English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2003-1 NumberEditor
Prof.Dr. Cevdet AKDAĞ

Assistant Editor
Z.ULUTAŞ, Y.EDİZER

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası  2003

 | Cover  | Table of contents  | EditorialH.Çağlar KAYMAK Ali ECE  
Değişik Sebzelerle Yapılan Karışık Dikimlerin Biberde (Capsicıtm anmmm L.) Verim ve Kaliteye Etkisi Ss, 1-5
The Efffect of Intercropping With Different Vegetables ©n Yield and Quality ttf Pepper (Capsicum anmmm L.)

Summary | Abstract | Full Text |

İzzet KADIOĞLU  
Tokat İlinde Üreticilerin Zirai Mücedele Etkinlikleri Üzerinde Bir Araştırma Ss, 7-15
Study on the Pest Management Practices of the Farmers in Tokat Province

Summary | Abstract | Full Text |

Cihat SİPAHİ Halil KIZILASLAN  
Tokat İli Artova İlçesinde Kimyasal Gübrelerin Tedarik ve Kullanımı Üzerine Bir Araştırma Ss, 17-25
The Study of Acquire and Apply Chemical Fertilizer on Artova Area of Tokat Province

Summary | Abstract | Full Text |

Gülistan ERDAL A. Zafer GÜRLER  
Türkiye'de Enflasyonun Tarım Sektörü Üzerine Etkileri (1983-1998) Ss, 27-39
The Effects of Inflation on Agriculture Sector in Turkey (1983-1998)

Summary | Abstract | Full Text |

Halil KIZILASLAN Senem AKTAŞ  
Türkiye'de Buğday Destekleme Politikaları ve Uygulamaları Ss, 41-50
Wheat Supporting Policies and Practices in Turkey

Summary | Abstract | Full Text |

Meral UZUNÖZ Adnan ÇİÇEK  
Gelişmişlik Açısından Farklı İki Yöredeki Tarım İşletmelerinin Toplumsal ve Tarımsal Yapısının Üretim Sistemleri ve Tarımsal Gelire Etkileri Üzerine Bir Araştırma (Tokat İli Kazova ve Artova Bölgesi Örneği) Ss, 51-59
A Research on the Effects of Agricultural Income and Farming System of Agricultural and Social Structure of the Farms in the Two Regions Having Different Development Level (A Case Study: Kazova and Artova Regions of Tokat Province)

Summary | Abstract | Full Text |

Orhan GÜNDÜZ Metin AKAY  
Malatya İli Merkez İlçede Kayısı Yetiştiriciliği Yapan Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi, Üretim ve Pazarlama Sorunları Ss, 61-67
Production and Marketing Problems and Economic Analysis of Apricot Farms in The Center County of

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri