English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2005-1 NumberEditor
Prof.Dr. Kemal ESENGÜN

Assistant Editor
S. GÖKMEN G. ERGÜNEŞ Z. YILDIRIM M.SEZER

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası  2005

 | Cover  | Table of contents  | EditorialHayati KAR Ahmet BALKAYA Aydın APAYDIN  
Samsun Ekolojik Koşullarında İlk Turfanda Taze Fasulye Yetiştiriciliğinde Bazı Çeşitlerin Performanslarının Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma Ss, 1-7
A research on the Performance of Some Green Bean Cultivars in Unheated Glasshouse During Early Spring Season in Samsun Ecological Conditions

Summary | Abstract | Full Text |

Kibar AK Meryem UYSAL Celal TUNCER  
Giresun, Ordu ve Samsun İllerinde Fındık Bahçelerinde Zarar Yapan Yazıcıböceklerin (Coleoptera: Scolytidae) Zarar Seviyeleri Ss, 9-14
The Injury Level of Bark Beetles (Coleoptera:Scolytidae) in Hazelnut Orchards in Giresun, Ordu and Samsun Provinces of Turkey

Summary | Abstract | Full Text |

Yusuf YANAR  
Tokat İklim Koşullarında Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) De Bary‘un Sclerotium Canlılığı Üzerine Solarizasyonun Etkisi Ss, 15-19
Effects of Soil Solarization on Sclerotia Viability of Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) De Bary Under Tokat Climatical Conditions

Summary | Abstract | Full Text |

Oğuz PARLAKAY Kemal ESENGÜN  
Tokat İli Merkez İlçede Arıcılık Faaliyetinin Ekonomik Analizi ve İşletmecilik Sorunları Ss, 21-30
Economic Analysis and Managerial Problems of Beekeeping in Central District of Tokat Province

Summary | Abstract | Full Text |

Mustafa ÇETİN Engin ÖZGÖZ Recai GÜRHAN  
İkinci Ürün Yetiştiriciliğinde Farklı Toprak İşleme Sistemlerinin Toprağın Bazı Fiziko-mekanik Özelliklerine Etkisi Ss, 31-36
The Effect of Different Tillage Systems on Some Physico-mechanical Properties of the Soil at Second Crop Production

Summary | Abstract | Full Text |

Kadri YÜREKLİ  
L-Moment Yaklaşımı ile Maksimum Günlük Yağmurların Bölgesel Frekans Analizi Ss, 37-44
Regional Frequency Analysis of Maximum Daily Rainfalls Based on L-Moment Approach

Summary | Abstract | Full Text |

Kadri YÜREKLİ Osman ÇEVİK  
Bağımlı Meteorolojik Zaman Serilerinde Durağanlığın Birim Kök Yaklaşımı ile Belirlenmesi: Tokat Örneği Ss, 45-53
Detection of Whether The Autocorrelated Meteorological Time Series Have Stationarity by Using Unit Root Approach: The Case of Tokat

Summary | Abstract | Full Text |

Çetin KARADEMİR Emine KARADEMİR İlhan DORAN Ahmet ALTIKAT  
Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Farklı Azot ve Fosfor Uygulamalarının Pamukta Verim ve Lif Teknolojik Özelliklere Etkisi Ss, 55-61
The Effects of Different Nitrogen and Phosphorus Applications on Yield and Fibre Technological Properties of Cotton in Diyarbakır Ecological Conditions

Summary | Abstract | Full Text |

Ahmet YILDIRIM Mehmet Ali SAKİN Sabri GÖKMEN  
Tokat Kazova Koşullarında Bazı Ekmeklik Buğday Çeşit ve Hatlarının Verim ve Verim Unsurları Yönünden Değerlendirilmesi Ss, 63-72
Evaluation of Some Common Bread Wheat Cultivars Advanced and Breeding Lines for Yield and Yield Components

Summary | Abstract | Full Text |

Ahmet YULAFÇI Mustafa PUL  
Samsun İlinde Kaba Yem Üretimini Sınırlayan Problemlerin Belirlenmesi Ss, 73-81
Determining of the Problems Limiting Roughage Production in Samsun

Summary | Abstract | Full Text |

Levent BAŞAYİĞİT Ural DİNÇ  
Toprak Taksonomisine Göre Toprak İklim Rejimleri ve Türkiye Toprakları İçin Örnekler Ss, 83-91
Soil Climate Regimes According to Soil Taxonomy and Presentation of Turkey Soils

Summary | Abstract | Full Text |

Musa YAVUZ  
Deterjan Lif Sistemi Ss, 93-96
Detergent Fiber System

Summary | Abstract | Full Text |

Musa YAVUZ  
Bazı Ruminant Yemlerinin Nispi Yem Değeri ve İn vitro Sindirim Değerlerinin Belirlenmesi Ss, 97-101
Determination of Some Ruminant Feeds’ Relative Feed Value and In vitro Digestion Values

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri