English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Büyük Menderes havzasında sıcaklık değişimleri: 2000’li yılların başında sıcaklık artışında bir fasıla yaşandı mı?
(Temperature changes in Büyük Menderes Basin (Turkey): has there been a warming hiatus at early 2000s ? )

Author : Ercan YEŞİLIRMAK    
Type :
Printing Year : 2016
Number : 2016-2
Page : 72-78


Summary
1997/1998’deki kuvvetli El-Nino hadisesi sonrasındaki geçen sürede, küresel ortalama sıcaklık artışında bir yavaşlama veya soğuma olduğu yönünde bir spekülasyon ortaya çıkmıştır. Bu olay, “yavaşlama”, “fasıla” veya “durma” olarak adlandırılmaktadır. Global ölçekteki kanıtlar yanında, bazı bölgesel veya alt-bölgesel çalışmalar, örneğin İspanya’da ve Çin’de, bu fasılanın varlığını göstermiştir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin batısında yer alan Büyük Menderes havzası özelinde söz konusu fasılanın varlığı araştırmaktır. Sonuçlar, Büyük Menderes havzasında 2000’li yılların başında soğuma yerine sıcaklık artış hızında bir duraksama olduğunu ortaya koymuştur.

Turkish Keywords
Büyük Menderes havzası, iklim değişikliği, küresel ısınma, fasıla, Türkiye

Abstract
In the recent decade, a speculation have arisen on the evolution global mean surface temperature, that there has been a slowdown in the rate of temperature increase or a cooling after the unusually strong El-Nino event in 1997/1998. This phenomenon is called as “slowdown”, “hiatus” or “pause”. Beside of global evidences, some studies in regional or sub-regional scales have also shown the existence of a hiatus, for example in China and Spain. The aim of this study is to examine the possible existence of so-called hiatus in a basin scale, in Büyük Menderes basin located in western Turkey. The results showed that Büyük Menderes basin has experienced not a cooling but a continued warming at early 2000s with a halt in warming rate.

Keywords
Büyük Menderes basin, climate change, global warming, hiatus, Turkey

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri