English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2008-2 NumberEditor
G.ERGÜNEŞ

Assistant Editor
Z. YILDIRIM M. SAYILI M.A.SAKİN M. SEZER

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası  2008

 | Cover  | Table of contents  | EditorialDürdane YANAR Osman ECEVİT İzzet KADIOĞLU  
Tokat Yöresinde Domates Ekim Alanlarında Zarar Oluşturan Domates Pas Akarı [Aculops lycopersici (Massee) (Acari: Eriophyidae)] Ss, 1-5
Tomato Rust Mite [(Aculops lycopersici (Massee) (Acari: Eriophyidae)] Causing Damage in Tomato Production Areas of Tokat

Summary | Abstract | Full Text |

Rana AKYAZI Osman ECEVİT  
Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot (Acari: Phytoseiidae)’in Laboratuvar Koşullarında Tetranychus cinnabarinus Boisduval (Acari: Tetranychidae)’u Tüketim Kapasitesi ve Bazı Akarisitlerin Bu İki Tür Üzerine Etkileri Ss, 7-18
Consumption Capacity of Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot (Acari: Phytoseiidae) on Tetranychus cinnabarinus Boisduval (Acari: Tetranychidae) under Laboratory Conditions and The Effects of Some Acaricides on This Species

Summary | Abstract | Full Text |

Sevcan COŞKUNTUNCEL ÖZTEMİZ  
Organik Tarımda Biyolojik Mücadele Ss, 19-27
Biological Control in Organic Farming

Summary | Abstract | Full Text |

Emine TURGUT Nermin DEVELİ Sema AKINLAR YÜKSEL  
Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Kullanılan Aşılar Ss, 29-35
Use of Fish Vaccine in Aquaculture

Summary | Abstract | Full Text |

Hüseyin YALÇIN Kemal ESENGÜN  
AB-Türkiye’de Gıda Mevzuatı ve Tokat İli Gıda Sanayi İşletmelerinin Yapısal Analizi Ss, 37-49
Food Regulation in EU-Turkey and Food Industry Farms Stucture in Tokat

Summary | Abstract | Full Text |

Ali ÜNLÜKARA Yakup ÇIKILI Ahmet ÖZTÜRK  
Farklı Yıkama Oranlarında Sulama Uygulamalarının Fasulyenin (Phaseolus vulgaris) Gelişimine ve Besin Maddesi İçeriğine Etkisi Ss, 51-60
Effects of Different Leaching Fractions on Growth of Bean (Phaseolus vulgaris) and Its Mineral Composition

Summary | Abstract | Full Text |

Turgut ÖZTÜRK Hakan KİBAR Bilge ESEN  
Taneli Tarımsal Ürünler İçin Akış Profilleri ve Silolamada Karşılaşılan Sorunlar Ss, 61-67
Silo Flow Profiles for Grainy Agricultural Products and Encountering Problems in Silos

Summary | Abstract | Full Text |

Erdem YILMAZ Zeki ALAGÖZ  
Topraklarda Kolloid Pestisit İlişkisi Ss, 69-78
Relationship between Colloid and Pesticide in Soils

Summary | Abstract | Full Text |

Şenay SARICA Ümit KARATAŞ Merve DİKTAŞ  
Çay (Camellia sinensis); İçeriği, Metabolizma ve Sağlık Üzerine Etkileri, Antioksidan Aktivitesi ve Etlik Piliç Karma Yemlerinde Kullanımı Ss, 79-85
Tea (Camellia sinensis); Composition, The Effects on Metabolism and Health, Antioxidant Activity and The Use in Broiler Diets

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri