English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


1993-1 NumberEditor
Prof.Dr.Abdulreşit BROHİ

Assistant Editor
K.ESENGÜN

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası  1993

 | Cover  | Table of contents  | EditorialAbdurrahman YAZGAN  
Kale, Kola ve Kara Lahananın Tokat Koşullarına Adaptasyonu Ss, 1-8
The adaptation of Kale, Kola and Black cabbages to the Tokat conditions

Summary | Abstract | Full Text |

Abdurrahman YAZGAN Mehmet AKER  
Tokat Koşullarında Tonifruit Hormonunun Bazı Önemli Patlıcan (Solanum Melongena L.) Çeşitlerinin Verim Ve Erkenclliğl Üzerinde Araştırmalar Ss, 9-19
The effects of Tonifruit plant growth regulator on the yield and earlines of some important eggplant (Solanum melongena L.) varieties in Tokat.

Summary | Abstract | Full Text |

Yakup ÖZKAN Resul GERÇEKÇÎOĞLU  
J. H. Hale Şeftali Çeşidinde Uygulanan Farklı Budama Şiddetlerinin Meyvenin Bazı Özelliklerine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma Ss, 20-24
The Effect Of Severity Of Pruning On Some Characteristics Of Fruit In Peach (Primus Pérsica L. Batsch) Cv. J.H. Hale

Summary | Abstract | Full Text |

Resul GERÇEKCİOĞLU Yakup ÖZKAN  
Golden Delıcıous Elma (Malus Communis L.) Çeşidinde Derim Öncest Bazı Fizyolojik Değişimler Ve Derim Kriterlerinin Karşılaştırılması Üzerinde Bir Araştırma Ss, 25-31
A Research On The Comparison Of Some Physiological Chan¬ges And Pre-Harvest And Harvest Criters In The Golden Delici¬ous Apple Variety

Summary | Abstract | Full Text |

Halit ÇAM  
Tokat Ve Çevresinde Kîraz, Vişne Ve İdris Ağaçlarında Bulunan Heteroptera Türleri Üzerinde Araştırmalar Ss, 32-42
Some Studies On The Heteropterous Species Collected On Mah Alep, Sweet And Sour Cherries Trees In Tokat And Surrounding Area

Summary | Abstract | Full Text |

Kemal ESENGÜN  
Tokat İlinde Yetiştirilen Başlıca Meyvelerin Üretim Ve Pazarlama Durumu Ve Mevcut Sorunları Ss, 43-58
The Situation Of Production And Marketing And Existing Problems Of Prıncıpal Fruits Produced In Tokat Province Of Turkey

Summary | Abstract | Full Text |

Kemal ESENGÜN Cemal SÎVASLIGİL  
Tokat İli Kazova Yöresinde Başlıca Tarımsal Ürünlerde, Yayım Servîsî Tarafından Önerilen Tarımsal Yeniliklerin, Benimsenip Uygulanmasını Etkileyen Faktörlerin Analizi Üzerine Bir Araştırma Ss, 59-78
A Research On Analysıs Of Effective Factors, About Accep- Tıng And Adoption Of Agrıcultural Innovations, Proposed By The Extension Service In Kazova Region Of Tokat Province Of Turkey For The Prıncıpal Agrıcultural Products

Summary | Abstract | Full Text |

Halil ÇİVİ Zafer GÜRLER Kemal ESENGÜN Osman KARKACIER  
Tokat İl Merkezinde Yaşayan Hanehalklarının Sosyo-Ekonomîk Durumu Üzerine Bir Araştırma Ss, 79-89
A Research On The Socioeconomic Status Of The Household Living In Tokat Province

Summary | Abstract | Full Text |

Halil ÇİVİ Zafer GÜRLER Kemal ESENGÜN Osman KARKACIER  
Tokat Îl Merkezinde Yaşayan Hanehalklarının Ekmek Tüketim Durumu Üzerine Bir Araştırma Ss, 90-96
A Research On The Bread Consumption Of Household Living In Tokat Province

Summary | Abstract | Full Text |

Halil ÇİVİ Zafer GÜRLER Kemal ESENGÜN Osman KARKACIER  
Tokat İl Merkezinde Yaşayan Hanehalklarının Süt Tüketim Durumu Üzerine Bîr Araştırma Ss, 97-107
A Research On Comsumptıon Of Milk In Tokat Province

Summary | Abstract | Full Text |

Halil ÇİVİ Zafer GÜRLER Kemal ESENGÜN Osman KARKACIER  
Tokat İl Merkezînde Yaşayan Hanehalklarının Kırmızı Et Tüketim Durumu Üzerine Bir Araştırma Ss, 108-115
A Research On The Comsumptıon Of Red Meat In Tokat Province

Summary | Abstract | Full Text |

Halil ÇİVİ Zafer GÜRLER Kemal ESENGÜN Osman KARKACIER  
Tokat Îl Merkezînde Yaşayan Hanehalklarının Beyaz Et Tüketîmî Üzerine Bîr Araştırma Ss, 116-122
Research On The Comsumptıon Of White Meat In Tokat Pro¬vince

Summary | Abstract | Full Text |

Halil ÇİVİ Zafer GÜRLER Kemal ESENGÜN Osman KARKACIER  
Tokat İl Merkezinde Yaşayan Hanehalklarının Yumurta Tüketim Durumu Üzerine Bir Araştırma Ss, 123-126
A Research On Comsumptıon Of Egg In Tokat Province

Summary | Abstract | Full Text |

Halil ÇİVİ Zafer GÜRLER Kemal ESENGÜN Osman KARKACIER  
Tokat İl Merkezînde Yaşayan Hanehalklarının Şeker Tüketîm Durumu Üzerîne Bîr Araştırma Ss, 127-131
A Research On Comsumptıon Of Sugar In Tokat Province

Summary | Abstract | Full Text |

Cuma AKBAY Adnan ÇİÇEK  
Dünya'da Süt Ve Süt Mamülleri Üretimi İle Dış Ticaretinin Genel Yapısı Ve Gelişimi Ss, 132-142
General Structure And Development Of Production, Foreign Trade Of The Milk And Milk Product In The World

Summary | Abstract | Full Text |

Adnan ÇİÇEK Ferhat ÖZBAŞ  
Tokat İli Merkez İlçede Projelendirilen İthal Damızlıkçı İşletmelerin Mevcut Durumları Üzerinde Blr Araştırma Ss, 143-149
A Research On The Structure Of Farms To Established With Imported Breeding Cattle In Tokat Province

Summary | Abstract | Full Text |

Adnan ÇİÇEK A. Ahmet YÜCER  
Tokat İlinde Arıcılığın Yeri, Ekonomik Önemi Ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma Ss, 150-160
A Research On The Problems, Economycal Importance And Conditions Of Apiculture In Tokat Province

Summary | Abstract | Full Text |

Nuray KIZILASLAN A. Zafer GÜRLER  
Türkiye'de Buğdayın Arz Duyarlılığı Ss, 161-171
Supply Response Of Wheat In Turkey

Summary | Abstract | Full Text |

Metin AKAY Yaşar KAVAK  
Tokat İlinde Tarımsal Mücadele Çalışmalarının Ekonomik Boyutu Ss, 172-177
Economic Dimension Of Insecticide Applications On Plants In Tokat

Summary | Abstract | Full Text |

Metin AKAY Cengiz ÇAKIR  
Tokat İlî Turhal İlçesinde Seçilmiş Bir Elma İşletmesinin Süreğen Bütçeleme Yöntemi İle Planlanması Ss, 178-181
Planing Of A Selected Apple Farm In Turhal County Of To¬kat Province By Means Of Intertemporal Budgeting Method

Summary | Abstract | Full Text |

Halil KIZILASLAN  
Tokat Merkez İlçesine Bağlı Orman Köylerinde Orköy Kredilerinin Uygulanmasına İlişkin Blr Araştırma Ss, 182-187
A Research On Applying Orköy Credits At Village Of Fo- Resty In Centre Country Of Tokat Province

Summary | Abstract | Full Text |

M. Emin TUĞAY  
Tokat Yöresinde Yürütülen Arpa Ve Buğday Islahı Araştırmalarının Sonuçları Ss, 188-192
Results Of Barley And Wheat Breeding Studies At Tokat Re¬gion

Summary | Abstract | Full Text |

Zekeriya ÇETİNTAŞ Hüseyin KOÇ  
Tokat Yöresinde Farklı Ekîm Zamanlarının Farklı Soya (Glycine Max, (L.) Merrîl) Çeşitlerinin Verim Ve Kalitesine Etkileri Üzerinde Araştırmalar Ss, 193-201
The Effects Of Different Sowing Tımes On Yield And Quality Of Different Soyabean (Glycine Max. (L) Merrii) Cultivars

Summary | Abstract | Full Text |

Selahattin İPTAŞ Rıza AVCIOĞLU  
Yalın Ve Karışık Olarak Silolanan Değişik Mısır Çeşitleri Ve Baklagillerin Yem Değerleri Üzerinde Bir Araştırma Ss, 202-209
A Study On Feed Values Of Various Maize Types And Legumes Ensilaged Pure And Mixed

Summary | Abstract | Full Text |

Akif EŞKALEN Ahmet YILMAZ  
Kahramanmaraş Koşullarında Ana Ürün Olarak Yetiştirilen Yerfıstığı Çeşitlerinin Verlm Ve Klml Özelliklerinin Belirlenmesi Ss, 210-220
A Research On The Yield And Some Properties Of Some Groundnuts Varieties In The Kahramanmaraş Conditions

Summary | Abstract | Full Text |

Güler ERDEM Ali KASAP  
Tele Alınmış Bağlarda Mekanîzasyon Uygulamalarının İş Verimine Etkileri Üzerinde Blr Araştırma Ss, 221-230
A Research Effects On The Productivity Of The Applıcatıons Of The Mechanization In The Wired Vineyards

Summary | Abstract | Full Text |

M. A. LEGHARI A.A. BALOCH A.M. KALRO  
Pamuk Thrips’lerine Karşı Kullanılan Farklı İnsektisitlerin Karşılaştırmalı Etkileri Üzerinde Araştırmalar Ss, 231-241
Studies On Comparative Efficacy Of Different Insecticides Used Against Cotton Thrips

Summary | Abstract | Full Text |

Alper DURAK Haşan TAŞOVA  
Tokat Zîraat Fakültesi Yerleşim Alanının Toprak Etüt Haritalanması Ve Sınıflandırılması Ss, 242-256
Soil Survey, Mapping And Classification Of Tokat Agricul¬tural Faculty Soils

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri