English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2005-2 NumberEditor
Prof.Dr. Kemal ESENGÜN

Assistant Editor
S. GÖKMEN G. ERGÜNEŞ Z. YILDIRIM M. SEZER

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası  2005

 | Cover  | Table of contents  | EditorialCan CELEP  
Tokat Şartlarında Yaz Periyodunda Aşılı Ceviz Fidanı Yetiştiriciliği İçin En Uygun Aşı Yöntemi ve Aşılama Zamanın Belirlenmesi Ss, 1-5
Research on Determination of Best Grafting Method and Best Graftage Time for Raising Grafted Young Walnut Trees During Summer Period in Tokat City Center

Summary | Abstract | Full Text |

Çetin ÇEKİÇ Yemliha EDİZER Mehmet GÜNEŞ  
Açıkta ve Isıtmasız Örtüaltı Koşullarında Muir ve Tudla Yediveren Çilek Çeşitlerinin Erken ve Geç Turfanda Dönemindeki Verimleri Ss, 7-11
Early and Late Season Yields of Two Everbearing Strawberry Cultivars, Muir and Tudla, in Normal Ecology and in Non-heated Greenhouse Conditions

Summary | Abstract | Full Text |

Faruk AKYAZI Osman ECEVİT  
Samsun İli Fındık Bahçelerinde Bulunan Zararlı ve Yararlı Akarların Populasyon Dalgalanmalarının Belirlenmesi Ss, 13-18
Determination of Population Fluctuations of Harmful and Beneficial Mites in Hazelnut Orchards of Samsun Province

Summary | Abstract | Full Text |

Yusuf YANAR Güngör YILMAZ Şinasi COŞKUN İbrahim ÇEŞMELİ  
Patates Çeşitlerinin Rhizoctonia solani Kühn’nin Neden Olduğu Siyah Kabukluluk Hastalığına Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi Ss, 19-22
Evaluation of Potato Cultivars for Resistance to Black Scurf Caused by Rhizoctonia solani Kühn

Summary | Abstract | Full Text |

Hilal İŞLEROĞLU Zeliha YILDIRIM Metin YILDIRIM  
Fonksiyonel Bir Gıda Olarak Keten Tohumu Ss, 23-30
Flaxseed As A Functional Food

Summary | Abstract | Full Text |

Faruk ADIGÜZEL Metin AKAY  
Tokat İlinde Gökkuşağı Alabalık İşletmelerinin Ekonomik Analizi Ss, 31-40
Economic Analysis of Rainbow Trout Farms in Tokat Province

Summary | Abstract | Full Text |

H. Sibel Gülse BAL Osman KARKACIER  
Orta Karadeniz Bölgesinde Üreticilerinin Ayçiçeği Yetiştiriciliğine Bakışları Ss, 41-50
Viewpoint of Producers to Sunflower Farming in Mid-Blacksea Region

Summary | Abstract | Full Text |

Kadri YÜREKLİ  
L-Moment Yöntemi ile Amasya İlindeki Aylık Yağmurların Bölgesel Analizi Ss, 51-56
Regional Analysis of Monthly Rainfalls over Amasya Province via L-Moments Method

Summary | Abstract | Full Text |

Sedat KARAMAN  
Tokat Yöresinde Hayvan Barınaklarından Kaynaklanan Çevre Kirliliği ve Çözüm Olanakları Ss, 57-65
Environmental Pollutions Caused by Animal Barns in Tokat Province and Solution Possibilities

Summary | Abstract | Full Text |

Sedat KARAMAN Gazanfer ERGÜNEŞ Sefa TARHAN  
Tokat Yöresindeki Kafes Sistemli Kümeslerin Yapısal ve Çevre Koşulları Yönünden Durumu ve Geliştirilme Olanakları Ss, 67-76
The Status and Development Possibilities of Structural and Environmental Conditions of Caged Houses in Tokat Area

Summary | Abstract | Full Text |

İsa TELCİ  
Reyhan (Ocimum basilicum L.) Genotiplerinde Uygun Biçim Yüksekliklerinin Belirlenmesi Ss, 77-83
Determination of suitable harvesting height in basil (Ocimum basilicum L.) genotypes

Summary | Abstract | Full Text |

Zeki MUT Nevzat AYDIN Hasan ÖZCAN H.Orhan BAYRAMOĞLU  
Orta Karadeniz Bölgesinde Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Genotiplerinin Verim ve Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Ss, 85-93
Determination of Yield and some Quality Traits of Bread Wheat (Triticum Aestivum L.) Genotypes in the Middle Black Sea Region

Summary | Abstract | Full Text |

İrfan OĞUZ Alper DURAK Tekin SUSAM Hikmet GÜLEÇ  
Uğrak Havzası Arazisinin Toprak Etüd, Haritalama ve Sınıflandırılması Ss, 95-103
Soil Survey, Mapping and Classification of the Uğrak Basin Soils

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri