English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2007-2 NumberEditor
Prof.Dr. Kemal ESENGÜN

Assistant Editor
S. GÖKMEN G. ERGÜNEŞ Z. YILDIRIM M. SEZER

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası  2007

 | Cover  | Table of contents  | EditorialMustafa ÖZGEN Habip TOKBAŞ  
Işıklanma ve Meyve Dokusunun Amasya ve Fuji Elmalarında Antioksidan Kapasitesine Etkisi Ss, 1-5
Effect of Sun Exposure and Fruıt Tissues On Antioxidant Capacity of Amasya and Fuji Apple Cultivars

Summary | Abstract | Full Text |

Yahya BULUT Elif AKPINAR Hilal YILMAZ  
Erzurum Kentinin Kesme Çiçek Tüketim Potansiyelinin Belirlenmesi ve Çözüm Önerileri Ss, 7-11
Determination of cut-flower use potential of Erzurum city and solution proposals

Summary | Abstract | Full Text |

Emine TURGUT Nermin DEVELİ Serap USTAOĞLU TIRIL  
Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Probiyotiklerin Kullanımı Ss, 13-18
The Use of Probiotic in Aquaculture

Summary | Abstract | Full Text |

Gülçin ALTINTAŞ Yaşar AKÇAY  
Tokat İli Erbaa Ovasındaki Tarım İşletmelerinin Optimum Üretim Planlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Ss, 19-31
A Research on the Determination of the Optimal Production Plans of the Farms in the Plain of Erbaa-Tokat Province

Summary | Abstract | Full Text |

Gülçin ALTINTAŞ Yaşar AKÇAY  
Tokat İli Erbaa Ovasında Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi ve İşletmelerin Başarısını Etkileyen Faktörlerin Ortaya Konulması Ss, 33-42
A Research on the Determination of and Economic Analysis of the Farms in the Plain of Erbaa-Tokat Province

Summary | Abstract | Full Text |

Metin CAN Kemal ESENGÜN  
Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programlarının Türkiye’nin Kırsal Kalkınması Açısından İncelenmesi: SAPARD ve IPARD Örneği Ss, 43-56
Examination of European Union Rural Development Programs in view of Rural Development of Turkey: SAPARD and IPARD Examples

Summary | Abstract | Full Text |

Baş editör Hakan POLATÇI Erdal BAYRAM  
Kombine Ekim Makinasında Farklı Ekim Normları ve İlerleme Hızlarının Buğday ve Fiğ Tohumlarının Sıra Üzeri ve Sıralar Arası Tohum Dağılım Düzgünlüğüne Etkileri Ss, 57-65
The Effects of the Different Seeding Rate and Forward Speed on Longitudinal and Latitudinal Distribution of Wheat and Common Vetch Seeds in a Combine Grain Seed Drill

Summary | Abstract | Full Text |

Tekin ÖZTEKİN Selma ÖZTEKİN  
Hacim Ağırlığı ve Drenaj Sisteminin İnfiltrasyona Etkileri Ss, 67-75
Effects of Bulk Density and Drainage System on Infiltration

Summary | Abstract | Full Text |

Tekin ÖZTEKİN Bilal CEMEK Larry C. BROWN  
Katmanlı Toprakların Hidrolik Özellikleri için Pedotransfer Eşitlikler Ss, 77-86
Pedotransfer Functions for the Hydraulic Properties of Layered Soils

Summary | Abstract | Full Text |

Oral DÜZDEMİR Cevdet AKDAĞ Yusuf YANAR  
Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin Farklı Çevrelerde Antraknoz (Ascochyta rabiei)’a Dayanımları ve Tane Verimleri Üzerine Bir Araştırma Ss, 87-97
A Research on Yield and Antrachnose (Ascochyta rabiei) Reaction of Some Chickpea (Cicer arietinum L.) Cultivars Under Different Environmental Conditions

Summary | Abstract | Full Text |

Yurdagül ŞİMŞEK ERŞAHİN  
Vermikompost Ürünlerinin Eldesi ve Tarımsal Üretimde Kullanım Alternatifleri Ss, 99-107
Acquiring Vermicompost Products and Their Application Alternatives through Agricultural Production

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri