English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2001-1 NumberEditor
Prof.Dr. Alper DURAK

Assistant Editor
İ.KADIOĞLU, A.S. KIRAL

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası  2001

 | Cover  | Table of contents  | EditorialYaşar AKÇA Erdal KAYA  
Mahlep Çöğür Anaç Seleksiyonu II. Anaçların Tuz Stresine Dayanıklılıkları Ss, 1-6
A Study on the Selection of Mahalep Seedling Rootstocks II. Salinity Resistance of Seedling Rootstocks

Summary | Abstract | Full Text |

Yaşar AKÇA Erdal Kaya  
Mahlep Çöğür Anaç Seleksiyonu III. Anaçların Kirece Dayanıklılıkları Ss, 7-11
The Selection of Mahaleb Seedling Rootstocks III. Resistance of Seedling Rootstocks to High Soil Lime

Summary | Abstract | Full Text |

Cengiz KAYA David HIGGS  
Yüksek ve Düşük Dozlardaki Çinkonun, Hidroponik Olarak Yetiştirilen Domates Çeşitlerinde Bitki Yaş Ağırlığı, Klorofil İçeriği ile Kalsiyum, Fosfor ve Deıniı* Beslenmesine Etkileri Ss, 13-16
The Effects of High and Low Zinc Doses On Plant Fresh Weight, Chlorophyll Content, and Calcium, Phosphorus and Iron Nutrition in Hydroponically Grown Tomato Cultivars

Summary | Abstract | Full Text |

Osman KARKACIER  
Türkiye’nin Ekonomik Gelişim Sürecinde Tarım Sanayi İlişkilerine Dual Bir Yaklaşım Ss, 17-20
Turkey Relations Dual Approach to Economic Development in the Process of Agriculture Industry

Summary | Abstract | Full Text |

Gökalp GÖKTOLGA Osman KARKACIER  
Tokat İli Erbaa İlçesinde Şeker Pancarı Yetiştiren İşletmelerin Ekonomik Analizi Ss, 21-28
Economic Analysis of Farms Growing Sugarbeet In Erbaa County of Tokat Province

Summary | Abstract | Full Text |

Gülçin KARAASLAN Osman KARKACIER  
Projeye Dayalı Damızlık Kültür Irkı Süt Sığırcılığının Ekonomik Analizi (Tokat-Merkez İlçe) Ss, 29-37
Economic Analysis of Dairy Cattle (Continental Breeds) Under Project in Central County of Tokat Province

Summary | Abstract | Full Text |

Temur KURTASLAN Adnan ÇİÇEK  
Çorum İlinde Yumurta Tavukçuluğu İşletmelerinin Ekonomik Yapısı Ve Yumurta Üretiminin Ekonometrik Analizi Ss, 39-49
The Economic Structure of the Poultry Farms and Econometric Analysis of Production Factors in Çorum Province

Summary | Abstract | Full Text |

Nuray KIZILASLAN Sevilay ALMUS  
Arazi Toplulaştırmasında Çiftçi Eğilimleri (Tokat- Zile Güzelbeyli Örneği) Ss, 51-60
The Farmers’ Inclinatıon to Land Consolidations (A Case Study of Tokat- Zile -Güzelbeyli)

Summary | Abstract | Full Text |

Baş editör  
Tokat Yöresinde Kullanılar Tam ve Yarı Otomatik Patates Dikim Makinalarının Bazı Dikim Parametreleri ve Verime Etkilerinin Belirlenmesi Ss, 61-67
Determination of the Effects on Some Planting Parameters and Yield of Full and Semi Automatic Potato Planters Used in Tokat Province

Summary | Abstract | Full Text |

Engin ÖZGÖZ Ebubekir ALTUNTAŞ  
Koni Taban Alanının Penetrasyon Direncine Etkisi Ss, 69-73
The Effect of Cone Base Area to Penetration Resistance

Summary | Abstract | Full Text |

Uğur BÜYÜKBURÇ Yaşar KARADAĞ  
Farklı Lokasyonlarda Kışlık Olarak Yetiştirilen Fiğ Türlerinin (Vicia pannomca Crantz. ile Vicia villosa Roth.) Biyolojik ve Saman Verimleri ile Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Ss, 75-80
Determination of Biological, Straw Yields and Quality Characteristics of Winter Vetch Cultivars (Vicia pannonica Crantz and Vicia villosa Roth) Grown Under Different Location

Summary | Abstract | Full Text |

Yaşar KARADAĞ Uğur BÜYÜKBURÇ  
Tokat Koşullarında Yetiştirilen Bazı Fiğ Çeşitlerinin Ot ve Tohum Verimi Üzerinde Bir Araştırma Ss, 81-87
A Research On Hay and Seed Yield of Some Vetch Cultivars Under Tokat Conditions

Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet Ali SAKİN Özer SENCAR  
Makarnalık Buğday (Triticum durum Desf.)Çeşitlerinin Mutageıılere Tepkileri Ss, 89-93
The Responses of Durum Whea\ (Tniicum durum Desf.) Cuitivars to Mutagens

Summary | Abstract | Full Text |

Cevdet AKDAĞ Oral DÜZDEMİR  
Türkiye Kuru Fasulye (Phaseolus vulgaris L,) Gen Kaynaklarının Karakterizasyonu: I. Bazı Morfolojik ve Fenolojik Özellikleri Ss, 95-100
Characterization of Dry Bean (Phaseolus vulgaris L, ) Germplasm of Turkey: I.Some Morphological and Phenoiogical Characteristics

Summary | Abstract | Full Text |

Oral DÜZDEMİR Cevdet AKDAĞ  
Türkiye Kuru Fasulye (Phaseolus vulgaris L,) Gen Kaynaklarının Karakterizasyonu: II. Verim ve Diğer Bazı Özellikleri Ss, 101-105
Characterization of Dry Bean {Phaseolus vulgaris L. ) Germplasm of Turkey: II.Yield and Some Other Characteristics

Summary | Abstract | Full Text |

Fahri SÖNMEZ  
Azotun Bazı Mısır Çeşitlerinde Tane Verimi ve Verim Komponentlerine Etkisi Ss, 107-112
The Effects of Nitrogen On Grain Yield and Yield Components In Some Corn Cultivars

Summary | Abstract | Full Text |

Fahri SÖNMEZ Mehmet ÜLKER Vahdettin ÇİFTÇİ  
Farklı Zamanlarda Ekimin Bazı Mısır Çeşitlerinde Hasıl Verimi ve Bunlara İlişkin Karakterlere Etkisi Üzerinde Bir Araştırma Ss, 113-118
A Study on The Effects of Sowing in Different Dates on Green Matter Yield and Some Characteristics of Some Corn Cultivars

Summary | Abstract | Full Text |

Kadri YÜREKLİ Ahmet KURUNÇ  
Tersakan Çayı Havzasında Taşkına Neden Olan Günlük En Büyük Akımların Tekrarlanma Sürelerinin Saptanması Ss, 119-123
Determination of The Recurrence intervals of The Daily Maximum Flows Caused Flood on The Tersakan Stream Watershed

Summary | Abstract | Full Text |

Kenan KILIÇ Alper DURAK  
Kazova ve Niksar Ovasında Yer Alan Yeşil Irmak ve Kelkit Çayı Teras Topraklarının Toprak Gelişim Oranları Ss, 125-132
Rates of Soil Development of Yeşihrmak and Kelkit River Terrace Soils in Kazova and Tokat Basins

Summary | Abstract | Full Text |

Murat ÇİMEN  
Siyah ve Beyaz Yapağılı Gıcık Koyunlarının Yapağı Özelliklerinin Karşılaştırılması Ss, 133-134
The Comparation of the Wool Characteristics of Black and White Gscik Ewes

Summary | Abstract | Full Text |

Murat ÇİMEN Musa KARAALP - Mahfuz ELMASTAŞ  
Farklı Yerli Koyun Irklarına Ait Bazı Kan Parametrelerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Ss, 135-136
A Research on Determination of Some Blood Parameters of Different Native Sheep Breeds

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri