English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ziraat bankasının basınçlı sulama destek sisteminin değerlendirilmesi
(Evaluation of pressurized irrigation support system of Ziraat Bank )

Author : Belgin ÇAKMAK  Melih DEMİRCİOĞLU  
Type :
Printing Year : 2016
Number : 2016-3
Page : 181-188


Summary
21.yüzyılda suyun giderek kıt bir kaynak olması nedeniyle etkin su kullanımı büyük bir önem kazanmıştır. En fazla su kullanıcı sektör olan tarımda, su tasarrufu sağlayan sulama randımanı yüksek modern teknolojilerin kullanımı teşvik edilmektedir. Ülkemizde 2006 yılında başlatılan “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi” ile basınçlı sulama yöntemleri hibe yoluyla desteklenmeye başlanmıştır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından “Damla ve Yağmurlama Sulama Sistemiyle Bilinçli Sulama, Bereketli Gelecek Projesi” hazırlanmıştır. Bilinçli Sulama ve Bereketli Gelecek Projesi çerçevesinde çiftçilere damla ve yağmurlama sistemi kurmaları için Ziraat Bankası tarafından 2007 yılından itibaren faizsiz ve 5 yıl vadeli kredi verilmektedir. Bu çalışmada, Türkiye genelinde 11 il seçilmiş ve bu illerde Ziraat Bankasından kredi alarak basınçlı sulama sistemi tesis ettiren toplam 81 çiftçi ile anket yapılmıştır. Ankette, genel olarak çiftçilerin sulama sisteminden memnuniyet durumu, basınçlı sulama ile birlikte tarımsal faaliyetlerde meydana gelen değişimler ve sulama sırasında karşılaşılan sorunlara yönelik çiftçi görüşleri alınmıştır. Çalışmada, Ziraat Bankası tarafından desteklenen basınçlı sulama sistemleri değerlendirilmiş ve elde edilen sonuçlar tartışılmıştır.

Turkish Keywords
Basınçlı sulama sistemleri, sulama desteği, tarımın finansmanı, su kaynakları

Abstract
Efficient use of water increasingly gained importance due to the water is a scarce resource, in the 21st century. The use of modern high-efficiency water-saving irrigation technology is encouraged in agricultural sector which is the highest water user, In our country, "Rural Development Investment Support Project" which was launched in 2006, began to be supported pressurized irrigation methods through grants. Conscious Irrigation, Fertile Future Project with Drip and Sprinkler Irrigation Systems was prepared by the Ministry of Food, Agriculture and Livestock. Loans are given to the farmers to install drip and sprinkler systems with interest-free and 5 years term since 2007 by the Ziraat Bank, in the framework of the Conscious Irrigation and Fertile Future project. In this study, 11 provinces were selected and 81 farmers who took loan from the Ziraat Bank for installation of pressurized irrigation systems were made questionnaire. In the questionnaire, some data were obtained about overall satisfaction with the farmers' irrigation system status, changes occurring in agricultural activities with pressurized irrigation for farmers and the views for problems during irrigation. In this study, pressurized irrigation systems supported by the Ziraat Bank were evaluated and discussed.

Keywords
pressurized irrigation systems, irrigation support, financing of agriculture, water resources

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri