English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


1990-1 NumberEditor
Prof.Dr. M.Emin TUĞAY

Assistant Editor
A.BROHİ

Özemek Matbaası-SİVAS  1990

 | Cover  | Table of contents  | EditorialM. Emin TUĞAY M. İlhan ÇAĞIRGAN Hülya GÜNAY  
F3- Buğday Hatlarında Seçime Temel Olabilecek Bazı Verim Öğeleri Üzerinde Araştırmalar Ss, 3-16
Untersuchungen Bei Den F3-Weizenlinien Über- Einige Für Die Ansuese Grundlegende Ertragskomponenten

Summary | Abstract | Full Text |

F. Okuyucu Ayşenur TOKAÇ B. Röck OKUYUCU  
Yem Baklasında (Vicia Faba Var. Minör) Ekim Sıklığının Verim Üzerine Etkileri Üzerinde Araştırmalar Ss, 17-23


Summary | Abstract | Full Text |

Özer SENCAR Hülya VURUR Sabri GÖKMEN  
Tokat Yüresinde 1988 Kışında Ekilen 40 Buğday Hat Ve Çeşidinde Verim Ve Verim Öğeleri Üzerinde Araştırmalar Ss, 25-35
Investigations On The Yield And Components Of 40 Wheat Lines And Varieties Sown In The Winter Of 1988 Tokat Conditions

Summary | Abstract | Full Text |

Özer SENCAR Şükrü OLHAN Sabri GÖKMEN  
Tokat Yöresinde 1988 Kışında Ekilen 40 Arpa Hat Ve Çeşidinde Verim Ve Verim Öğeleri Üzerinde Araştırmalar Ss, 37-48
İnvestgatıons On The Yıeljd And Components Of The 40 Baruey Lines And) Varieties Sown In The Winter Of 1988 In Tokat Conditions.

Summary | Abstract | Full Text |

Hüseyin KOÇ  
Türkşeker-I (Tş-D’ın Islah Hatlarında Yapılan Tek Bitki Seleksiyonunun Kök Verimi Ve Şeker Varlığı Üzerine Etkisi Ss, 49-60


Summary | Abstract | Full Text |

A. Aydeniz A.R. Brohi  
CaCO3-N İlişkileri 1. Genel Bilgiler Ss, 61-70
CaCO3-N Relationship I.Introduction

Summary | Abstract | Full Text |

A. Aydeniz  
Cac03 İlişkileri 2.Asit Toprakta Ss, 71-83


Summary | Abstract | Full Text |

A. Aydeniz A.R. BROHİ  
CaCO3-N İlişkieri 3.Nötr Toprakta Ss, 85-100


Summary | Abstract | Full Text |

A. Aydeniz A.R. BROHİ  
CaCO3-N İlişkileri 4.Alkali Toprakta Ss, 101-114
CaCO3-N Relationships 4.Ln Calcareous Soil

Summary | Abstract | Full Text |

A.Raşit BROHI A. Aydeniz  
CaCO3-N İlişkileri 4.Değişik Reaksiyonlu Toprakların Karşılaştırılması Ss, 115-132
CaCO3-N Relationships 5. Comparision of soils having different pH-values

Summary | Abstract | Full Text |

A.Raşit BROHI A. Aydeniz  
CaCO3- N İlişkileri 6 Diğer Bitki Besinlerine Girişimi Ss, 133-152
CaCO3-N Relationships 6. Effect on PS and Nutrients

Summary | Abstract | Full Text |

A.Raşit BROHI A. Aydeniz  
CaCO3-N İlişkileri 7.Sonraki Etkileri Ss, 153-163
CaCO3-N and N Relationship 7. Residual effect of Limming and nitrogen

Summary | Abstract | Full Text |

T.DEMİRER A.R. BROHİ S. ERŞAHİN H. KOÇ  
Şeker Pancarında Verim Ve Kalite Karakterlerine Tütün Tozunun Etkisi Ss, 185-195


Summary | Abstract | Full Text |

A.Raşit BROHI Alper DURAK Sabir ERŞAHİN  
Kireçsiz Kahverengi Orman Toprağına İlave Edilen Bentonifin Misır Bitkisinin Kuru Madde Miktarı İle N Kapsamı Üzerine Etkisi Ss, 197-211


Summary | Abstract | Full Text |

Ahmed Ali BALOCH  
Effect Of Acorus Calamus U Oil Vapours Ego Development Fecundity And Fertility Of Dysdekcus Cingulatus;'' FABR Ss, 213-224


Summary | Abstract | Full Text |

Ahmed Ali BALOCH  
Comparative Studies On The Red Cotton Bug, Dysdercus Cingukitus Fabr. And Its Predator Arctiiochus Cocquberti Fabr. (Heteroptera : Pyrrhocoridae) Ss, 225-232


Summary | Abstract | Full Text |

Ahmet YILMAZ Ş. Hazım EMİROĞLU  
Orobanş (Orcbanche Cumana Wallr.)'A Dayanıklı Ayçiçeği Hatları İle Erkek Kısır Hatların Açınta Tozlanmış Melezleri Ve Heterosis Ss, 233-238
Open Pollinated Hybrids Of The Broomrape (Ürobancfce Currama Wailr.) Resistant Inbreds And Male-Sterile Lines Of Sunflower And Heterosis

Summary | Abstract | Full Text |

Nihat AKTAN Okşan GÜRARDA  
Tabii Ve Katkılı Sirkelerin Ayırımında Esas Alınacak Kriterlerin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma Ss, 239-255
A Research on Determiding The Base Criteria To Differentiate Natural and Contributed Vinegars

Summary | Abstract | Full Text |

Alper DURAK  
Tokat Yöresindeki Aluviyal Ve Koluviyal Toprakların Sınıflandırılması Ve Kil Mineralojisi Ss, 257-274


Summary | Abstract | Full Text |

Alper DURAK  
Tokat Yöresindeki Kahverengi Ve Gri-Kahverengi Podzolik Toprakların Sınıflandırılması Ve Kil Mineralojisi Ss, 275-292


Summary | Abstract | Full Text |

Y. Sabit AĞAOĞLU Zeki KARA  
Tokat Tarımında Bağcılığın Yeri Ve Üzüm Çeşitlerinim Yöredeki Dağ1lımı Üzerinde Bir Araştırma Ss, 293-305
A Study On The Situation Of Viticultur Tokat And Distribution Grape Cultivars In The Region

Summary | Abstract | Full Text |

Y. Sabit AĞAOĞLU Zeki KARA  
Tokat İlindeki Bağ İşletmelerinin Bazı Tarımsal Karakteristikleri Üzerinde Bir Araştırma Ss, 307-329
A Study On Some Vıtıcultural Characteristics Of Vineyard Establishments İn Tokat Province

Summary | Abstract | Full Text |

Osman KARKACIER  
Tokat İlinde Şeker Pancarı Artıklarına Dayalı Sığır Besiciliğinin Mevcut Durumu, Sorunlar Ve Gelişme İmkanları Ss, 331-354


Summary | Abstract | Full Text |

A. Zafer GÜRLER Kemal ESENGÜN  
Tokat Yöresinde 1988 - 89 Döneminde Meyve Yetiştiriciliğinde Önemli Yer Tutan İşletmelerde Gelir Dağılımı Üzerine Bir Araştırma Ss, 355-365


Summary | Abstract | Full Text |

Rafiye AYDIN Prof. Dr. Ayhan ÇIKIN  
Önder Çiftçilerin Tarımsal Yayımda Önemi Ve Seçimi Ss, 367-381
The Choice And The Importance Of Contant Farmers In Agricultural Extension

Summary | Abstract | Full Text |

Abdurrahman YAZGAN Lami KAYNAK Yemliha EDiZER  
Tokat İl Merkezinde 1984-1985 Kış Soğuklarının Önemli Meyve Tür Ve Çeşitlerine Etkileri Üzerinde Araştırmalar Ss, 383-392


Summary | Abstract | Full Text |

Abdurrahman YAZGAN Filiz SOMUNCU  
Tayvan Kökenli Bazı Çin Lahanası Çeşitlerinin Tokat Koşullarına Adaptasyonu Ss, 393-403


Summary | Abstract | Full Text |

Abdurrahman YAZGAN Naif GEBOLOĞLU  
Phytopkthora Capsıci’ye Karşı Dayanıklı Ve Toleranslı Yabancı Orijinli Bazı Biber Çeşitlerinin Tokat Koşullarında Denenmesi Ss, 405-420


Summary | Abstract | Full Text |

Necdettin SAĞLAM Abdurahman YAZGAN  
Bazı Kore Ve Hollanda Çin Lahanası (Brassica Compestris L. Sap. Pekinensis (Lour) Olsson) Çeşitlerinin Tokat Yöresinde Adaptasyonu Ss, 421-437


Summary | Abstract | Full Text |

Abdurrahman YAZGAN Ali ECE  
Tokat - 2, Tokat - 5, Tokat - 29 Ve Tokat - 89 Çin Lahanası Çeşit Adaylarının Tokat Koşullarına Adaptasyonu Ss, 439-449


Summary | Abstract | Full Text |

Abdurrahman YAZGAN Necdettin SAĞLAM  
Tokat Yöresinde Uygun Turp (Raphanus Sativus L. Ve-Var. Sativus} Çeşitlerinin Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar Ss, 451-461


Summary | Abstract | Full Text |

Ali KASAP Güler ERDEM  
Saman Balya Makinesinin İşletmecilik Açısından Değerlendirilmesi Ss, 463-481


Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri