English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


1999-1 NumberEditor
Prof.Dr.Abdulreşit BROHİ

Assistant Editor
K.ESENGÜN, A.S.KIRAL

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası  1999

 | Cover  | Table of contents  | EditorialYaşar AKÇA Bayram Murat ASMA  
Üstün Özellikli Kurutmalık Yeni Kayısı Tiplerinin Seleksiyonu Üzerine Bir Araştırma Ss, 1-7
A Study on the Selection of New Dried Apricot Types

Summary | Abstract | Full Text |

Murat SAYILI Kemal ESENGÜN Murathan KAYIM Haşan AKÇA  
Tokat - Merkez İlçede Balık Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Ekonometrik Analizi Ss, 9-28
Econometric Analysis of Factors Affecting Fish Consumption in the Central County of Tokat Province

Summary | Abstract | Full Text |

Gökalp GÖKTOLGA Osman KARKACIER  
FADN (Tarım Muhasebesi Veri Ağı) ve Konunun TÜRKİYE Açısından Değerlendirilmesi Ss, 29-50
FADN (Farm Accountancy Data Network) and the Evaluation of the Subject From Point of View of TURKEY

Summary | Abstract | Full Text |

Nuray KIZILASLAN Cihat SİPAHİ  
Tokat İli Artova İlçesinde Tarımsal Yayım Çalışmaları Ss, 51-69
The Studies of Agricultural Extension Services in Artova County of Tokat Province

Summary | Abstract | Full Text |

Yaşar AKÇA  
Tokat Merkez İlçede Gıda Harcamaları ve Gıda Ürünleri İçin Gelir-Harcama Esneklikleri Tahmini Üzerine Bir Araştırma (Genişletilmiş Doğrusal Harcama Sistemi Uygulaması) Ss, 71-84
A Research on Elasticity Estimation of Income-Expenditure For Food Products and Food Expenditure in Central DistrictI of Tokat Province (An Application of the Extended Linear Expenditure System)

Summary | Abstract | Full Text |

Yaşar AKÇA Metin AKAY Meral UZUNÖZ  
Tokat-Merkez İlçede Yetiştirilen Şeftali, Elma ve Vişnenin Üretim Maliyeti ve Karlılığının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Ss, 85-98
A Research on the Determination of the Cost and Profitability of the Peach, Apple and Sour Cherry Grown in Central District of Tokat Province

Summary | Abstract | Full Text |

Yaşar AKÇA Meral UZUNÖZ  
Meyve Plantasyonlarında Yatırım Analizi (Tokat Merkez İlçe Kapama Şeftali Bahçeleri Örneği) Ss, 99-117
Investment Analysis in the Fruit Plantations (A Case Study of Central District of Tokat Peach Orchards)

Summary | Abstract | Full Text |

Baş editör Mustafa ÇETİN Ö.Faruk TAŞER  
Kombine Ekim Makinasında Farklı Ekim Normları ve İlerleme Hızlarının Sıra Üzeri Tohum Dağılımına Etkileri Ss, 119-129
The Effects of the Different Seeding Rate and Forward Speed on Longitudinal Distribution Seed in a Combine Grain eed Drill

Summary | Abstract | Full Text |

Baş editör Mesut DİLMAÇ  
Tokat Yöresinde İmal Edilen Kanatlı Orak Makinalarının Deneme Sonuçlarının Teknik Yönden Değerlendirilmesi Ss, 131-138
Evaluation of the Experiment Results According to Technical Properties of Rake Reapers Manufactured in Tokat Province

Summary | Abstract | Full Text |

Uğur BÜYÜKBURÇ Yaşar KARADAĞ  
Farklı Fosfor Dozlarının Bazı Fiğ Türlerinde Kök, Gövde ve Nodül Gelişimine Etkisi Üzerine Bir Araştırma Ss, 139-154
Research on the Effects of Different Phosphorus Dozes on Root, Nodule and Plant Growth in Some Vetch Species

Summary | Abstract | Full Text |

Yaşar KARADAĞ Uğur BÜYÜKBURÇ  
Tokat Koşullarında Yetiştirilen Arı Otunun (Phacelia tanacetifoliaBentham) Verim ve Adaptasyonu Üzerinde Bir Araştırma Ss, 155-169
A Research on the Yield and Adaptation of Phacelia (Phacelia tanacetifolia Bentham) Grown in Tokat Conditions

Summary | Abstract | Full Text |

Yaşar KARADAĞ Uğur BÜYÜKBURÇ  
Tokat Ekolojik Şartlarında Çemenin (Trigonella foenum graecum L.) Ot Verimi ve Kalitesi Üzerinde Bir Araştırma Ss, 171-182
A Research on Herbage Yield and Quality of Fenugreek (Trigonella foenum graecum L.) Under Tokat Ecological Conditions

Summary | Abstract | Full Text |

Kadri YÜREKLİ  
Kelkit Çayı Aylık Akımlarının Değişimi Ss, 183-191
Variation of Monthly Flows of Kelkit Stream

Summary | Abstract | Full Text |

Kadir SALTALI Kenan KILIÇ Alper DURAK Mustafa KILIÇ  
Tokat-Kazova Yöresindeki Bazı Drenaj Kanallarında Su Kalitesinin Belirlenmesi Ss, 193-201
Determination of Water Quality in Some Drainage Canals in Tokat - Kazova Region

Summary | Abstract | Full Text |

Kadir SALTALI M.R.DERİCİ  
Tokat- Kazova Yöresi Topraklarının Tuzluluk Durumu ve Tuzların Mevsimsel Hareketi Ss, 203-215
Salinity Status and Seasonal Movement of Salts in Kazova Soils of Tokat

Summary | Abstract | Full Text |

Murat ÇİMEN Mustafa Kemal ÖZSOY  
Kuzu Besisinde Yem Seçiminin Kan Glukoz ve Trigliserid Düzeylerine Etkisi Ss, 217-221
The Effect on Glucose and Tryglicerid Levels in Blood of Feed Selection in Fattening Lamb

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri