
Kanatlılarda Bağışıklık Sistemi ve Bağışıklık Sistemini Etkileyen Besinsel Faktörler Ss, 81-86
Immune System in Poultry and Affecting Nutritional Factors the Immune System

Summary | Abstract | Full Text |

Baş editör İhsan ASLAN  
Sivas İlinin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin 1997-2007 Yılları Arasındaki Değişiminin İncelenmesi Ss, 87-95
The Evaluation of the Agricultural Mechanization Level of Sivas Province Between 1997-2007 Years

Summary | Abstract | Full Text |

Oğuz AYDIN Murat Sayılı  
Samsun İlinde Alabalık İşletmelerinin Yapısal ve Ekonomik Analizi Ss, 97-107
Structural and Economic Analysis of Trout Breeding Farms in Samsun Province

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri