English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


1991-2 NumberEditor
Prof.Dr. M.Emin TUĞAY

Assistant Editor
A.BROHİ

THK basımevi İşletmesi-Ankara  1991

 | Cover  | Table of contents  | EditorialM. Emin TUĞAY  
Ekim Zamanının Buğdayda Ve Arpada Verim Ve Diğer Bazı Özellikler Üzerime Etkileri Ss, 3-31
Einfluss Der Aussaatzeit Auf Ertrag Und Einige Andere Eigenschaften Bei Gerste Und Weizen

Summary | Abstract | Full Text |

Adnan ÇİÇEK  
Tarımsal Üretim Fonksiyonlarının Tahmini İÇin Kullanılan Verilerin Özellikleri Ve Toplanması Ss, 33-40


Summary | Abstract | Full Text |

Adnan ÇİÇEK Onur ERKAN  
Tokat İli Kazova Bölgesinde Şeker Pancarı Üretimi Ve Üretim Girdilerinin Ekonometrik Analizi Ss, 41-54
The Production of Sugar Beet and Econométrique Analysis of inputs Production in the Kazova Region of the Province Tokat

Summary | Abstract | Full Text |

A. Zafer GÜRLER Kemal ESENGÜN  
Türkiye'de Şeker Tüketiminin Analizi Ve Tüketim İle İlgili Bir Projeksiyon Ss, 55-64


Summary | Abstract | Full Text |

Osman KARKACIER  
Türkiye’de Kırmızı Et Üretim Duyarlılığı Üzerine Bir Araştırma Ss, 65-71


Summary | Abstract | Full Text |

Halil KIZILASLAN Halil ÇİVİ  
Türkiye’nin Planlı Dönemden Günümüze Kadar Dış Ticaret Yapısında Meydana Gelen Değişiklikler Ve Uygulamalar Ss, 73-90


Summary | Abstract | Full Text |

Nuray KIZILASLAN A. Zafer GÜRLER  
Buğdayda Risk Ve Belirsizlik Analizleri Üzerine Bir Araştırma Ss, 91-104


Summary | Abstract | Full Text |

Halil KIZILASLAN Halil ÇİVİ  
Türkiye’de Dışsatıma Yönelik Önemli Tarım Ürünlerinin Çeşitli Açılardan Karşılaştırmalı Ekonomik Analizi Ss, 105-124


Summary | Abstract | Full Text |

Y. Sabit AĞAOĞLU Zeki KARA  
Tokat Yöresi Bağ İşletmelerinde Özüm Üretim Girdileri Ve Maliyetinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma Ss, 125-134
A Study On Grape Production Inputs And Its Cost In Vineyard Establisments In Tokat Province

Summary | Abstract | Full Text |

Ali BATU Fehmi SERİM  
Gıda Sanayiinde Kullanılan Pektinlerin Kalite Kriterleri (Standardizasyonu) Üzerine Bir Araştırma Ss, 135-141
A Study On The Qualty Griterias Ofthe Pectins Used In Food Industry

Summary | Abstract | Full Text |

Resul GERÇEKCİOĞLU Kemal ESENGÜL  
Tokat Yöresinde Yetiştirilen Şeftalinin Maliyetinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma Ss, 143-148
A Study Ön Peach Production Inputs And Sts Cost İn Tokat Province

Summary | Abstract | Full Text |

Ali KASAP Gazanfer ERGÜNEŞ Kemal ESENGÜN Güler ERDEM  
Tokat İli Merkez İlçe Tarım İşletmelerinin Yapısal Özellikleri, Makinalaşma Durumu Ve Sorunları Ss, 149-171


Summary | Abstract | Full Text |

Güler ERDEM Ali KASAP  
Çeşitli Aşı Makinalarının İş Başarısı İle Anaç Ve Ka¬lemlerin Hazırlanması Üzerinde Bir Araştırma Ss, 173-178


Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet KARATAŞ  
Gürün Su Ürünleri İstasyonunda Yetiştirilen Gökkuşağı Alabalıklarının (Salmo Gairdneri R.) Yumurta Verimi Ve Çıkış Gücü Üzerine Bir Araştırma Ss, 179-184
A Study On Hatchabıl1ty Of Fertile Eggs And The Fecundity Of Rainbow Trout (Salmo Gairdneri R.) Cultivated At The Gürün Water Product Station

Summary | Abstract | Full Text |

Cevdet AKDAĞ Hüseyin KOÇ  
Nohut (Cicer Arietinum L.)’Dabakteri (Rhizobium Ciceri) Aşılama, Sıra Aralığı Ve Azot Dozları Kombinasyonlarının Ekonomik Analizi Üzerinde Bir Araştırma Ss, 185-195


Summary | Abstract | Full Text |

Cevdet AKDAĞ  
Tokat Şartlarında Bakteri (Rhizobium Cl Cerf) Aşılama Ve Azot Dozlarının Nohut (Cıcer Arietlnum L)’Un Verim Ve Veriwı Unsurlarına Etkileri Üzerine Bîr Araştırma Ss, 197-207
A Research On Effects Of Nitrogen Doses And Bacteria (Rhi¬zobium Ciceri) Inoculation On Yield And Yield Components Of Chick¬pea (Cicer Arietinum L.) In Tokat Conditions

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri