English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2000-1 NumberEditor
Prof.Dr. Alper DURAK

Assistant Editor
İ.KADIOĞLU, A.S. KIRAL

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası  2000

 | Cover  | Table of contents  | EditorialResul GERÇEKCİOĞLU Yakup ÖZKAN  
Potasyum Sülfat Gübresinin Loring Şeftali Çeşidinin Dona Dayanımına Etkisi Üzerine Araştırmalar Ss, 1-5
Investigations on the effect to the frost resistance of Loring peach variety of potassium sulphate fertilizer

Summary | Abstract | Full Text |

Yakup ÖZKAN Resul GERÇEKÇİOĞLU Ö. Faruk NOYAN  
Potasyum Sülfat Gübresinin Bazı Ceviz Çeşitlerinin Dona Dayanımına Etkisi Üzerine Araştırmalar Ss, 7-13
Investigations on the effect to the frost resistance of some walnut varieties of potassium sulphate fertilizer

Summary | Abstract | Full Text |

Necla ÇAĞLARIRMAK Kemal ÜNAL  
Kahve Alkoloidlerinin Belirlenmesi ve Biokimyası Ss, 15-17
Determination Of Coffee Alkoloids And Their Biochemistry

Summary | Abstract | Full Text |

Osman FIRAT Adnan ÇİÇEK  
T.C. Ziraat Bankasının Tarımsal Kredi Uygulamaları ve Tokat ili Merkez İlçedeki İşletmelerin Bu Uygulamalardan Yararlanma Etkinliği Üzerine Bir Araştırma Ss, 19-26
A Research On The Benefit Efficiency in The Application Of The Farms m Central District Of Tokat Province And The Agricultural Credit Application Of The Turkish Republic Agricultural Bank

Summary | Abstract | Full Text |

Şule GELDİ ODACIOĞLU Adnan ÇİÇEK  
Kentte Yaşayan Ailelerin Kırsal Kesimde Sahip Olduğu Varlıklar ve Bunları Değerlendirme Üzerine Bir Araştırma, Tokat ili Örneği Ss, 27-36
Urban immigrants’ Productive Resources Left Behind And The Utilisation Of Such Resources-Tokai Case

Summary | Abstract | Full Text |

Nuray KIZILASLAN Sevilay ALMUS  
Tokat - Zile - Güzelbeyli Beldesinde Uygulanan Arazi Toplulaştırmasında Benimsemeyi Etkileyen Sosyo - Ekonomik Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Ss, 38-49
A Research on The Determination of The Socio-Economic Factors Effecting The Farmers’ Adoption Behaviours to Land Consolidation Applied in Güzelbeyli Town of Zile County of Tokat Province

Summary | Abstract | Full Text |

Yaşar AKÇA Nursel BAYDAROĞLU  
Avrupa Birliği ve Türkiye’de Tarımsal işletme Yapılarındaki Farklılıklar Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 51-61
An Evaluation on The Structural Differences and Agricultural Farm Structure Between Turkey and

Summary | Abstract | Full Text |

Nursel BAYDAROĞLU Yaşar AKÇAY  
Tokat ili Erbaa Ovası Tarım işletmelerinin Ekonomik Analizi ve Planlaması Ss, 63-77
The Economic Analysis And Planning in Erbaa Plain Of Tokat Province

Summary | Abstract | Full Text |

Nazım ŞEKEROĞLU Özbay DEDE Metin DEVECİ Ş. Metin KARA  
Melez Mısır Populasyonlarında Verim Ve Verim Unsurları Arasındaki İlişkilerin Path Analizi ile Belirlenmesi Ss, 79-81
Determining the Relationships Between Grain Yield and Yield Components in Hybrid Maize Populations by Path Analysis

Summary | Abstract | Full Text |

Hüseyin KOÇ  
Bazı Kışlık Kolza (Brassica Napus L. Spp. Oleifera) Çeşitlerinde Azotlu Gübreleme Ss, 83-88
Nitrogen Fertilization Of Some Winter Rape (Brassica Napus L. Oleifera Spp.) Cultivars

Summary | Abstract | Full Text |

Hüseyin KOÇ  
Tıbbi Adaçayı (Salvia OfficinalisL)'nda Azotlu Gübrelemenin Verim ve Kalite Üzerine Etkisi Ss, 89-93
The Effect Of Nitrogen Fertilizations On The Yield And Quality Of Sage (Salvia Officinalis L.)

Summary | Abstract | Full Text |

Fahri SÖNMEZ  
Farklı Ekim Zamanlarının Bazı Mısır Çeşitlerinde Tane Verimi ve Verim Komponentlerine Etkisi Ss, 95-101
The Effects of Different Sowing Times on Grain Yield and Yield Components in Some Corn Cultivars

Summary | Abstract | Full Text |

Fahri SÖNMEZ  
Farklı Ekim Sıklılarının Bazı Mısır Çeşitlerinde Tane Verimi Ve Verim Komponentlerine Etkisi Ss, 103-108
The Effects of Dıffrent Sowing Densities on Grain Yield and Yield Components of Some Corn Cultivars

Summary | Abstract | Full Text |

Fahri SÖNMEZ  
Azotun Bazı Mısır Çeşitlerinde Tane Verimi ve Verim Komponentlerine Etkisi Ss, 109-114
The Effects of Nitrogen on Grain Yield and Yield Components in Some Corn Cultivars

Summary | Abstract | Full Text |

A.Raşit BROHI Selahattin İPTAŞ Harun ASLAN  
Sorgum x Sudanotu Melezinde (Sorghum vulgarePers. x Sorghum sudanense(Piper) Stapf.) Ekim Oranı ve Azot Dozlarının Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi Ss, 115-122
Effect Of Seeding Rate and Nitrogen Fertilizers On Forage Yield and Quality Of Sorghum x Sudangrass Hybrid {Sorghum vulgare Pers. x Sorghum sudanense (Piper) Stapf.)

Summary | Abstract | Full Text |

A.Raşit BROHI Selma ÖZCAN - H. KARAATA - M. DEMİR  
Topraktan ve Yapraktan Çinko Uygulamasının Ekmeklik Buğday Bitkisinin Verimine ve Bazı Besin Maddesi Alımına Etkisi Ss, 123-128
Effect of Soil and Foliage Zinc Sulphate Application on Yield and on some plant nutrient uptake of Bread Wheat Crop Grown on Zinc Defficient Soils

Summary | Abstract | Full Text |

A.Raşit BROHI Selma ÖZCAN Erdinç SAVAŞLI Arif AKTAŞ  
Çeşitli Fosfor Gübrelerinin Ekmeklik Buğday Bitkisinin Verim Ve Bazı Bitki Besin Maddesi Alımına Etkisi Ss, 129-132
Effect of Various Phosphorus Fertilizers on Yield of Wheat Crop

Summary | Abstract | Full Text |

Selma ÖZCAN A.Raşit BROHI  
Çeşitli Yaprak Gübrelerinin Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum cv.) Bitkisinin Gelişme, Kuru Madde Miktarı ve N-P-K İçerikleri Üzerine Etkisi Ss, 133-136
Effect of Various Foliage Fertilizers on Growth, Dry Matter Yield and N,P,K Contents of Wheat Crop

Summary | Abstract | Full Text |

Selma ÖZCAN A.Raşit BROHI  
Çeşitli Yaprak Gübrelerinin Mısır (Zea mays L. ) Bitkisinin Gelişme, Kuru Madde Miktarı ile N,P ve K İçeriği Üzerine Etkisi Ss, 137-140
Effect of Various Foliage Fertilizers on Growth, Dry Matter Yield and N,P and K Contents of Maize Plant

Summary | Abstract | Full Text |

Kadir SALTALI  
Alkali Toprakların iyileştirilmesinde Tütün Tozunun Kullanımı Ss, 141-145
Use Of Tobacco Waste in The Amendment Of Alkaline Soils

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri