English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


1998-1 NumberEditor
Prof.Dr.Abdulreşit BROHİ

Assistant Editor
K.ESENGÜN, A.S.KIRAL

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası  1998

 | Cover  | Table of contents  | EditorialResul GERÇEKCİOĞLU  
Tokat Merkez İlçede Doğal Olarak Yetişen Kızılcıkların (Cornus mas L.) Seleksiyonu Üzerine Bir Araştırma Ss, 1-13
A Research on Selection of Cornelian Cherry (Cornus mas L.) Grown in Tokat Central Administravite District

Summary | Abstract | Full Text |

Resul GERÇEKCİOĞLU Mehmet POLAT  
Tokat Koşullarında Farklı Gelişme Kuvvetlerine Sahip Anaçlar Üzerine Aşılı Elma Çeşitlerinin Meyve Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Ss, 15-29
A Research On Fruit Characteristics Of Apple Cultivars Grafting On Different Growth Vigour Rootstock Under Tokat Ecological Conditions

Summary | Abstract | Full Text |

Kibar AK Halit ÇAM  
Tokat İlinde Bulunan Buprestıdae (Coleoptera) Türleri Üzerinde Faunistik Çalışmalar Ss, 31-45
Faunıstıcal Studies On The Species Of Buprestıdae (Coleoptera) In Tokat Province Of Turkey

Summary | Abstract | Full Text |

Ali BATU  
Brokolinin Modifiye Atmosferde Depolanması Ss, 47-59
Modified Atmosphere Packaging Of Broccoli

Summary | Abstract | Full Text |

Metin AKAY Murat SA YILI Meral UZUNÖZ  
Tokat İli Niksar Ovasında Kavak Yetiştiriciliğinin Ekonomik Açıdan İrdelenmesi Ss, 61-83
The Economic Examination Of The Poplar Raising In Niksar Plain Of Tokat Province

Summary | Abstract | Full Text |

Meral UZUNÖZ Adnan ÇİÇEK  
Niksar Ovasında Melez Kavak Yetiştiriciliğinin Önemi Ve Alternatif Tarla Ürünlerine Göre Karlılığı Üzerine Bir Araştırma Ss, 85-106
A Research On The Importance Of The Poplar Hybrid Poplar Raising And Its Profitability In Terms Of Alternative Field Crops In Niksar Plain

Summary | Abstract | Full Text |

Osman KARKACIER Neşe YILMAZ ALTUNTAŞ  
Örtü Altı Ve Açık Koşullarda Domates Ve Hıyar Yetiştiriciliğinin Karşılaştırmalı Ekonomik Analizi Ss, 107-125
Comparative Economic Analysis of Growing Tomato and Cucumber in Greenhouse and Open Area

Summary | Abstract | Full Text |

Nuray KIZILASLAN Halil KIZILASLAN  
Tokat İli Merkez İlçesinde Yüksek Sistem Bağcılıkla Uğraşan İşletmelerde Bilgi Edinme Kaynakları Ss, 127-142
The Sources Of Informatıon Obtaınment In Farms Dealıng With Hıgh Wired Vınıculture In The Central County Of Tokat Province

Summary | Abstract | Full Text |

Recai GÜRHAN Mustafa ÇETİN  
Tokat Yöresi Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Kullanılan Sağım Makinalarının İşletme Parametrelerinin Belirlenmesi Ss, 143-159
Determining Operation Parameters Of Milking Machines Used In Tokat Region Dairy Cattle Holdings

Summary | Abstract | Full Text |

Baş editör Hüseyin ÖĞÜT  
Tokat Yöresinde Kullanılan Patates Dikim Makinalarımn Dikim Parametrelerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Ss, 161-175
A Research On The Determination Of The Planting Parameters For Potato Planters Used In Tokat Region

Summary | Abstract | Full Text |

Nermin KAYA İsa TELCİ  
Değişik Azot Dozlarının Çemen (Trigonella Foenum Graecum L.) Bitkisinde Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi Ss, 177-185
The Effect Of Nitrogen Doses On Fenugreek (Trigonella Foenum Graecum L) Quality Characters

Summary | Abstract | Full Text |

Özer SENCAR Sabri GÖKMEN Mehmet Ali SAKİN İhsan ASLAN  
Tokat Artova Koşullarında Triticale, Buğday Ve Çavdarın Verim Ve Verim Unsurları Üzerinde Bir Araştırma Ss, 187-199
A Research On Yield And Yield Components Of Triticale, Wheat And Rye In Tokat Artova Conditions

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri