English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Detection of Drought Tendency Based on Precipitation in Southeastern Anatolian Project (GAP) Region, Turkey
(Detection of Drought Tendency Based on Precipitation in Southeastern Anatolian Project (GAP) Region, Turkey )

Author : Kadri YUREKLI    
Type :
Printing Year : 2016
Number : 2016-2
Page : 174-183


Summary
Bu çalışmada, Güneydoğu Anadolu Proje (GAP) alanında kuraklık eğilimi ,Mann- Kendal (MK) ve Theil-Sen Eğim (TSE) yaklaşımları kullanılarak analiz edildi. Bu amaç için, bölgedeki yağış istasyonlarının aylık yağmurlarına dayalı olarak 3- ve 12 aylık zaman ölçeğinin veri setleri çalışmada göz önüne alındı. Yedi istasyonun 12-aylık zaman ölçeğinin veri seti tüm aylarda azalan trende sahipken, dokuz istasyonun 3- aylık zaman ölçeği için elde edilen veri setleriyle ilgili olarak ayların toplam sayısının % 53’ünde azalan trend bulunmaktadır. Bu, kuraklık eğilimi zaman ölçeğinin daha uzun periyotlarında artış olduğunu gösteriyor. Herhangi bir istasyondaki trendin yön ve büyüklüğü TSE yöntemiyle belirlendi.

Turkish Keywords
GAP, yağış trendi, Mann-Kendal test

Abstract
In this study, drought tendency in Southeastern Anatolian Project (GAP) area was analyzed by using the Mann-Kendal (MK) and Theil-Sen Slope estimator (TSE) approaches. In this reason, the data sets of the 3- and 12-month timescales, based on monthly rainfalls of rain gauging stations in the area, was considered in the study. There is a decreasing trend in the 53% of total number of months concerning with the data sets of the 3-month timescale for nine sites when the entire months of seven stations have a downward trend for the data sets related to the 12-month timescale. This shows that the tendency of drought increases at the longer periods of timescale. The direction and magnitude of trend in any station was detected with the TSE method.

Keywords
GAP, rainfall trend, Mann-Kendal test

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri