English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2003-2 NumberEditor
Prof.Dr. Kemal ESENGÜN

Assistant Editor
G.ERGÜNEŞ, S.GÖKMEN, Z.YILDIRIM, M.SEZER

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası  2003

 | Cover  | Table of contents  | EditorialNarin ALTINIŞIK İzzet Kadıoğlu  
Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanı’nda Yeşil Alan ve Yeşil Alan Dışındaki Yabancı Otlar ve Mücadele Yöntemleri Üzerine Araştırmalar Ss, 1-8
Study on the Determination of Weed Species and Their Control Measures in the Turfgrass Areas of Sabiha Gökçen

Summary | Abstract | Full Text |

Ayşin BİLGİLİ İzzet KADIOĞLU  
Tokat ve Yöresinde Patateste (,Solanım tuberosumL.) Bulunan Yabancı Ot Türleri, Yaygınlık ve Yoğunluklarının Belirlenmesi Ss, 9-15
Determination of Weed Flora, Ditribution and Density of Weed Species Occuring in Potato Fields in Tokat Province

Summary | Abstract | Full Text |

Ayşin BİLGİLİ İzzet KADIOĞLU  
Patateste (Solanımı tuberosumL.) Farklı Dönemlerde Yabancı Otların Yok Edilmesinin Verime ve Verim Unsurlarına Olan Etkileri İle Kritik Periyodun Belirlenmesi Ss, 17-24
The Effects of Terminating Weeds in Different Periods on Potato Production and Production Aspects and Determining of Critical Period for Contro

Summary | Abstract | Full Text |

Ali BATU  
Domatesin Yarıçap Duvarı ve Hücresel Boşluğunun Meyve Sertliği Ölçüm Doğruluğu Üzerine Etkileri Ss, 25-30
Effects of the Number of Radial Wall and Locular Cavity on the Accuracy of Measurement of Tomato Firmness

Summary | Abstract | Full Text |

Abdulvahit SAVASLAN Özlem AKPINAR  
Gıda Lezzet Araştırmalarında Terminoloji ve Analitik Yaklaşımlar Ss, 31-36
Terminology and Analytical Approaches in Food Flavor Research

Summary | Abstract | Full Text |

Özlem AKPINAR Abdulvahit SAYASLAN  
Olestra Ss, 37-42
Olestra

Summary | Abstract | Full Text |

Emine TURGUT Şenol AKIN  
Gyrodactylidae ve Dacylogyridae (Monogeneanlar) ve Bunların Akuakültürdeki Önemi Ss, 43-48
A Review on Gyrodactylidae and Dactylogyridae (Monogeneans) and Their Importance in Aquaculture

Summary | Abstract | Full Text |

Şenol AKIN Emine TURGUT  
Av-Avcı Etkileşimine Akvatik Vejetasyonun Etkileri Üzerine Bir Derleme Ss, 49-53
A Review Paper on the Effects of Aquatic Vegetation on Predator-Prey Interactions

Summary | Abstract | Full Text |

Aydın BAŞARIR  
Üretici Amaçlarını Belirlemede Kullanılan Metotların Bir Karşılaştırması Ss, 55-60
A Comparison of the Methods Used to Elicit Producers’ Goals

Summary | Abstract | Full Text |

Aydın BAŞARIR  
Pazarı Olmayan Varlıklara Yönelik Bir Kıymetlendirme Metodu: Ödeme İsteği Ss, 61-68
A Non-Market Valuation Method: Contingent Valuation (Willingness-to-Pay)

Summary | Abstract | Full Text |

Mustafa DOĞANER Fatma YÜKSEL  
Pazarlamada Toplam Kalite Yönetimi Ss, 69-80
Total Quality Management in Marketing

Summary | Abstract | Full Text |

Nuray KIZILASLAN  
Kırdan Kente Göç Eğilimi: Tokat İli Erbaa İlçesi Örneği Ss, 81-87
The Migration Tendency from Rural to Urban Areas: An Example of Tokat Province, Erbaa District

Summary | Abstract | Full Text |

Rüştü YAYAR Osman KARKACIER  
Tarım Sektörü Dış Ticaret Serileri İçin Model Belirleme ve Gelecek Tahmini (Box-Jenkins Tahmin Yöntemi) Ss, 89-108
To Determine the Model and Estimate of Future for Foreign Trade Series of Agricultural Sector (The Forecast Method of Box-Jenkins)

Summary | Abstract | Full Text |

Erdal TÜRKMEN Gazanfer ERGÜNEŞ  
Değişik Toprak İşleme Yöntemlerinin Toprağın Bazı Fiziksel Özelliklerine Etkisi Ss, 109-113
The Effect of Different Soil Tillage Methods on some Physical Properties of the Soil

Summary | Abstract | Full Text |

Ahmet ÖZ Halil KAPAR Ali ÜSTÜN  
Türkiye’de Üretimi Yapılan Bazı Mısır Çeşitlerinin Discriminant ve Cluster Analizleri İle Farklılıklarının Belirlenmesi Ss, 115-121
Determination of Differences Among Some Corn Cultivars Grown in Turkey by Discriminant and Cluster Analysis

Summary | Abstract | Full Text |

Ahmet ÖZ M. Emin TUĞAY  
Mısırda {Zea mays indentata Sturt) Kendileme Generasyonlarında Bazı Bitkisel Özelliklerdeki Değişim Ss, 123-132
Variation on Some Agronomic Characters in Selflng Generations in Corn (Zea mays indentata Sturt)

Summary | Abstract | Full Text |

Ali ÜSTÜN Ali GÜLÜMSER  
Orta Karadeniz Bölgesinde Nohut İçin Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi Ss, 133-143
Determination of Optimum Sowing Time for Chickpeas in the Central Blacksea Region

Summary | Abstract | Full Text |

Mahmut YÜKSEL  
Çankırı Eldivan Ofiyolit Kompleksi Üzerinde Oluşmuş Toprakların Fiziksel, Kimyasal ve Mineralojik Özellikleri Ss, 145-152
Physical, Chemical and Mineralogical Properties of Soils Formed on the Çankırı-Eldivan Ofıolit Complex

Summary | Abstract | Full Text |

Mahmut YÜKSEL  
Küçük Elmalı Havzası Temel Toprak Özellikleri ve Erozyona Duyarlılık Durumları Ss, 153-160
Basic Soil Properties and Soil Erodibility of Küçük Elmalı Basin

Summary | Abstract | Full Text |

Rasim KOÇYİĞİT  
Toprak Yönetim Sistemlerinin Toprak Karbon Dinamiği Üzerine Etkileri Ss, 161-165
The Effects of Soil Management Systems on Soil Carbon Dynamics

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri