English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tuzluca bölgesi ceviz genotiplerinin bazı fiziko-kimyasal özellikleri ve mineral madde içeriklerinin belirlenmesi
(Determination of some physico-chemical properties and mineral matter contents of walnut genotypes in tuzluca region )

Author : Tuncay KAYA  Ersin GÜLSOY Ayşe TÜRKHAN  
Type :
Printing Year : 2016
Number : 2016-2
Page : 166-173


Summary
Bu araştırma, Iğdır’ın Tuzluca ilçesi merkez ve köylerinde yürütülen seleksiyon çalışması neticesinde ümitvar olarak seçilen 34 ceviz genotipi üzerinde yürütülmüştür. Çalışmada seçilen genotiplerin bazı fiziksel, kimyasal özellikleri ve mineral madde içeriklerinin belirlenmesi amacıyla bazı ölçüm ve analizler yapılmıştır. Seçilen genotiplerde meyve ağırlığı, iç ağırlığı, iç oranı ve kabuk kalınlığı sırasıyla 8.14-13.94 g, 4.01-6.49 g, % 34.84-53.91, 1.23-2.46 mm arasında değişmiştir. Genotiplerde yağ oranı % 50.52-66.68, protein oranı % 6.59-26.57, kül oranı % 0.98-4.00 ve nem oranı % 2.55-6.98 arasında kaydedilmiştir. Ceviz örneklerinde makro elementlerden N, P, K, Ca, Mg, Na ve mikro elementlerden ise Fe, Cu, Zn ve Mn içerikleri belirlenmiştir. Genotiplerde ortalama olarak % 1.83 N, 335.76 mg 100g-1 P, 493.49 mg 100g-1 K, 260.79 mg 100g-1 Ca, 234.40 mg 100g-1 Mg, 12.71 mg 100g-1 Na, 12.47 mg 100g-1 Fe, 2.88 mg 100g-1 Cu, 2.58 mg 100g-1 Zn ve 3.35 mg 100g-1 Mn bulunmuştur. Çalışma verilerine göre Tuzluca bölgesinin değerli ceviz genotipleri barındırdığı ve bu genotipler içerisinde besin değeri yüksek cevizler bulunduğu görülmüştür.

Turkish Keywords
Besin içeriği, ığdır, pomoloji, yerel genotip

Abstract
This study was conducted on 34 walnut genotypes selected as promising as a result of selection study carried out in centre and villages of Tuzluca district, Iğdır. Some measurement and analysis were performed in order to determine some physical and chemical properties and mineral matter contents of genotypes selected in the study. Nut weight, kernel weight, kernel ratio, and shell thickness of selected genotypes varied in a range of 8.14-13.94 g, 4.01-6.49 g, 34.84-53.91%, and 1.23-2.46 mm, respectively. For the genotypes, following values were recorded; oil rate as 50.52-66.68%, protein rate 6.59-26.57%, ash rate 0.98-4.00%, and moisture rate 2.55-6.98%. Contents of N, P, K, Ca, Mg, and Na from macro elements and Fe, Cu, Zn, and Mn from micro elements were determined in walnut samples. Averagely 1.83% N, 335.76 mg 100g-1 P, 493.49 mg 100g-1 K, 260.79 mg 100g-1 Ca, 234.40 mg 100g-1 Mg, 12.71 mg 100g-1 Na, 12.47 mg 100g-1 Fe, 2.88 mg 100g-1 Cu, 2.58 mg 100g-1 Zn, and 3.35 mg 100g-1 Mn were found in genotypes. According to data of study, it is observed that Tuzluca region hosts valuable walnut genotypes and nutritious walnuts are found among these genotypes.

Keywords
Iğdır, local genotype, nutrient content, pomology

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri