English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2004-2 NumberEditor
Prof.Dr. Kemal ESENGÜN

Assistant Editor
S. GÖKMEN G. ERGÜNEŞ Z. YILDIRIM M. SEZER

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası  2004

 | Cover  | Table of contents  | EditorialSeher YILDIZ MADAKBAŞ Hayati KAR Beyhan KÜÇÜKOMUZLU  
Çarşamba Ovası’nda Bazı Bodur Taze Fasulye Çeşitlerinin Verimliliklerinin Belirlenmesi Ss, 1-6
Adaptation of Dwarfing Fresh Bean Varieties on Çarşamba Plain

Summary | Abstract | Full Text |

Halit ÇAM Turgut ATAY  
Tokat İlinde Bazı Yabancı Otlar Üzerinde Beslenen Yaprak Böcekleri (Coleoptera, Chrysomelidae) Ss, 7-14
The Leaf-Beetles (Coleoptera, Chrysomelidae) Feed On Some Weeds In Tokat Province

Summary | Abstract | Full Text |

Özlem AKPINAR Haejung AN  
E. coli Tarafından Sentezlenen Recombinant Soyacystatinin Karakterizasyonu Ss, 15-22
Characterization of Recombinant Soyacystatin Expressed in E.coli

Summary | Abstract | Full Text |

Halil KIZILASLAN  
Dünya’da ve Türkiye’de Buğday Üretimi ve Uygulanan Politikaların Karşılaştırılması Ss, 23-38
Wheat Production and Comparison of Applied Policies in Turkey and in the World

Summary | Abstract | Full Text |

Meral UZUNÖZ Yaşar AKÇAY Kemal ESENGÜN  
Türkiye’de Süt Üretiminde İç Ticaret Hadleri ve Risk Analizleri Ss, 39-48
Internal Terms of Trade for Milk Production in Turkey and Risk Analyses

Summary | Abstract | Full Text |

Aytekin DENİZ Gazanfer ERGÜNEŞ  
Bitki Gelişimi ve Enerji Ekonomisi Açısından Fotoperiyodik Aydınlatma Yöntemlerinin Karşılaştırılması Ss, 56-62
Comparison of The Photoperiodic Lighting Methods in Plant Growth and Energy

Summary | Abstract | Full Text |

Baş editör Hilal DEMİRTOLA  
Ülkemizin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Coğrafik Bölgeler Bazında Değerlendirilmesi Ss, 63-70
The Evaluation of the Agricultural Mechanization Level of Turkey According to the Geographical Regions

Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet YILMAZ Oğuz TEKELİOĞLU Saadettin YILDIRIM Mustafa ÇETİN  
Titreşimin Fiziksel Prensipleri ve Ölçme Teknikleri Ss, 71-79
Physical Principles of Vibration and Measurement Techniques

Summary | Abstract | Full Text |

Sedat KARAMAN Ahmet KURUNÇ  
Seraların Jeotermal Enerji ile Isıtılmasında Ortaya Çıkabilecek Çevresel Etkiler Ss, 80-85
Environmental Effects of Geothermal Energy Used for Greenhouse Heating

Summary | Abstract | Full Text |

Fahri SÖNMEZ A.Safi KIRAL  
Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin (T.durum Desf.) Erbaa Şartlarında Adaptasyonlarının İncelenmesi Ss, 86-93
Investigation of Adaptation of Some Durum Wheat Cultivars (T.durum Desf.) in Erbaa Conditions

Summary | Abstract | Full Text |

Nejdet KANDEMİR  
Tokat-Kazova Şartlarına Uygun Maltlık Arpa Çeşitlerinin Belirlenmesi Ss, 94-100
Determination of Malting Barley Cultivars Suitable for Tokat-Kazova Conditions

Summary | Abstract | Full Text |

Mustafa USUL İlhami BAYRAMİN Orhan DENGİZ Yusuf YİĞİNİ  
Gediz Havzası Salihli Sağ Sahil Sulama Birliği Alanlarının Temel Toprak Sorunları Ss, 101-110
Basic Soil Problems of Irrigation Association’s Areas in Right Coast of Gediz Basin-Salihli

Summary | Abstract | Full Text |

Orhan DENGİZ Oğuz BAŞKAN  
Eşmekaya Organik Topraklarının Fiziksel, Kimyasal, Morfolojik Özellikleri ve Sınıflandırılması Ss, 111-118
Phsical, Chemical, Morphological Properties and Classification of Eşmekaya Organic Soils

Summary | Abstract | Full Text |

Şenay SARICA Kürşad KILINÇ  
Kanatlı Hayvan Beslemede Genetik Yapısı Değiştirilmiş Yem Maddelerinin Kullanımı Ss, 119-125
Use of Genetically Modified Feedstuffs in Poultry Nutrition

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri