English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2007-1 NumberEditor
Prof.Dr. Kemal ESENGÜN

Assistant Editor
S. GÖKMEN G. ERGÜNEŞ Z. YILDIRIM M. SEZER

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası  2007

 | Cover  | Table of contents  | EditorialYemliha EDİZER Tuba BEKAR  
Tokat Merkez İlçede Yetiştirilen Bazı Yerel Elma (Malus communis L.) Çeşitlerinin Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Ss, 1-8
Determination Phenological and Pomological Characteristics of Some Local Apple (Malus communis L.) Cultivars Grown in Tokat Province

Summary | Abstract | Full Text |

M. Engin KOCADAĞİSTAN M. Ilgar KIRZIOĞLU Beyhan KOCADAĞİSTAN  
Kum Ocağı İşletmesinin Yeniden Doğaya Kazandırılması; Esendere Kum Ocağı Örneği Ss, 9-18
Regain to the Nature of the Sand Quarry; The Sample of Esendere Sand Quarry

Summary | Abstract | Full Text |

Baş editör Alper MUTLU  
Antepfıstığı (Pistacia vera L.) Kabuklu ve İç Meyvesinin Bazı Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi Ss, 19-25
Determination of some physical properties of pistacia( Pistacia vera L.) nut and its kernel

Summary | Abstract | Full Text |

Oral DÜZDEMİR Cevdet AKDAĞ  
Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin Genotip x Çevre İnteraksiyonlarının Belirlenmesi Ss, 27-34
Determination of Genotype by Environment Interactions of some Chickpea (Cicer arietinum L.) Varieties

Summary | Abstract | Full Text |

Ahmet YULAFÇI  
Samsun İli Tarım İşletmelerinin Sermaye Yapısı Ss, 35-41
Capital Structure of Farms in Samsun Province of Turkey

Summary | Abstract | Full Text |

Orhan GÜNDÜZ Kemal ESENGÜN  
Gümrük Birliğinin Türkiye’nin Avrupa Birliği (15) İle Dış Ticareti Üzerine Etkileri Ss, 43-49
The Impact of Custom Union on the Foreign Trade of Between Turkey and EU (15)

Summary | Abstract | Full Text |

Orhan GÜNDÜZ Kemal ESENGÜN  
Tokat İli Merkez İlçede Domates Yetiştiren İşletmelerin Risk Davranışına Göre Sosyo-Ekonomik Analizi Ss, 51-62
Socio-economic Analysis of Tomatoes Farms According to Risk Attitude in the Central District of Tokat Province

Summary | Abstract | Full Text |

Orhan GÜNDÜZ Kemal ESENGÜN  
Tokat İli Merkez İlçede Domates Yetiştiren İşletmelerde Riskli Koşullarda İşletme Organizasyonun Belirlenmesi: Gerçek Sapmaların Minimizasyonu Uygulaması Ss, 63-72
Estimation of Farm Planning Under Risk In The Tomatoes Farms of Central District of Tokat Province: An Application of Minimization of the Absolute Deviation

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri