English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2004-1 NumberEditor
Prof.Dr. Kemal ESENGÜN

Assistant Editor
G.ERGÜNEŞ, S.GÖKMEN, Z.YILDIRIM, M.SEZER

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası  2004

 | Cover  | Table of contents  | EditorialFerit ÇOBANOĞLU Berrin ŞAHİN Hilmi KOCATAŞ Mesut ÖZEN  
Tüplü İncir Fidanı Üretiminde Verimlilik ve Kalite Parametreleri Ss, 1-8
Productivity and Quality Parameters on Fig Young Plant in Tube

Summary | Abstract | Full Text |

Ayhan GÖKÇE  
Dört Farklı Tahılda Beslenen Bağdat Ss, 9-18
Interspecific Competition Between Granary Weevil

Summary | Abstract | Full Text |

Özlem AKPINAR  
Rekombinant Soyasistatinin Saflaştırılması ve Papaine ve Balık Proteazlanna Karşı inhibitor Aktivitesinin Saptanması Ss, 19-26
Purification and Determination of Inhibitory Activity of Recombinant Soyacystatin Against Papain and Fish Protease

Summary | Abstract | Full Text |

Özlem AKPINAR Michael H. PENNER  
Gıda Amaçlı Sellooligosakkaritlerin Hazırlanması ve Saflaştırılması 1 Ss, 27-32
Preparation and Separation of Food Grade Cellooligosaccharides

Summary | Abstract | Full Text |

Orhan GÜNDÜZ Kemal ESENGÜN  
Türkiye Yemeklik Tane Baklagiller Üretiminde Verim ve Fiyat Riski Ss, 33-41
Yield and Price Risk in the Production of Bean, Chickpea and Lentil, Turkey

Summary | Abstract | Full Text |

Halil KIRNAK Cengiz KAYA  
Harran Ovası Koşullarında Buharlaşma Kabından Faydalanılarak Damla Sulama Sistemiyle Sulanan Domates Bitkisinde Sulama Programının Belirlenmesi Ss, 43-50
Determination of Irrigation Scheduling of Drip Irrigated Tomato Using Pan- Evaporation in Harran Plain

Summary | Abstract | Full Text |

Tekin SUSAM  
Basınç Dengeleyicili Bir Damlatıcının Genel Özellikleri ile Basınç Dengeleyicili Damlatıcıların Geleneksel Damlatıcılara göre Avantaj ve Dezavantajları Ss, 51-56
General Properties of a Self-Regulated Dripper with Advantages and Disadvantages of Self-Regulated Drippers with respect to Conventional Drippers

Summary | Abstract | Full Text |

İsmail SEZER Zeki MUT  
Samsun İlinde Çeltik Tarımının Durumu ve Üretimi Artırmak İçin Öneriler Ss, 57-66
The Situation of Paddy Agriculture And Recommendations in Order To Increase Rice Production in Samsun Province

Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet Ali SAKİN Ahmet YILDIRIM Sabri GÖKMEN  
Makarnalık buğday (Triticum turgidum ssp.durum Desf.) Islahında Başakta Tane Sayısının Seçim Kriteri Olarak Kullanılması Ss, 67-71
The Use of Number of Kernels per Spike as Selection Criteria in Durum Wheat (Triticum turgidum ssp.durum Desf.) Breeding

Summary | Abstract | Full Text |

Ahmet GÜLER Servet ARSLAN  
Balarısı (Apis mellifera L.)’nda Suni Oğulların Farklı Yaşlardaki Performanslarının Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar Ss, 73-80
Determining of The Performances in Different Ages of Artificial Swarms in Honey Bee

Summary | Abstract | Full Text |

Murat ÇİMEN Musa KARAALP  
Yapağı Ağırlığı ile Bazı Azotlu Kan Bileşikleri Arasındaki İlişkiler Ss, 81-83
The Relationships Between FleeceWeight and Some Blood Nitrogenous Components

Summary | Abstract | Full Text |

Servet ARSLAN Ahmet GÜLER Halit ÇAM  
Farklı Bal Arısı (Apis melliferaL.) Genotiplerinin Tokat Koşullarında Kışlama Yetenekleri ve Petekli Bal Verimlerinin Belirlenmesi Ss, 85-90
Determining of the Wintering Ability and Honey Production of Different Honey Bees Genotypes in Tokat Conditions

Summary | Abstract | Full Text |

Şenay SARICA Zafer ULUTAŞ Aziz ŞAHİN  
Türkiye Hayvancılığının Mevcut Durumu Ss, 91-98
Animal Production in Turkey

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri