English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2009-1 NumberEditor
Prof.Dr. Kemal ESENGÜN

Assistant Editor
S.GÖKMEN, G.ERGÜNEŞ, Z.YILDIRIM, M.SEZER

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası  2009

 | Cover  | Table of contents  | EditorialKenan YILDIZ Çetin Çekiç, Mehmet Güneş, Mustafa Özgen, Yakup Özkan, Yaşar Akça, Resul Gerçekçioğlu  
Farklı Dönemlerde alınan Kara Dut (Morus nigra L) Çelik Tiplerinde Köklenme Başarısının Belirlenmesi Ss, 1-5
The Determination of Rooting Success of Different Types of Black Mulberry Cuttings

Summary | Abstract | Full Text |

Yemliha EDİZER Fatih Hancı, Mehmet Güneş  
Kastamonu Yöresinde Yetişen Bazı Kuş Kirazı (Prunus avium L.) Tiplerinin Çimlenme Özelliklerinin Belirlenmesi Ss, 7-11
Determination of Seed Germination of Some Wild Cherry (Prunus avium L.) Genotypes Grown in Kastamonu Province

Summary | Abstract | Full Text |

Emine TURGUT Gülistan Özgül  
Sucul Ekosistemin İzlenmesinde Kirlilik Biyoindikatörü Olarak Balık Parazitlerinin Kullanılması Ss, 13-18
The Use of Fish Parasites as Pollution Bioindicator in Monitoring Aquatic Ekosystem

Summary | Abstract | Full Text |

Bilge GÖZENER Osman Karkacıer  
Şeftali Bahçesi Yatırım Tesisinin Hazırlanması ve Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi Ss, 19-27
Establisment of Peach Orchard Investment and Evolution from Economic Point of View

Summary | Abstract | Full Text |

Meral UZUNÖZ  
Türkiye’de Baklagil Ürünlerinde İç Ticaret Hadleri Ss, 29-37
Internal Terms of Trade for Pulses Production in Turkey

Summary | Abstract | Full Text |

Ahmet ŞEKEROĞLU Alper Pekin  
Dünyada ve Türkiye’de Yumurtacı Hibritlerin Performansındaki Gelişmeler Ss, 39-46
Developments of Performance Change in Hybrid of Egg’s Product

Summary | Abstract | Full Text |

Yusuf Ziya OĞRAK Ahmet ALTINEL  
Yumurta Büyüklüğüne Göre Afrika Karası Devekuşu Civcivlerinin Yaşama Gücü ve Büyüme Özelliklerinin Sivas Şartlarında Belirlenmesi Ss, 47-51
Investigations on the Chick Growth and Chick Survival Rate of African Black Ostrich in Sivas Conditions

Summary | Abstract | Full Text |

Zafer ULUTAŞ M. Sezer  
Yerli Simmental Sığırlarının Süt ve Döl Verim Özelliklerine ait Genetik Çalışmalar Ss, 53-59
Genetic Study of Milk Production and Reproduction Traits of Local Born Simmental Cattle in Turkey

Summary | Abstract | Full Text |

Hakan POLATCI Sefa Tarhan  
Farklı Kurutma Yöntemlerinin Reyhan (Ocimum Basilicum) Bitkisinin Kuruma Süresine Ve Kalitesine Etkisi Ss, 61-70
The Effects of Various Drying Methods On The Drying Time And Quality Of Basil (Ocimum Basilicum)

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri