English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2008-1 NumberEditor
Prof.Dr. Kemal ESENGÜN

Assistant Editor
S.GÖKMEN, G.ERGÜNEŞ, Z.YILDIRIM, M.SEZER

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası  2008

 | Cover  | Table of contents  | EditorialHilal İŞLEROĞLU Zeliha Yıldırım Metin Yıldırım  
Yöresel Peynirden Antimikrobiyal Aktiviteye Sahip Laktik Asit Bakterisinin İzolasyonu ve Tanısı Ss, 1-6
Identification and Izolation of Lactic Acid Bacterium Having Antimicrobial Activity From Traditionaly Produced Cheese

Summary | Abstract | Full Text |

Cem GÜREL Metin AKAY  
Sinop İli Merkez İlçe Tarım İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı, Arazi ve Gelir Dağılımı Ss, 7-14
Study on the Structure of Socio-Economic and Field and Income Distribution of The Farms of County of Sinop Province

Summary | Abstract | Full Text |

Derya ÖZTÜRK Osman KARKACIER  
Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Ekonomik Analizi (Tokat İli Yeşilyurt İlçesi Örneği) Ss, 15-22
Economic Analysis of Dairy Farms (The Case of Yeşilyurt District of Tokat Province)

Summary | Abstract | Full Text |

Hasan AYDIN Metin AKAY  
Zile Ovası Tarla Arazilerinde Kapitalizasyon Oranının Tespiti Üzerine Bir Araştırma Ss, 23-31
A Research on the Capitalization Rate in the Field Land of the Plain Zile

Summary | Abstract | Full Text |

Gülistan ERDAL Hilmi ERDAL  
Kuru Soğanda Üretim - Fiyat Etkileşimi Ss, 33-39
The Interaction between Production and Prices for Dry Onion

Summary | Abstract | Full Text |

Gülistan ERDAL Hilmi ERDAL  
Türkiye’de Tarımsal Desteklemeler Kapsamında Prim Sistemi Uygulamalarının Etkileri Ss, 41-51
The Effects of Premium Payment in Turkey Agricultural Supports System

Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet MENEK Halil KIZILASLAN  
Doğrudan Gelir Desteğinin Üreticiler Üzerine Etkisi (Tokat İli Merkez İlçe Örneği) Ss, 53-62
The Effect of Direct Income Support on the Producers (Example of Central Counrty of Tokat City )

Summary | Abstract | Full Text |

Ergün DOĞAN Abdullah KAHRAMAN Halil KIRNAK Beybin BUCAK Tahsin TONKAZ  
Maksimum ve Minimum Sıcaklıklar ile Karbondioksit Oranlarında Meydana Gelen Artışların Nohut (Cicer Arietinum L.) Verim ve Verim Parametrelerine Etkisi: DSSAT Simülasyon Çalışması Ss, 63-69
Effect of Increased Maximum, Minimum Temperatures and Chorbondioxde on Chickpea (Cicer Arietinum L.) Yield and Yield Parameters: A DSSAT Chickpea Simulation Study

Summary | Abstract | Full Text |

İrfan OĞUZ Tekin ÖZTEKİN Özlem AKAR  
Tokat Kazova’daki Uzun Yıllık Yağış ve Sıcaklık Gidişlerinin Kuraklık Açısından İrdelenmesi Ss, 71-79
Examination of Long Period Precipitation and Temperature Trendlines at Tokat Kazova from Drought Point of View

Summary | Abstract | Full Text |

Rasim KOÇYİĞİT  
Karasal Ekosistemde Karbon Yönetimi ve Önemi Ss, 81-85
Carbon Management and Importance in Terrestrial Ecosystem

Summary | Abstract | Full Text |

Şenay SARICA  
Yumurta Kolesterol İçeriğinin Besinsel Olmayan Rasyon Faktörleriyle ve İlaçlarla Azaltılması Ss, 87-93
Reducing of Egg Cholesterol Content with Non-Nutritive Factors and Pharmacological Agents

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri