English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Almus Baraj Gölünde Yaşayan Balıklarda Boy-Ağırlık İlişkisi
(Length-weight relationships of fish living in the Almus Dam Lake )

Author : Ekrem BUHAN  Mehmet AYDIN Şenol AKIN Tarık DAL  
Type :
Printing Year : 2016
Number : 2016-2
Page : 48-55


Summary
Bu çalışmada Almus (Tokat-Türkiye) baraj gölünde yaşayan 9 balık türünün (Capoeta tinca, Leuciscus cephalus, Chondrostoma regium, Barbus plebejus, Capoeta capoeta, Oncorhynchus mykiss, Chalcalburnus chalcoides, Cyprinus carpio, Siluris glanis) boy ağırlık ilişkileri tespit edilmiştir. Balık örneklemeleri 2005-2006 yılları arasında farklı göz açıklığında (17, 25, 36, 60, 70 mm) galsama ağları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Örneklenen 9 türün boy-ağırlık ilişkisindeki “b” katsayısı en küçük 2.709 (C. chalcoides), en büyük 3.267 (C. regium) ve ortalama 3.065 olarak tespit edilmiştir. Boy-ağırlık arasında en yüksek (r2= 0.99) ilişki C. carpio türünde en düşük (r2= 0.91) ilişki ise C. chalcoides türünde hesaplanmıştır. Büyümenin C. tinca, L. cephalus, C. regium ve O. mykiss türlerinde pozitif allometrik, B. plebejus, C. capoeta, C. chalcoides, C. carpio ve S. glanis türlerinde ise isometrik olduğu belirlenmiştir.

Turkish Keywords
Almus baraj gölü, Boy-ağırlık ilişkisi, Balık,

Abstract
In this study, the length-weight relationships of the 9 fish species (Capoeta tinca, Leuciscus cephalus, Chondrostoma regium, Barbus plebejus, Capoeta capoeta, Oncorhynchus mykiss, Chalcalburnus chalcoides, Cyprinus carpio, Siluris glanis) living in the Almus Dam Lake (Turkey-Tokat) were determined. Sampling of these fish species were performed during the years 2005 and 2006 by utilizing gillnets with differing mesh sizes of 17, 25, 36, 60, and 70 mm. The minimum (C. chalcoides), the maximum (C. regium) and the mean “b” parameter values of the length-weight relationship among these 9 species were estimated as 2.709, 3.267 and 3.065, respectively. Growth was found to be positive allometric for C. tinca, L. cephalus, C. regium, O. mykiss and isometric for B. plebejus, C. capoeta, C. chalcoides, C. carpio and S. glanis species.

Keywords
Length-weight relationships, fish, Almus dam lake

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri