English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2006-2 NumberEditor
Prof.Dr. Kemal ESENGÜN

Assistant Editor
S. GÖKMEN G. ERGÜNEŞ Z. YILDIRIM M. SEZER

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası  2006

 | Cover  | Table of contents  | EditorialÜmran ENSOY Burçin COŞAR  
Yüksek Basınç Uygulamalarının Et ve Et Ürünlerinin Duyusal, Fiziksel ve Biyokimyasal Özellikleri Üzerine Etkileri Ss, 1-7
The Effects of High Pressure Processing on the Sensorial, Physical and Biochemical Properties of Meat and Meat Products

Summary | Abstract | Full Text |

Yahya BULUT Tendü Hilal GÖKTUĞ  
Sağlık Bulma Yönünde Çevresel Bir Etken Olarak İyileştirme Bahçeleri Ss, 9-15
Healing Gardens as an Environmental Factor to be Fit

Summary | Abstract | Full Text |

Gülistan ERDAL  
Tarımsal Ürünlerde Üretim – Fiyat İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi (Domates Örneği) Ss, 17-24
The Analysis of the Relation between Production and Price in Agricultural Products with Koyck Model (Tomato Case)

Summary | Abstract | Full Text |

Murat SAYILI  
Kuş Gribinin Tüketicilerin Tavuk Eti Tüketim Alışkanlıklarına Etkisi (Tokat İli Örneği) Ss, 25-31
The Effects of Bird Flue on Consumers’ Broiler Consumption Habits (Tokat Province Sample)

Summary | Abstract | Full Text |

Ziya Gökalp GÖKTOLGA Sibel Gülse BAL Kemal ESENGÜN  
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Ziraat Fakültelerindeki Eğitim Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi Ss, 33-38
Examination of Opinions of Students in Faculty of Agriculture of Gaziosmanpasa University about Education in Agricultural Faculties

Summary | Abstract | Full Text |

Ziya Gökalp GÖKTOLGA Bilge GÖZENER Osman KARKACIER  
Şeftali Üretiminde Enerji Kullanımı: Tokat İli Örneği Ss, 39-44
Energy Use in Peach Production: Case of Tokat Province

Summary | Abstract | Full Text |

Abdullah KASAP Engin ÖZGÖZ  
Tokat İlinin Tarımsal Mekanizasyon Durumu ve Farklı Toprak İşleme Sistemlerinin Uygulanabilirliliği Ss, 45-51
Applicability of Different Tillage Systems and Agricultural Mechanization Level in Tokat Province

Summary | Abstract | Full Text |

Fatih M. KIZILOĞLU Mustafa OKUROĞLU İbrahim ÖRÜNG  
Kırsal Yerleşimler ve Doğal Afetler Ss, 53-58
Rural Settlements and Natural Disasters

Summary | Abstract | Full Text |

Hikmet GÜNAL  
Ardışık İki Topografya’da Yer Alan Toprakların Oluşumları ve Sınıflamaları Ss, 59-68
Pedogenesis and Classification of Soils Located on Two Consecutive Topographies

Summary | Abstract | Full Text |

Murat ÇİMEN Mahfuz ELMASTAŞ  
Koyunlarda Farklı Laktasyon Başı Canlı Ağırlıklarının Süt Verimleri ve Kompozisyonları ile Kuzu Canlı Ağırlıklarına Etkisi Ss, 69-72
The Effect of Different Initial Live Weights in Sheep on Milk Yields, Milk Compositions and Live Weights of Lambs

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri